Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufanialoga prkrjs

OPIS PROJEKTU
Projekt pn. „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 przez cztery samorządy: Powiat Jasielski (Partner Wiodący), Miasto Jasło (Partner I), Gmina Krosno (Partner II), Powiat Krośnieński (Partner III).
Zasadniczym celem projektu jest wdrożenie mechanizmów zintegrowanego planowania inwestycyjnego i przestrzennego na obszarze krośnieńsko – jasielskim, za szczególnym uwzględnieniem podejścia funkcjonalnego.

Cele szczegółowe obejmują:

 • precyzyjne wyznaczenie granic krośnieńskiego – jasielskiego obszaru funkcjonalnego (w trzech wariantach biegunów rozwojowych),
 • przeprowadzenie diagnozy określającej zakres problemów rozwojowych wspólnych dla całego obszaru funkcjonalnego, a także możliwości wzmocnienia potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego,
 • na podstawie przeprowadzonych analiz przygotowanie dokumentów planistycznych pozwalających na wzmocnienie potencjału wspólnej absorpcji środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020,
 • budowanie zaplecza społecznego identyfikującego się z planami strategicznymi i włączanie społeczności do procesu planowania poprzez konsultacje społeczne,
 • wdrożenie strategicznego podejścia do przeciwdziałania problemom obszaru krośnieńskiego – jasielskiego pozwalającego na prowadzenie długoterminowej polityki ograniczającej utratę funkcji gospodarczych,
 • realne wzmocnienie współpracy między powiatem jasielskim i krośnieńskim oraz miastami Jasło i Krosno na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów charakterystycznych dla obszaru funkcjonalnego.


W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

 • Analiza dla funkcjonalnego obszaru krośnieńskiego – jasielskiego, w ramach której zostaną określone problemy rozwojowe wspólne dla całego obszaru funkcjonalnego, a także możliwości wzmocnienia potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego, m.in. w zakresie powiązań komunikacyjnych regionu, zintegrowanego transportu publicznego, kierunków rozwoju aktywności gospodarczej,
 • Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej zawierającej zintegrowany plan inwestycyjny dla obszaru funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury drogowej, kolejowej i komunalnej,
 • Opracowanie zintegrowanego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru funkcjonalnego,
 • Opracowanie zintegrowanego planu systemu transportu publicznego dla obszaru funkcjonalnego,
 • Opracowanie zintegrowanego planu działań w zakresie rozwoju rynku pracy oraz dywersyfikacji aktywności gospodarczej.

Projekt ten pozwoli na prowadzenie długoterminowej polityki ograniczającej utratę funkcji gospodarczych, przyczyni się do przeciwdziałania problemom rozwojowym obszaru krośnieńskiego – jasielskiego. Realnie także wzmocni współpracę między powiatami jasielskim i krośnieńskim oraz miastami Jasło i Krosno na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów charakterystycznych dla obszaru funkcjonalnego. Przygotuje także powiaty jasielski i krośnieński oraz miasta Jasło i Krosno (wraz ze współpracującymi z nimi gminami z terenu obszaru funkcjonalnego) do absorpcji środków finansowanych z nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020, na bazie opracowanej koncepcji programowo – przestrzennej oraz planu zagospodarowania.

 

FINANSOWANIE


Projekt pn. „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego" jest częściowo finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.
Łączna wysokość projektu (kwota dotacji i wkład własny wnioskodawcy) wynosi 996 800 zł, w tym:
- współfinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 w wysokości 897 120 zł (90%),
- wkład własny – 99 680 zł (10%).

 

PARTNERZY PROJEKTU


Projekt pn. „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 przez czterech partnerów:
• Powiat Jasielski - Partner Wiodący,
• Miasto Jasło - Partner I,
• Gmina Krosno – Partner II,
• Powiat Krośnieński – Partner III.


Te cztery samorządy tworzą Partnerstwo, którego celem jest osiągnięcie większej spójności społeczno- gospodarczej południowej części województwa podkarpackiego, tj. Powiatu Jasielskiego, Miasta Jasła, Powiatu Krośnieńskiego, Miasta Krosna. W ramach projektu wykształcone zostaną mechanizmy efektywnej współpracy pomiędzy samorządami, które służyć będą rozwiązaniu wspólnych problemów tego obszaru. Wykonane zostaną projekty realizacji konkretnych przedsięwzięć, które partnerstwo chce podjąć, w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów.

Opracowane dokumenty:

 1. Raport końcowy - Analiza dla funkcjonalnego obszaru krośnieńsko-jasielskiego w ramach projektu pn. „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńsko-jasielskiego”
 2. Zintegrowany plan systemu transportu publicznego dla funkcjonalnego obszaru krośnieńsko-jasielskiego
 3. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Jasła wraz z gminami przyległymi
 4. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jasielskiego
 5. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno i Wojaszówka
 6. Strategia Beskidu Niskiego z elementami rozwoju rynku pracy oraz dywersyfikacji aktywności gospodarczej dla funkcjonalnego obszaru krośnieńsko –jasielskiego
 7. Zintegrowany plan zagospodarowania przestrzennego dla krośnieńsko-jasielskiego obszaru funkcjonalnego
 8. Koncepcja Programowo Przestrzenna
patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

 • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner