Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

Podczas XXIX sesji Rada Powiatu Krośnieńskiego przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok i udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym.
Sprawozdanie z realizacji budżetu przedstawił radnym starosta Jan Juszczak.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego, która odbyła się 9 czerwca br. radni wysłuchali obszernych informacji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim za 2016 rok.
Pierwsze sprawozdanie z realizacji zadań przez Komendę Miejską Policji w Krośnie przedstawił Komendant Leszek Buryła.

W środę 7 czerwca 2017 r. w Muzeum Podkarpackim w Krośnie przeprowadzono finał kolejnej edycji konkursu „Krosno i powiat krośnieński – historia i współczesność”.
Konkurs ten jest skierowany do uczniów gimnazjów z Krosna i powiatu krośnieńskiego.

31 maja 2017 r. Zespół Szkół w Iwoniczu był organizatorem VI Powiatowego Pikniku Sportowego. Impreza organizowana kolejny raz wpisała się już na stałe do kalendarza imprez powiatowych. Przypomnijmy, że ideą iwonickich, majowych spotkań jest obok rywalizacji sportowej kultywowanie pamięci Patrona Szkoły- Rotmistrza Witolda Pileckiego, dla którego obok zaangażowania patriotycznego, sport był ważnym aspektem życia.

W związku z prowadzoną inwestycją pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1974R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki oraz nr 2008R Wróblik Królewski - Ladzin”, Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż z uwagi na konieczność prowadzenia robót stabilizacyjnych nawierzchni jezdni, droga powiatowa nr 1974R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki na odcinku od Targowisk do Widacza będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Utrudnienia wystąpią w dniach:  7, 8 i 9 czerwca 2017 r. – całodobowo.

W związku z prowadzoną inwestycją pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1974R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki oraz nr 2008R Wróblik Królewski - Ladzin”, Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż z uwagi na konieczność prowadzenia robót stabilizacyjnych nawierzchni jezdni, droga powiatowa nr 1974R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki na odcinku od Targowisk do Widacza będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Utrudnienia wystąpią w dniu 2 czerwca 2017 r. od godziny 6.00 do zakończenia robót, tj. do późnych godzin wieczornych.

Przepraszamy za planowane ograniczenia w ruchu.

Powiat Krośnieński otrzymał dotację w wysokości 580 tys. zł przyznaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz zabezpieczenia osuwisk.

Od 1 czerwca 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zmienia siedzibę i adres na:
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie Mienia Powiatu
i Skarbu Państwa
(Sprzedaż nieruchomości)

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

Rejestracja pojazdów

systemkolejkowy

Zarezerwuj termin

 

Podgląd stanu kolejki:

stankolejki.powiat.krosno.pl

 

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz Powiat 6 2017

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner