Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaPlan Rozwoju Lokalnego

Prace nad Planem trwały kilka miesięcy. Inicjatorem był Zarząd Powiatu.
PRL powstał dzięki aktywności członków Konwentu Rozwoju Lokalnego skupiającego liderów życia gospodarczego, społecznego i politycznego powiatu. PRL jest dokumentem, który koncentruje uwagę na problemach społecznych i gospodarczych powiatu oraz szuka rozwiązań umożliwiających przezwyciężenie dostrzeżonych barier, negatywnych tendencji, słabych stron.

Hierarchizacji zadań na lata 2004-2006 oraz 2007-2013 ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego dokonali przedstawiciele Konwentu na warsztatach i konsultacjach. Przy ocenie brano pod uwagę kryteria decydujące o zapotrzebowaniu i wykonalności tj. pilność, długotrwałość pożytków, powszechność, uzasadnienie kosztów, czas realizacji, obsługę, akceptację społeczną oraz dostępność do funduszy.

Realizacja Planu będzie monitorowana i oceniana. Monitoring i ocena Planu Rozwoju Lokalnego polega na systematycznej, okresowej ocenie stopnia realizacji zadań wynikających ze zmieniających się czynników zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na rozwój społeczny i gospodarczy powiatu. Jest to dokument otwarty, który będzie ulegał zmianom. Dzięki takiemu podejściu PRL może rozwijać się wraz z rozwojem społeczno – gospodarczym powiatu, a zmiany w zapisach będą wprowadzane do dokumentu w postaci aneksu, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu.

Starostwo Powiatowe w Krośnie odpowiada za monitoring i ewaluację zadań zawartych w programie, dla których jest jednostką wdrażającą. Nad kompleksowym wdrożeniem całego dokumentu powinien czuwać Konwent Rozwoju Lokalnego, który złożony jest z przedstawicieli gmin oraz innych instytucji publicznych w powiecie mających duże znaczenie dla rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu

Plan Rozwoju Lokalnego

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner