Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaPowiat Krośnieński ma swojego Patrona. Jest nim Święty Józef Sebastian Pelczar.
– Ustanawiając Świętego Józefa Sebastiana Pelczara naszym patronem chcemy w sposób szczególny ukazać Jego zasługi. Będzie to także zobowiązanie do działania na rzecz lokalnej społeczności w oparciu o idee, którymi kierował się „Syn Naszej Ziemi” – mówi starosta Jan Juszczak.
 W 2009 roku samorząd powiatu zwrócił się z prośbą do Abp Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego o wyrażenie zgody i zaakceptowanie wyboru Św. J. S. Pelczara na patrona powiatu krośnieńskiego.
W odpowiedzi Arcybiskup J. Michalik przesłał pismo na ręce starosty krośnieńskiego w którym czytamy: „ Z radością przyjąłem informację o wyborze Św. J.S Pelczara Patronem Powiatu Krośnieńskiego. Święty Biskup, syn ziemi krośnieńskiej niewątpliwie jest odpowiednią osobą, która jest wzorem i dla młodych, i dla starszych jak poprzez pracę nad sobą można dochodzić do eliminowania wad i zdobywania doskonałości”.
- Dla nas mieszkańców ziemi krośnieńskiej ustanowienie Świętego Józefa S. Pelczara Patronem Powiatu będzie wielkim wyróżnieniem i ogromną radością, a zarazem – w co mocno wierzymy – wzmocnieniem kultu Świętego – podkreśla Jan Juszczak.
Główne uroczystości związane z tym podniosłym wydarzeniem odbyły  się 9 maja 2010 roku w sanktuarium Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie.Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił Arcybiskup Józef Michalik, Metropolita Przemyski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w asyście ks. prałata Kazimierza Kaczora, Archiprezbitera Krośnieńskiego i proboszcza parafii Krościenko Wyżne ks. Jana Szpunara oraz księży z powiatu krośnieńskiego na czele z gospodarzem ks. prałatem Edwardem Sznajem, kustoszem Sanktuarium w Korczynie.
Słowo Boże poświęcone było życiu i działalności Patrona Powiatu. – Święty Biskup kochał Boga miłością czystą, był otwarty na innych, był autentycznym polskim patriotą. Polskę widział w perspektywie wiary. Przyszliśmy tu dzisiaj aby  Św. J.S Pelczar   błogosławił i pomagał powiatowi – mówił w homilii Abp J. Michalik, który przytaczał najważniejsze wątki z życia i myśli Świętego, życząc mieszkańcom i władzom powiatu tej mądrości  i codziennej opieki patrona.
Ks. Kazimierz Kaczor odczytał list od Arcybiskupa J. Michalika skierowany do władz powiatu i przekazał na ręce przewodniczącego Rady Powiatu Kazimierza Krężałka.
Modlitwę wiernych odczytali wójtowie i burmistrzowie powiatu, a dary dla ołtarza złożyli  sołtys wsi Korczyna Marian Pelczar, wójt Jaślisk Maria Kaczor, wójt Korczyny Jan Zych,


sekretarz powiatu Zdzisława Żywiec, etatowy członek Zarządu Jan Pelczar.

Następnie ks. Abp Michalik w asyście księży prałatów odmówił modlitwę przy ołtarzu bocznym poświęconym Św. Biskupowi Pelczarowi, poświęcił pamiątkową tablicę, która zostanie  umieszczona w holu budynku Starostwa Powiatowego i będzie przypominać o tym podniosłym wydarzeniu. Arcybiskup poświęcił również obrazy święte, które przekazane zostaną do wszystkich podległych powiatowi instytucji.Na zakończenie eucharystii starosta krośnieński Jan Juszczak wraz Krystyną Kaszą, skarbnik powiatu podziękowali ks, Arcybiskupowi w imieniu władz samorządowych powiatu oraz wszystkich mieszkańców - Cieszymy się, radujemy i wyrażamy swoją wdzięczność przede wszystkim dla księdza Arcybiskupa, że nasze starania zostały poparte błogosławieństwem, życzliwością. I oto dzisiaj w sposób tak uroczysty przez posługę księdza arcybiskupa został ustanowiony dla Nas – mieszkańców szczególny patron w osobie biskupa Sebastiana Pelczara, syna tej ziemi. Jest to dla Nas radość, szczęście ale również zobowiązanie do tego, aby to urząd był życzliwy w swojej działalności, swoich zadaniach dla mieszkańców. Obiecujemy, że od naszego patrona będziemy się uczyć miłości do tego co polskie i kościelne. I poprzez tablicę, którą umieścimy w centralnym miejscu Starostwa chcemy mówić słowami naszego patrona – że doskonałość jest dostępna dla wszystkich. Księże Arcybiskupie dziękujemy za homilię, za to wsparcie i budowanie naszego ducha. Dziękuję za wszystkie słowa kierowane do Kościoła w Polsce – bo one są zauważalne przez wszystkich – podkreślił starosta.

 Wcześniej przeprowadzono  szereg działań, konkursów, prelekcji, których ideą było przybliżenie społeczności naszego regionu sylwetki i dokonań  Św. J. Pelczara.
Jednym z etapów poznania wyjątkowej postaci, wybitnego Polaka, duchownego i działacza społecznego było zorganizowanie konkursów wiedzy i plastycznego, dla dzieci i młodzieży z terenu Krosna i powiatu krośnieńskiego.24 marca w Zespole Szkół w Korczynie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursów połączone z podsumowaniem i wręczeniem nagród laureatom. Obydwa konkursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.Starosta Krośnieński Jan Juszczak, składając życzenia i gratulacje uczestnikom konkursów powiedział:
- Cieszę się, że ten konkurs spotkał się z tak dużym zainteresowaniem i w powiecie i w mieście Krośnie. Konkurs dotyczy osoby ważnej i znaczącej nie tylko dla powiatu, ale ważnej dla naszej ojczyzny. Każdy z nas wolą rodziców ma swojego patrona poprzez przyjęte imię, także samorząd powiatu chce, aby wspólnota powiatu krośnieńskiego miała swojego jednego wielkiego patrona. Wyraziliśmy wolę, która zyskała  aprobatę u Abp Józefa Michalika i dążymy do tego, aby 9 maja w Korczynie św. Józef Sebastian Pelczar stał się patronem powiatu krośnieńskiego. Gratuluję wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym i tym, którzy zdecydowali się wziąć udział w tym konkursie. Myślę, że w każdym z was zostanie cząstka wiedzy i zainteresowania osobą św. Józefa Sebastiana Pelczara. Dziękuję opiekunom i katechetom za pomoc w przygotowaniu swoich wychowanków do konkursów, a Panu dyrektorowi za przyjęcie.


Kolejnym wydarzeniem związanym z przybliżeniem osoby Świętego była uroczysta sesja Rady Powiatu, która odbyła się 16 kwietnia 2010 roku.
Radni poprzez aklamację przyjęli akt ustanowienia Patronem Powiatu Świętego Józefa Sebastiana Pelczara.
Sesję oficjalnie otworzył przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Krężałek. – Dzisiejsza sesja jest szczególna, bowiem dzisiaj Rada Powiatu ustanowi patrona, któremu będziemy się polecać i prosić o pomoc przy podejmowaniu decyzji – mówił. – Ustanowienie Świętego J.S. Pelczara naszym patronem będzie wyrazem upamiętnienia tego Wielkiego Rodaka, a także pozwoli nam mieszkańcom wzorować się na Jego Osobie i prosić o wsparcie w trudnych chwilach.Następnie po wysłuchaniu uzasadnienia wszyscy obecni radni podpisali Akt Ustanowienia Patrona Powiatu Krośnieńskiego:
(treść Aktu)

My Radni Powiatu Krośnieńskiego w trosce o przyszłość Mieszkańców Naszego Powiatu nawiązując do tradycji religijnych i patriotycznych Naszych Ojców po uzyskaniu akceptacji Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego Jego Ekscelencji Ks. Józefa Michalika
Ustanawiamy: Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Patronem Powiatu Krośnieńskiego
Ustanawiamy ponadto:
9 maja – Dniem Patrona Powiatu

Z propozycją ustanowienia Św. J.S. Pelczara patronem  wystąpił radny Powiatu Tadeusz Szymański, na sesji 19 lutego 2009 r., radni zaakceptowali propozycję i zobowiązali Zarząd do wszczęcia procedury zmierzającej do ustanowienia patrona.
Zwieńczeniem uroczystej sesji była konferencja naukowa na temat życia i dzieła Świętego. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam Szal wygłosił referat „Miłość Ojczyzny w życiu Św. Józefa Sebastiana Pelczara”. Ksiądz Profesor Jan Machniak, kierownik Katedry Teologii Duchowości PAT mówił o „Roli Matki Bożej w duchowości Św. Józefa Sebastiana Pelczara”, natomiast redaktor naczelny „Społeczeństwa” przedstawił  „Społeczny wymiar przesłania Św. Józefa Sebastiana Pelczara i jego aktualność w XXI wieku”.

W uroczystości uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, radni sejmiku województwa, radni i  zarząd powiatu, kapłani, siostry zakonne, władze miasta Krosna, wójtowie i burmistrzowie, przedstawiciele KMP i PSP w Krośnie, dyrektorzy szkół, jednostek organizacyjnych oraz młodzież szkolna.

Bp Adam Szal podsumowując uroczystość powiedział: Działalność biskupa J.S. Pelczara to nie tylko nauczanie, ale także zwykła praca, pozostawiająca owoce, którymi są m.in.- założenie zgromadzenia sióstr Sercanek oraz podjęcie opieki nad ludźmi ubogimi. Bardzo się cieszę, że ta postać została przywołana na Podkarpaciu. Stąd wyrósł i te chwile wspominał w swoim dzienniku. Jego postać jest wpisana w te ziemie. Zadaniem powiatu będzie przyjęcie i kierowanie się ideałami swojego Patrona. Przyjmujemy go za opiekuna aby nam pomagał,  aby nas mobilizował i pokazał, że nawet rzeczy trudne są w realizacji możliwe.Zwieńczeniem działań zmierzających do przyjęcia Patrona było odsłonięcie, w  Starostwie Powiatowym w Krośnie, pamiątkowej tablicy poświęconej patronowi powiatu, św. Józefowi Sebastianowi Pelczarowi.
Uroczystość, w której uczestniczyli radni i zarząd powiatu, pracownicy starostwa oraz zaproszeni goście odbyła się 9 czerwca 2010 r.
- Dzisiaj, 30 dni po ogłoszeniu patronem powiatu, świętego Józefa Sebastiana Pelczara chcemy dopełnić uroczystość poprzez odsłonięcie tablicy, która już na zawsze będzie informowała o tym, że powiat ma swojego patrona – mówił podczas uroczystości starosta Jan Juszczak.Aktu odsłonięcia tablicy, poświęconej przez Abp Józefa Michalika 9 maja 2010 r., dokonali ks. prałat Kazimierz Kaczor, Archiprezbiter Krośnieński, kustosz Sanktuarium Św. J.S. Pelczara w Korczynie Edward Sznaj, starosta krośnieński Jan Juszczak i przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Krężałek.

***

Józef S. Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczynie koło Krosna. Wychowywany w wierze, duchu patriotyzmu i umiłowaniu pracy. Całe swoje życie ofiarował Bogu, był wierny postanowieniom podjętym jeszcze w pierwszych latach kapłaństwa. Każdego dnia wiele czasu poświęcał modlitwie, co pomagało mu w prowadzeniu głębokiego życia wewnętrznego. Był bardzo pracowity i systematyczny, zawsze wspierał wszelkie akcje dobroczynne i społeczne.
Bb J. Pelczar zmarł 28 marca 1924 r. Pochowany został w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu. Kult św. bp. Józefa Sebastiana Pelczara bardzo przyczynił się do wzrostu chrześcijańskiego ducha naszego kraju.
 Jan Paweł II dokonując aktu beatyfikacji w Rzeszowie, 2 czerwca 1991 r., podkreślił, że bp Józef Pelczar obrał właściwą drogę, która polegała na oddawaniu chwały Bogu poprzez wierne wypełnianie życiowych obowiązków.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner