Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufania

Inwestycje realizowane przez Powiat Krośnieński współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

•    działanie 3.2. „Obszary podlegające restrukturyzacji”
Tytuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2002R Iwonicz - Iwonicz Zdrój”
Całkowita wartość projektu 1 121 775,96 PLN       
Wartość dofinansowania z EFRR  560 887,98 PLN

W ramach przedmiotowego projektu wzmocniono nawierzchnie na 7 – miu najbardziej zniszczonych odcinkach drogi o łącznej długości 1826 mb. Przebudowano również chodnik w m. Iwonicz na odcinku od cmentarza do
ul. Szkolnej – 2530 mb oraz w m. Iwonicz Zdrój na odcinku od ul. Szkolnej do przepustu
w rejonie piekarni – 418 mb.
Droga na tym odcinku znajdowała się w złym stanie technicznym.
Z uwagi na brak odpowiedniego odwodnienia (zawężone pobocza, zamulone rowy odwadniające, niedrożne przepusty), na całej długości przedmiotowego odcinka występowały znaczne ubytki i spękania w nawierzchni jezdni. Stan nawierzchni jezdni z uwagi na stały wzrost ruchu kołowego wymagał wzmocnienia jej konstrukcji.
Głównym celem strategicznym projektu było zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności inwestycyjnej tej części województwa podkarpackiego oraz stworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej, społecznej i turystycznej.
Przedmiotowa droga jest elementem infrastruktury drogowej Powiatu i Gminy, stanowi bardzo ważne i dogodne połączenie miejscowości uzdrowiskowej Iwonicz Zdrój, wsi Iwonicz z drogą krajową nr 28 Zator – Wadowice – Przemyśl – Medyka oraz poprzez drogę powiatową nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz z drogą międzynarodową nr 9 Radom – Barwinek.

•    działania 3.1. „Obszary wiejskie”
Tytuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2001R Rogi - Lubatówka –Lubatowa”
Całkowita wartość projektu 819 096,09 PLN      
Wartość dofinansowania z EFRR 409 548,04 PLN

Całkowita długość drogi wynosi 8.521 mb. Niniejsze przedsięwzięcie stanowiło kontynuację przeprowadzonej w latach 2002-2004 przebudowy przedmiotowej drogi na odcinku w km 2 + 280 do 7 + 301. Do zakończenia całkowitej przebudowy pozostał najbardziej zniszczony odcinek drogi w km 7 + 301 do 9 + 801, łącznie 2.500 mb. Ponadto w ramach projektu wybudowano chodnik dla pieszych w m. Lubatowa o długości 434 mb wraz z kanalizacją deszczową.
Droga powiatowa na wyremontowanym odcinku znajdowała się w bardzo złym stanie technicznym. Z uwagi na brak odpowiedniego odwodnienia (zawężone pobocza, zamulone rowy odwadniające, niedrożne przepusty) na całej długości przedmiotowego odcinka występowały znaczne ubytki, wyrwy i koleiny
w nawierzchni jezdni. Zawężone i zniszczone pobocza stanowiły dodatkowe zagrożenie dla pieszych, których ruch jest na tym odcinku drogi bardzo intensywny.
Głównym celem strategicznym projektu było zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności inwestycyjnej tej części województwa podkarpackiego oraz stworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki.
Przedmiotowa droga jest elementem infrastruktury drogowej Powiatu i Gminy, stanowi jedyne ważne i dogodne połączenie trzech miejscowości: Rogi, Lubatówka, Lubatowa z drogą krajową nr 9 Radom – Barwinek oraz z miejscowością uzdrowiskową Iwonicz Zdrój.
Droga ta poprzez korzystne połączenie z miejscowością Dukla jest drogą strategiczną i alternatywną dla drogi krajowej w przypadkach wprowadzonych na niej ograniczeń. Skraca też czas dojazdu z tej części regionu do granicy państwa
w Barwinku.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner