Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufania1. Baza noclegowa
2. Szlaki turystyczne
3. Szlaki tematyczne
4. Zabytki
5. Imprezy turystyczne Powiatu Krośnieńskiego w 2018 r.


1. Baza noclegowa

Powiat krośnieński skupia 5 187 miejsc noclegowych. W strukturze bazy noclegowej dominują obiekty całoroczne. Na terenie powiatu znajduje się kilkanaście hoteli pensjonatów i ośrodków wczasowych
o podwyższonym standardzie. Młodzieżowa tania baza to cztery szkolne schroniska młodzieżowe: (204 miejsc) i dwie bazy studenckie. Zwraca uwagę duża liczba gospodarstw agroturystycznych, będących najprężniej rozwijającą się siecią noclegową. Obiekty noclegowe występują
w 51 miejscowościach leżących w 9 gminach. Jedynie gmina Krościenko Wyżne nie posiada żadnej bazy turystycznej. Świadczy to o atrakcyjności turystycznej niemalże całego powiatu. Jednocześnie jednak baza noclegowa wykazuje silną koncentrację przestrzenną, tylko dwie miejscowości skupiają najwięcej potencjału turystycznego (Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój). Dużą popularnością cieszą się gospodarstwa agroturystyczne, których na terenie powiatu jest ok. 120 dysponujących łącznie ok. 1309 miejscami. Niektóre z nich oferują gościom jazdę konną, swojskie jadło i inne atrakcje.
Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna skoncentrowana jest w ośrodkach turystycznych: Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój. Tam zlokalizowano baseny, wyciągi, skocznię i trasy narciarskie, korty tenisowe i ścieżki zdrowia. Pozostałe urządzenia znajdują się w Chyrowej (wyciąg narciarski); w Czarnorzekach (wyciąg narciarski i ośrodek jeździecki, trasy biathlonowe) i w Korczynie. Działalność gospodarczą w zakresie obsługi turystyki przyjazdowej prowadzi dziewięć niedużych biur turystycznych i przewoźników. Na terenie powiatu odbywają się cykliczne imprezy turystyczne m.in. rajdy i turnieje turystyczno-krajoznawcze organizowane przez PTTK i PTSM.
 

BAZA NOCLEGOWA POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

 

2. Szlaki turystyczne

Szlaki turystyczne na terenie powiatu krośnieńskiego prowadzą najpiękniejszymi trasami Beskidu Niskiego i Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego.

BESKID NISKI
Znaki "czerwone" - Główny Szlak Beskidzki im. K. Sosnowskiego: zaczyna się w Beskidzie Śląskim, a kończy w Bieszczadach. Na terenie powiatu przecina północne grzbiety Beskidu Niskiego od Chyrowej do Puław. Wędrówka nim doprowadzi m.in. do Pustelni św. Jana z Dukli, na Cergową, do Iwonicza Zdroju i Rymanowa Zdroju.
Znaki "niebieskie" - Szlak Graniczny: daje poznać Beskid Niski i Bieszczady od Grybowa po Ustrzyki Dolne. Cenią go zwłaszcza wielbiciele spokoju, gdyż wiedzie odludnymi, wręcz dzikimi ścieżkami głównego grzbietu karpackiego. Do cywilizacji powraca się jedynie w okolicach Przełęczy Dukielskiej.
Znaki "zielone" - Pustelnia św. Jana z Dukli - Barwinek: szlak wytyczono z północy na południe. Zaczyna się przy pustelni św. Jana z Dukli nad Trzcianą i przez Tylawę i Zyndranową (Muzeum Kultury Łemkowskiej) doprowadza do Barwinka.
Znaki "żółte" - Dukla - Chyrowa: szlak łącznikowy, umożliwiający dotarcie z Dukli do Głównego Szlaku Beskidzkiego.
Znaki "żółte" - Tylawa - Baranie (728 m n.p.m.): szlak zaczyna się przy ruchliwej drodze międzynarodowej w Tylawie, zaś kończy przy Szlaku Granicznym, na prawdziwym odludziu. Znaki powiodą turystów dolinami potoków: Smereczanka, Wilsznia i Olchowczyk, wprowadzą w dzikie ostępy leśne. We wsi Olchowiec podziwiać można żywą kulturę łemkowską.

POGÓRZE STRZYŻOWSKO-DYNOWSKIE

Znaki "niebieskie" - Zamek "Kamieniec" - Wiśniowa - Dębica; szlak spacerowy, jego atutem są piękne lasy oraz ruiny zamku "Kamieniec" w Odrzykoniu.
Znaki "zielone" - Krosno - Strzyżów: szlakowi towarzyszą na początku malownicze panoramy odrzykońskiego zamku. Później zapoznaje z charakterystycznymi pejzażami Pogórza, w których dominują łagodne, lesiste i polne wzniesienia.
Znaki "czarne" - Kamieniec - Czarny Dział: szlak prowadzi z ruin zamku "Kamieniec" przez malowniczy rezerwat "Prządki" na Czarny Dział z pagórami Kiczar (ok. 500 m n.p.m.).

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE I DYDAKTYCZNE

Ścieżka Przyrodnicza „Przy zamku Kamieniec” (Czarnorzecko-Strzyżowski Park  Krajobrazowy) (gmina Wojaszówka)
•    długość trasy: ok.1,5 km

Ścieżka dydaktyczna "W przełomie Jasiołki" wiedzie atrakcyjną trasą wzdłuż przełomowego odcinka rzeki Jasiołki oraz przez rezerwat przyrody, w którym występuje sporo botanicznych osobliwości.
•    długość trasy ok. 4 km

Ścieżka historyczno-krajobrazowa „Na węgierskim trakcie”
•    długość trasy - 2,5 km

Ścieżka przyrodnicza „Do Złotej Studzienki” (na Cergowej)
•    Ścieżka ma kształt pętli długości 4 km

Ścieżka piesza „Rymanów Zdrój – Przymiarki – Iwonicz-Zdrój”
•    długość trasy – 7 km

Ścieżka „Iwonicz-Zdrój, Klimkówka, Rymanów Zdrój”
•    długość trasy – 8 km

Ścieżka Zamek „Kamieniec” – Prządki”
•    długość trasy - 1,5 km

Ścieżka „Wzdłuż potoku Morcinek” – malownicza ścieżka biegnąca przez malownicze tereny Korczyny, wzdłuż lewego brzegu potoku Morcinek
•    długość trasy - 2,5 km długości

Ścieżka turystyczna „Strzelnica – Sucha Góra”
•    długość - 2 km

Ścieżka „Czarnorzeki – Dział”
•    Trasa ma kształt pętli o długości 1,5 km

Ścieżka „Wodospad Trzy wody” - ścieżka biegnąca przez urocze tereny Komborni - Granice Górne.
•    długoścć trasy - 940 m

Ścieżka "Do Bełkotki" (w Iwoniczu Zdroju)

 

3. Szlaki tematyczne

Szlak Świątyń Karpackich: Krosno - Strokov łączy najcenniejsze świątynie i miejsca otaczane kultem przez dawnych i obecnych mieszkańców Beskidu Niskiego. Przemierzając szlak podziwiać można piękną przyrodę, zabytkowe miasta, uzdrowiska oraz kulturę pogranicza. Szlak Świątyń Karpackich został wyróżniony w 2002 r. w Konkursie Ford Motor Company na najlepszy projekt roku 2002.

Szlak Architektury Drewnianej: przebiega przez teren Podkarpacia dziewięcioma trasami, z których krośnieńsko - brzozowska i sanocko - dukielska prowadzą przez powiat krośnieński.

Szlak "Śladami Aleksandra Fredry" łączy miejsca związane bezpośrednio z rodziną Fredrów i Szeptyckich.
Trasa szlaku liczy prawie 450 kilometrów i prowadzi z "Kamieńca" przez Korczynę, Krościenko Wyżne, Hoczew, Cisną, Lesko, przejście graniczne Krościenko - Smolnica, Sambor, Rudki, Beńkową Wisznię, Lubień Wielki, Lwów, przejście graniczne Szeginie - Medyka, Surochów k/ Jarosławia do ruin zamku "Kamieniec".
Każde z tych miejsc, opisane przez hrabiego Fredrę w jego utworach to żywa pamiątka po nim i jego potomnych.

Szlak naftowy: trasa od Harklowej k/Jasła do Lwowa, wzbogacona pętlami dla turystyki pieszej i rowerowej. Transgraniczny szlak łączy ze sobą miejsca związane z narodzinami i historią przemysłu naftowego. Jego główną oś: Jasło - Krosno - Sanok - Lesko - Ustrzyki Dolne - Sambor -Borysław - Drohobycz - Lwów wzbogacają pętle dla turystyki pieszej i rowerowej. W II poł. XIX w. ówczesna austrowęgierska prowincja Galicja przeżywała "gorączkę naftową". Ślady fortun przedsiębiorców oraz pierwsze urządzenia wydobywcze i przetwórcze oleju skalnego znajdują się na trasie szlaku, podobnie jak miejsca związane z działalnością Ignacego Łukasiewicza - wynalazcy lampy naftowej, która zapłonęła w lwowskim szpitalu w 1853 r. On to w 1854 r. w Bóbrce koło Krosna założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej, a także destylarnie i rafinerie w Ulaszowicach, Chorkówce i Polance. Szyby naftowe zaczęły też wyrastać w okolicach Sanoka, Leska i Ustrzyk Dolnych. Najważniejszym ośrodkiem "Galicyjskiego Teksasu" stało się zagłębie borysławsko-drohobyckie, które znacząco wpłynęło na rozwój regionu. Szlak wiedzie zarówno przez skanseny i muzea, w których zlokalizowano i urządzono ekspozycje poświęcone historii przemysłu naftowego, jak i miejsca, gdzie w czynnych jeszcze kopalniach napotyka się ocalałe, stare urządzenia naftowe. Wyczerpywanie się pokładów, modernizacja procesów wydobywczych oraz reorganizacja struktur górnictwa nafty i gazu w nieodległej przyszłości mogą sprawić, że jedynie trasa Szlaku Naftowego i jego oznakowanie stanowić będą widomy ślad narodzin przemysłu naftowego na tym terenie. Kolorytu zabytkowym obiektom naftowym przydają uroczy krajobraz, determinowany zasobami unikalnej przyrody na całej trasie szlaku, a także wspaniałe zabytki świeckie i sakralne przenikających się kultur, świadczące o bogactwie dziedzictwa kulturowego i złożonej historii tych ziem. Szlak Naftowy został uhonorowany certyfikatem "Turystyczny produkt roku 2005" nadanym przez Polską Organizację Turystyczną.

Szlak rowerowy został zrealizowany w ramach projektu pn. "Beskidzkie Muzea" transgraniczny szlak rowerowy. Celem projektu jest wzmocnienie możliwości rozwoju turystyki w powiecie krośnieńskim i przygranicznych powiatach słowackich.
Partnerami projektu byli: Lokalna Organizacja Turystyczna "Beskid Niski" w Krośnie, Gminy: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka, Krosno, Urzędy Obwodowe Okresów: Świdnik, Stropkow i Humenne. Szlak rowerowy został zrealizowany w ramach projektu pn. "Beskidzkie Muzea " transgraniczny szlak rowerowy. Celem projektu jest wzmocnienie możliwości rozwoju turystyki w powiecie krośnieńskim i przygranicznych powiatach słowackich.
Partnerami projektu byli: Lokalna Organizacja Turystyczna "Beskid Niski" w Krośnie, Gminy: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka, Krosno, Urzędy Obwodowe Okresów: Świdnik, Stropkow i Humenne.
Trasa rowerowa tworzy pętlę opartą o 21 obiektów muzealnych o randze światowej (Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Muzeum Andy Warhola w Medzilaborcach, Muzeum Podkarpackie w Krośnie), krajowej (Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Muzeum Wojskowe i Muzeum Kultury Ukraińskiej w Świdniku: 3 placówki, Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli, Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, Muzeum Zamkowe na Kamieńcu, Muzeum Rzemiosła i Muzeum Misyjne w Krośnie, Muzeum Misyjne i Muzeum bł. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym) bądź lokalnej (Muzeum Kultury Szlacheckiej - Dwór w Kopytowej, Zabytkowa chyża łemkowska w Olchowcu, Muzeum Wsi w Odrzykoniu, Izba Muzealna w Krościenku Wyżnym, Izba Regionalna w Rymanowie, Muzeum Motoryzacji w Krośnie) . Szlak prowadzi w większości mało uczęszczanymi drogami lokalnymi o dobrej nawierzchni, przebiegającymi przez najbardziej atrakcyjne tereny powiatu krośnieńskiego oraz okresów: Świdnik, Stropkov i Medzilaborce. Po stronie polskiej szlak jest oznakowany za pomocą tabliczek kierunkowych, opatrzonych logo "BESKIDZKIE MUZEA" oraz dużych tablic informacyjnych, przy których umieszczono stojaki na rowery. Po stronie słowackiej wpisuje się w istniejące tam cyklotrasy.
Łączna długość trasy wynosi 321 km, z czego po stronie polskiej 235 km i 86 km po stronie słowackiej. Drogi asfaltowe stanowią 76 % całej długości szlaku, drogi szutrowe i polne  po 12 %. Cały szlak składa się z 13 tras, przy których napotkać można wiele atrakcji turystycznych. Zostały one szczegółowo opisane w języku polskim, słowackim i angielskim na stronie internetowej www.beskidniski.org.pl/rowery oraz w przewodniku, wydanym dzięki wspólnej inicjatywie Powiatu Krośnieńskiego, gmin krośnieńskich i LOT "Beskid Niski".

4. Zabytki

Gmina Chorkówka

 • kopalnia ropy naftowej – Skansen - Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce
 • Skansen – Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce,
 • zabytkowy cmentarz; obelisk poświęcony żołnierzom czechosłowackim poległym w 1944 roku w Bóbrce
 • neogotycki kościół z 1905 roku w Bóbrce
 • obelisk ku czci Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce
 • dwór wraz z parkiem (duże skupisko pomnikowych dębów szypułkowych) w Kobylanach oraz kościół NMP z 1775 r. z bogatym wyposażeniem (m.in. Płyta nagrobna Mikołaja z Kobylan z ok. 1516 r., gotycka chrzcielnica kamienna z II poł. XV w., prospekt organowy z ok. 1700 r. , rokokowa ambona z II poł. XVIII w.)
 • okazały neogotycki kościół w Zręcinie, w którym znajdują się popiersia oraz epitafia inskrypcyjne fundatorów ( Karola Klobassy – Zrenckiego i Ignacego Łukasiewicza), a także grób Łukasiewicza na miejscowym cmentarzu i kościół.
 • Muzeum Kultury Szlacheckiej Dwór w Kopytowej
 • Dwór Sulimirskich w Kopytowej oraz  przydworski park z 300-letnimi dębami

Miasto i Gmina Dukla

 • barokowy kościół św. Marii Magdaleny w Dukli (wewnątrz m.in. rokokowy nagrobek Marii Amalii z Bruhlów Mniszchowej);
 • Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli
 • późnobarokowa dzwonnica z XVIII w. w Dukli
 • zespół klasztorny Bernardynów z II poł. XVIII w. w Dukli
 • pałac Mniszchów z XVII w. w Dukli
 • XIX-wieczny ratusz w Dukli
 • pustelnia św. Jana z Dukli w Trzcianie,
 • sanktuarium maryjne i drewniane domy w Jaśliskach,
 • cerkwie połemkowskie w Chyrowej, Olchowcu, Tylawie i Daliowej
 • cmentarze łemkowskie i żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej
 • kościół parafialny w Wietrznie
 • dawna cerkiew greckokatolicka pw. Opieki NP. Marii wraz z ogrodzeniem, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. NMP Częstochowskiej, murowana kaplica i starodrzew w Zawadce Rymanowskiej
 • była cerkiew grekokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Chrystusa Króla, cztery kamienne nagrobki, starodrzew w Trzcianie

Miasto i Gmina Iwonicz – Zdrój

 • XIX-wieczna zabudowa uzdrowiskowa Iwonicza-Zdroju w stylu późnoklasycystycznym i szwajcarskim. Najbardziej charakterystyczne budowle Iwonicza-Zdroju to : m.in. "Stary Pałac", „Willa Bazar” - drewniany budynek z lat 1876-1880 z czworoboczną wieżą zegarową, „Dom Zdrojowy” 1860 r. „Pijania Wód Mineralnych” 1837 r., „Stare Łazienki” 1869 r. zwane niegdyś „Łazienkami Mineralnymi”,
 • źródło Bełkotka w Iwoniczu – Zdroju
 • klasycystyczne pawilony nad źródłami 1838 r.  "Amelii", "Karola" i "Józefa",
 • obiekt "Krakowiak" wybudowany w latach 1865-1868 w stylu szwajcarskim  z charakterystyczną trójprzęsłową werandą, bogatą w finezyjną stolarkę. W  2004 roku ogień doszczętnie wypalił wnętrze modrzewiowej willi
 • drewniany XV wieczny kościół (konsekrowany w 1464 roku) w Iwoniczu
 • pałac Zimowy Załuskich z II połowy XIX wieku wraz z parkiem przydworskim w Iwoniczu
 • most kamienny z 1782 r w Iwoniczu
 • neogotycki kościół parafialny pw. Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Lubatowej
 • mogiła 38 mieszkańców Lubatowej, rozstrzelanych przez hitlerowców w Lesie Grabińskim.

Gmina Jaśliska

 • Kościół pw. św Katarzyny Aleksandryjskiej wybudowany w XVIII wieku, z cudownym obrazem Matki Bożej Jaśliskiej, koronowanym przez Jana Pawła II w Krośnie w 1997 roku
 • XIX-wieczna, drewniana zabudowa Jaślisk o konstrukcji przysłupowej, zachowana w zachodniej pierzei rynku
 • XVII-wieczne piwnice do składowania wina, zachowane pod niektórymi budynkami w centrum Jaślisk,
 • pomnik z XVII wieku tzw. kurhan szwedzki,  postawiony na cześć obrony miasta przed Szwedami i wojskami Rakoczego,
 • cerkiew św Paraskewy w Daliowej
 • XIX-wieczna cerkiew pw. św. Mikołaja w Woli Niżnej

Miasto i Gmina Jedlicze

 • Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
 • Szkoła Ludowa w Żarnowcu
 • Jedlicki Rynek
 • kościół Parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego w Jedliczu
 • Pałac Stawiarskich w Jedliczu
 • cmentarz komunalny - a na nim groby i pomniki osób, które miały duży wpływ na rozwój i kulturę dzisiejszej gminy
 • na cmentarzu znajduje się XIX w. kaplica pw. Jezusa Ukrzyżowanego z freskami niezwykle ważnego dla Jedlicza artysty - Stanisława Kochanka
 • dwór Łozińskich w Potoku,
 • dwór Stojowskich w Jaszczwi,
 • Pałacyk Bobrowskich w Długiem

Gmina Korczyna

 • drewniane domy tkaczy z XVIII i XIX w. w Korczynie;
 • zespół dworski w Komborni;
 • około 1000-letni "Pogański Dąb" oraz dawna cerkiew, obecnie kościół rzymskokatolicki w Węglówce.
 • dawna cerkiew, obecnie kościół rzymskokatolicki w Węglówce
 • rezerwat przyrody nieożywionej „Prządki” przy drodze Węglówka – Korczyna (malownicze formy skalne sięgające wysokości ponad 20 m)
 • kościół parafialny pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski - Sanktuarium św. Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie
 • kościół posługi turystom na Podzamczu
 • kościoły parafialne w Węglówce, w Komborni, w Krasnej, w Korczynie w Spornem oraz   
 • kościół w Czarnorzekach,
 • skałka kultu Matki Boskiej z „Echo Lourdes”
 • Źródełko z kapliczką
 • dwór Kombornia stanowiący perełkę zabudowy dworsko-parkowej - obecnie Zespół Hotelowo-Konferencyjny i Wypoczynkowy,
 • kapliczka św. Jana z Dukli w Komborni

Gmina Krościenko Wyżne

 • izba muzealna z eksponatami, narzędziami i przedmiotami codziennego użytku,
 • park leśny „Dębina” – pomniki przyrody ożywionej – dąb szypułkowy
 • odrestaurowany budynek Izby Muzealnej w Krościenku Wyżnym
 • zespół parkowo – dworski (dwór i oficyna dworska) pochodzący z 1651 roku,
 • kościół gotycki z malowidłami artysty lwowskiego Jana Henryka Rosena – poświęcony w 1910 r., a w 1912 konsekrowany przez biskupa Józefa Sebastiana Pelczara w Krościenku Wyżnym
 • pomnik obchodów grunwaldzkich z 1910 r w Krościenku Wyżnym
 • cmentarz choleryczny i cmentarz parafialny wraz z jego zabytkową częścią oraz wzniesiony na szczycie Góry Marynkowskiej Krzyż Zwycięstwa
 • punkt widokowy – szczyt góry Marynkowskiej z nielicznymi już lecz jeszcze działającymi szybami naftowymi. Znajduje się na tym wzgórzu zabytkowa kapliczka NS Jezusowego – murowana z 1840 – 1859 roku,
 • krypta grobowa – nagrobek Cecylii z Fredrów Jabłonkowskiej, kamienno – żelazny z 1847 r. Przywieziony wraz ze szczątkami Cecylii z cmentarza lwowskiego
 • zabytkowy cmentarz rzymsko – katolicki z 1853 roku,
 • urokliwe kapliczki z XVIII i WIX wieku rozsiane przy drogach i ciągach pieszych

Gmina Miejsce Piastowe

 • Sanktuarium św. Michała Archanioła i Bł. Ks. Bronisława Markiewicza, klasztor oo. Michalitów oraz kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Miejscu Piastowym
 • Muzeum bł. ks. Bronisława Markiewicza w klasztorze Księży Michalitów w Miejscu Piastowym
 • Muzeum Misyjne Sióstr Michalitek  w Miejscu Piastowym
 • dwór z końca XVIII w. wraz z parkiem w Miejscu Piastowym
 • drewniany kościół z 1600 r. w Rogach
 • fortyfikacja podworska z kopcem w Rogach
 • kościółek drewniany we Wrocance z XVIII w., oraz dzwonnica przykościelna
 • kościółek Św. Rozalii wraz z cudownym źródełkiem we Wrocance
 • drewniany kościół w Targowiskach z XVIII w.
 • dwór w Targowiskach z pięknym parkiem
 • liczne przepiękne kapliczki przydrożne
 • liczne obiekty architektury wiejskiej takie jak  domy, spichlerze, kuźnie
 • dwór z XVII wieku w Targowiskach
 • fortyfikacja podworska z kopcem
 • przydrożne kapliczki
 • zagroda Etnograficzna w Rogach, gdzie zgromadzone są eksponaty i urządzenia używane w gospodarstwach wiejskich w minionym stuleciu

Miasto i Gmina Rymanów

 • XVIII-wieczny kościół p.w. św. Wawrzyńca (wewnątrz m.in. renesansowe nagrobki), dzwonnica i wieża oraz plebania z XVIII w.,
 • zespół dworsko-pałacowy z XIX w.,
 • drewniany kościół p.w. Świętego Michała Archanioła w Klimkówce,
 • drewniany kościół w Króliku Polskim oraz cerkiew w Króliku Wołoskim
 • XVIII-wieczny kościół p.w. św. Wawrzyńca (wewnątrz m.in. renesansowe nagrobki) dzwonnica i wieża oraz plebania z XVIII w. w Rymanowie
 • zespół dworsko-pałacowy z XIX w. w Rymanowie,
 • drewniany kościół p.w. Świętego Michała Archanioła w Klimkówce,
 • drewniany kościół w Króliku Polskim
 • cerkiew w Króliku Wołoskim.
 • cerkiew we Wróbliku Szlacheckim z zachowanym pełnym ikonostasem
 • odrestaurowana cerkiew w Bałuciance
 • drewniana zabudowa uzdrowiskowa w stylu szwajcarskim w Rymanowie-Zdroju
 • synagoga i cmentarz żydowski w Rymanowie

Gmina Wojaszówka

 • ruiny zamku Kamieniec w Odrzykoniu (wzniesiony w XIV w., wielokrotnie przebudowywany);
 • Muzeum Zamkowe na terenie zamku Kamieniec w Odrzykoniu
 • Muzeum Wsi w Odrzykoniu - powstało z okazji 650 – lecia jubileuszu wsi Odrzykoń w 1998 roku jako pierwsze w województwie podkarpackim Muzeum Wsi. W muzeum zgromadzono szereg przedmiotów związanych z historią Odrzykonia ..
 • kościół parafialny w Odrzykoniu pod wezwaniem św. Katarzyny i Matki Bożej Różańcowej z późnobarokowym antepedium z płaskorzeźbą Ostatniej Wieczerzy. Wzniesiony został w latach 1867-1873. Świątynia ta zbudowana w stylu neogotyckim.
 • XVIII wieczny kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP i Andrzeja Apostoła w Łączkach Jagiellońskich pochodzi z 1756r
 • neogotycki kościół w Łękach Strzyżowskich z XIV- wieczną drewnianą rzeźbą - Pietą pochodzi z 1902r.
 • barokowy XVIII wieczny kościół parafialny pw. Narodzenia NMP i św. Andrzeja Apostoła w Łączkach Jagiellońskich
 • dawny dwór Lesikowskich w Łękach Strzyżowskich w pierwotnym założeniu udokumentowany został na planie katastralnym w 1852 r.
 • dawna cerkiew grekokatolicka p.w. św. Paraskewy z początku XX wieku, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny w Rzepniku
 • kaplica p.w. św. Zofii w Wojkówce pochodzi z 1891r. Wzniesiona na miejscu bitwy konfederatów barskich z Kozakami,
 • neogotycki kościół p.w. św. Jana Kantego w Ustrobnej to budowla pochodzący z 1877r. Wybudowany wg projektu Teofila Żebrowskiego
 • Krajobrazowy Park Podworski w Ustrobnej zachował się wraz z murowanym dworem i spichlerzem,
 • założenia dworskie w Ustrobnej i Przybówce,
 • w drugiej połowie XIX wieku Dwór w Przybówce wzniesiony został w 1828r. przez Emilię z Trzecieskich Łosiową
 • XIX wieczny dwór Starowieyskich w Bratkówce otoczony malowniczym, dobrze zachowanym parkiem dom rodzinny bł. Stanisława Starowieyskiego i znanego malarza Franciszka Starowieyskiego
 • dwór w Łączkach Jagiellońskich wzniesiony w stylu neogotyckim na początku XIX wieku

5. Imprezy turystyczne Powiatu Krośnieńskiego w 2018 r.

Kalendarz imprez turystycznych powiatu krośnieńskiego na rok 2018 opracowano na podstawie informacji złożonych przez Gminne Ośrodki Kultury oraz stowarzyszenia sportowe, rekreacyjne i turystyczne działające na terenie powiatu krośnieńskiego.
W kalendarzu znajdują się imprezy o charakterze ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, ułożone chronologicznie.

Kalendarz imprez turystycznych na 2018 rok

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

 • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner