Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaNajstarsze ślady człowieka na terenach powiatu krośnieńskiego pochodzą z paleolitu ( 8000 – 4000 lat p.n.e.). Od VIII stulecia ziemie te zamieszkiwało plemię Lędzian, które w IX w. dostało się pod zależność od Wielkich Moraw, później Czech, wreszcie Królestwa Polskiego. W wiekach X – XIII ziemia krośnieńska znajdowała się na pograniczu polsko – ruskim, a jej przynależność zmieniała się w zależności od sytuacji politycznej.

Ostatecznie o tym że ziemia krośnieńska znalazła się na stałe w granicach Polski zdecydowało włączenie Rusi Halickiej do naszego kraju przez Kazimierza Wielkiego, w latach 1340 – 1349. Szczególnie aktywny rozwój osadnictwa przypadł na okres panowania Kazimierza Wielkiego. Król nadał prawa miejskie m.in. Krosnu i Jaśliskom, które szybko stały się ważnymi ośrodkami handlowymi, położonymi przy ruchliwym trakcie węgierskim. W następnych latach przywilejów miejskich doczekały się Korczyna, Iwonicz, Rymanów i Jedlicze.

Na przestrzeni dziejów krośnieńskie doznało wielu klęsk – choćby najazdy tatarskie, szwedzkie i węgierskie pozostawiały spustoszenie, głód i epidemie. Dotkliwe straty poniosło krośnieńskie podczas „potopu” szwedzkiego.

Ustawiczne wojny przyczyniły się do upadku gospodarczego powiatu i do jego wyludnienia.

W czasie zaborów tereny obecnego powiatu krośnieńskiego znalazły się pod panowaniem austriackim. W XIX w. rozwinął się przemysł naftowy. Jego kolebką była założona przez Ignacego Łukasiewicza w 1854 r. w Bóbrce pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej.

Swoiste piętno odcisnęły na ziemi krośnieńskiej wydarzenia I i II wojny światowej. We wrześniu 1914 roku Krosno zajęły wojska rosyjskie, które półtora roku okupowały ziemie krośnieńską. Dopiero w maju 1915 r., po bitwie gorlickiej, Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się, a nasza ziemia ponownie znalazła się w rękach austriackich. W 1918 r. zakończył się okres zaborów.

Wybuch II wojny światowej zniszczył ogrom pracy i osiągnięcia lat międzywojennych. Już w pierwszych dniach września 1939 r. oddziały niemieckie wkroczyły do Krosna. Nastąpiły masowe aresztowania, zsyłki na roboty przymusowe do Rzeszy, wywózki do obozów zagłady, pacyfikacje, eksterminacja Żydów. Najkrwawsze zmagania miały miejsce w 1944 r. podczas bitwy o Przełęcz Dukielską. Zginęło tam ponad 90 tys. żołnierzy Armii Radzieckiej. Ludność łemkowską zamieszkującą dotąd tereny Beskidu Niskiego wysiedlono w 1947 r.

Po 1945 r. już nie tylko górnictwo ropy naftowej stanowiło o potencjale gospodarczym regionu. W styczniu 1945 r. ruszyła rafineria w Jedliczu. Powstały m.in. huty szkła, zakłady obuwnicze, włókiennicze i przetwórstwa spożywczego.

Duże znaczenie dla rozwoju Krosna i okolic miało istnienie w latach 1975 – 1998 województwa krośnieńskiego, które zostało zlikwidowane po 24 latach, wraz z nowym podziałem administracyjnym kraju.
patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner