Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

logo eu

Zgodnie z planem zakończono prace przy budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu. Inwestycja realizowana była przez Powiat Krośnieński w ramach projektu pn.”Rozwój infrastruktury dydaktycznej w ZS im. Armii Krajowej w Jedliczu poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Ponad trzy godziny trwała nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego podczas, której przyjęto stanowisko w sprawie kontynuacji inwestycji związanej z przebudową dróg powiatowych Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki oraz Wróblik Królewski – Ladzin, co oznacza, że kapliczka z krzyżem usytuowana we Wróbliku Królewskim zostanie przesunięta. Za głosowało 14 radnych, 3 było przeciw, a 2 osoby wstrzymały się od głosu.

W związku z prowadzoną inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956R Zręcin – Wietrzno - Zboiska”, Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż z uwagi na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa frontu robót oraz użytkowników drogi w trakcie wykonywania nawierzchni jezdni, w dniach od 1 sierpnia do 5 sierpnia 2017 r.  wyłączane z ruchu będą sukcesywnie odcinki drogi powiatowej od miejscowości Niżna Łąka do skrzyżowania z drogą krajową DK 19 w  Zboiskach.

Dnia 10 lipca o godzinie 10:30 na łonie przyrody, w Przybówieckim lesie została odprawiona uroczysta Msza święta w intencji ofiar epidemii cholery pochowanych w granicach wsi Przybówka na styku granic Lubli, Widacza i Niepli. 14 lat temu miejsce to zlokalizował wieloletni sołtys tej miejscowości Tadeusz Stefanik.

W dniu 21 lipca 2017 roku o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się  Nadzwyczajna XXXI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Radni Powiatu Krośnieńskiego jednogłośnie przyjęli apel w sprawie zmiany kwalifikacji stopnia podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
Temat zreferował na ostatniej nadzwyczajnej sesji (17.07) wicestarosta Adolf Kasprzyk.

15 lipca br. w Niżnej Łące rozegrany został VII Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Plażowej. Do turnieju zgłosiło się 9 drużyn z terenu powiatu krośnieńskiego, ostatecznie w dniu zawodów stawiło się 6 drużyn.

Powiat Krośnieński planuje modernizację  Pałacu Stawiarskich w Jedliczu, gdzie mieści się Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej oraz rewitalizację otaczającego budynek zabytkowego Parku.
Wniosek Powiatu Krośnieńskiego znalazł się na wysokiej pozycji na liście rankingowej uzyskując 87 punktów.

Radni Powiatu Krośnieńskiego jednogłośnie wyrazili zgodę na powierzenie Gminie Wojaszówka zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1961R Odrzykoń – Sporne na odcinku 2,414 m.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił na ostatniej nadzwyczajnej sesji (17.07) urzędujący członek Zarządu Powiatu Aleksander Mercik.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie Mienia Powiatu
i Skarbu Państwa
(Sprzedaż nieruchomości)

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

Rejestracja pojazdów

systemkolejkowy

Zarezerwuj termin

 

Podgląd stanu kolejki:

stankolejki.powiat.krosno.pl

 

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz Powiat 6 2017

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner