Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie organizuje zbiórkę krwi pod hasłem „II akcja dla osób potrzebujących w okresie wakacyjnym RATUJEMY = DAJEMY”. Powiat Krośnieński włączył się w to przedsięwzięcie.

W Rymanowie Zdroju, 2 lipca, odbyły się już po raz siedemnasty Rymanowskie Spotkania Orkiestr Dętych.
Celem przeglądu, który zagościł w kalendarzu imprez powiatu krośnieńskiego i gminy Rymanów jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzycznych, doskonalenie poziomu artystycznego orkiestr, wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów pomiędzy zespołami.

Po raz ósmy w hali jedlickiego GOSiR-u odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa Podkarpacia Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w piłce siatkowej, którego organizatorem był Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem. Uroczystego otwarcia turnieju dokonali: Burmistrz Gminy i Miasta Jedlicza Jolanta Urbanik, Zastępca Burmistrza Ryszard Zagórski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Agnieszka Zygarowicz, Dyrektor GOSiR w Jedliczu Wojciech Florczak oraz Dyrektor Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem Bożena Czaja.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

schemat objazdu

W związku z prowadzoną inwestycją pn. „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1940R Przybówka – Rzepnik – Bratkówka w miejscowości Pietrusza Wola”, Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż dla zapewnienia prawidłowego przebiegu robót  oraz bezpieczeństwa użytkowników drogi, w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. wyłączony będzie z ruchu odcinek drogi powiatowej nr 1940R  w  Pietruszej Woli na długości 327 m.

Międzynarodowy Przegląd Chórów, który odbył się 11 czerwca w kościele OO. Bernardynów w Dukli, rozpoczął się chwilą wspomnień z okazji 20 rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na dukielskiej ziemi. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć film dokumentujący to ważne wydarzenie. 

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie Mienia Powiatu
i Skarbu Państwa
(Sprzedaż nieruchomości)

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

Rejestracja pojazdów

systemkolejkowy

Zarezerwuj termin

 

Podgląd stanu kolejki:

stankolejki.powiat.krosno.pl

 

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz Powiat 6 2017

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner