Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

Podczas XL sesji Rada Powiatu Krośnieńskiego przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok i jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. Sprawozdanie z realizacji budżetu przedstawił radnym starosta Jan Juszczak.

Starostwo Powiatowe w Krośnie zaprasza mieszkańców gminy Miejsce Piastowe na "Pokaz udzielania pierwszej pomocy – postępowanie w nagłych przypadkach u dzieci i dorosłych", którego celem jest zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców.

W dniach 6- 7 czerwca 2014r. odbył się w Nawojowej finał centralny XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorem olimpiady na szczeblu centralnym był Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej.

Reprezentacja Zespołu Szkół w Iwoniczu w sztafecie 4x100m. dziewcząt po raz pierwszy wystąpiła w Mistrzostwach Polski. Zawody odbyły się 15.06.2014 na stadionie uniwersyteckim w Łodzi.

Starostwo Powiatowe w Krośnie, po raz kolejny zorganizowało cykl spotkań dla mieszkańców powiatu z zakresu postępowania w nagłych przypadkach u dzieci i dorosłych. Podobnie jak w latach ubiegłych było to możliwe dzięki przyjęciu przez Zarząd Powiatu Planu Edukacji Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim na lata 2013 – 2014 „Życie mam tylko jedno".

logo pl sk

W ramach realizowanego przez Powiat Krośnieński projektu, w partnerstwie z Agencją Rozwoju Rejonu w Śvidniku, pn. „Smaki Pogranicza" Polsko – Słowacka wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno – krajoznawczej", odbyły się dwudniowe wizyty terenowe pograniczem polsko – słowackim.

W dniu 26 czerwca 2014 roku o godz. 11.00 w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Jedliczu, odbędzie się XL Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju to nie tylko znakomici kucharze, hotelarze, barmani i kelnerzy, ale również uzdolnieni sportowcy. W swoich wiosennych zmaganiach zaprezentowali wysoką formę reprezentując nasz powiat na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie Mienia Powiatu
i Skarbu Państwa
(Sprzedaż nieruchomości)

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

Rejestracja pojazdów

systemkolejkowy

Zarezerwuj termin

 

Podgląd stanu kolejki:

stankolejki.powiat.krosno.pl

 

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz Powiat 6 2017

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner