Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

Już po raz dziewiętnasty najpiękniejsze pieśni kościelne i cerkiewne, w kościele OO. Bernardynów w Dukli, zaśpiewały chóry z Węgier, Słowacji i powiatu krośnieńskiego.

W tym roku mija 10 lat współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Krośnieńskim, a XVII Dzielnicą Budapesztu. Z okazji jubileuszu, 9 czerwca br., odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego, która rozpoczęła się nieprzypadkowo koncertem Zespołu Pieśni i Tańca „Pogórzanie” z Głowienki. To właśnie ten Zespół wystąpił 10 lat temu w Budapeszcie podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Jana Pawła II.

Po wysłuchaniu hymnów Węgier i Polski, starosta Jan Juszczak przedstawił 10 letnią historię współpracy obydwu samorządów. Wszystko zaczęło się w marcu 2008 r. gdy na teren powiatu krośnieńskiego przyjechała wycieczka Samorządu Mniejszości Polskiej z XVII Dzielnicy Budapesztu, z zaproszeniem na udział w uroczystościach odsłonięcia pomnika Jana Pawła II. Podczas spotkania  w Starostwie Powiatowym w Krośnie zostali przyjęci z pełnym zrozumieniem i akceptacją. Na uroczystość 28 marca 2008 r. pojechała delegacja składająca się z przedstawicieli powiatu, gminy Rymanów, gminy Miejsce Piastowe oraz wspomniany zespół „Pogórzanie”.

- Efektem tej wizyty było podjęcie wspólnych deklaracji mających na celu podpisanie wzajemnej umowy o współpracy, które nastąpiło 16 czerwca 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Krośnie. – przypomniał starosta Jan Juszczak. Minęło 10 lat owocnej współpracy między naszymi samorządami, polegającej na wielu wzajemnych wizytach. Starosta pokrótce przedstawił szeroki zakres spotkań, kontaktów jakie miały miejsce w różnych dziedzinach życia na przestrzeni tych lat. W ramach wzajemnej współpracy samorządy organizowały wymianę wystaw artystów malarzy, rzeźbiarzy i innych twórców rękodzieła artystycznego. Wysyłano i przyjmowano chóry, zespoły wokalne, taneczne oraz orkiestry. Dzięki wystawom mieszkańcy powiatu mieli okazję poznać sztukę węgierską. Wymiana odbywała się także w zakresie sportu i turystyki. - Mocnym spoiwem naszego parterstwa są wspólne obchody świąt narodowych. W równym stopniu wyrażamy nasz patriotyzm i staramy się godnie obchodzić po stronie polskiej Święto Konstytucji 3 Maja i 11 listopada Dzień Niepodległości, a po stronie węgierskiej rocznicę Rewolucji z 1848 r. i rocznicę Powstania Węgierskiego – podkreślił starosta.

Powiat Krośnieński współpracuje także z samorządem Mniejszości Polskiej, który skupia tych, dla których kultura polska jest bliska i dostarcza wiele radości, dlatego w ciągu tych lat z zaproszenia samorządu skorzystały zespoły oraz laureatki różnych konkursów, aby uświetnić spotkania samorządu.

Wystąpienie starosty Jana Juszczaka zakończyła prezentacja multimedialna zawierająca dokumentację fotograficzną wszystkich wydarzeń które miały miejsce w ciągu tych 10 lat współpracy.

Kolejnym punktem sesji było podpisanie aktu odnowienia umowy o współpracy. W imieniu Burmistrza XVII Dzielnicy Budapesztu umowę podpisali Wiceburmistrzowie Tivadar Fohsz i Tamas Horvath. Ze strony Powiatu Krośnieńskiego umowę parafowali  Starosta Krośnieński Jan Juszczak i Wicestarosta Adolf Kasprzyk. Po podpisaniu nastąpiło wzajemne przekazanie nowej umowy, w której czytamy: „(…) Mając świadomość istnienia licznych, aktywnych przyjacielskich relacji oraz wzajemnego szacunku, pragniemy nadal rozwijać i pielęgnować porozumienie naszych samorządów. (…) Poprzez podpisanie tego dokumentu z okazji uroczystości rocznicowych, potwierdzamy zdecydowaną wolę wzmacniania solidarności między obywatelami, wnosząc w ten sposób wkład w przyjaźń polsko – węgierską. Na pamiątkę tego wydarzenia Starosta wręczył przedstawicielom samorządu  węgierskiego pamiątkowe statuetki i polską flagę.

W imieniu samorządu XVII Dzielnicy Budapesztu głos zabrał wiceburmistrz Tivadar Fohsz. – Czuję się zaszczycony, że mogłem brać udział przez te 10 lat w tej współpracy między samorządami Uważam , że jest to najbardziej udana współpraca i duży wkład ma w tym Samorząd Mniejszości Polskiej. Od 10 lat mam przyjemność przyjeżdżać do powiatu krośnieńskiego i zawsze spotykam się z uczuciem przyjaźni. Mam też okazję zobaczyć jak wielką pracę samorząd wkłada w to , aby powiat pięknie wyglądał. Bardzo ważne jest, żeby ta przyjaźń ujawniała się nie tylko w oficjalnych spotkaniach, ale również w kontaktach bezpośrednich, międzyludzkich. Życzę nam wszystkim, aby w następnych latach ta przyjaźń się nadal rozwijała.

Uroczysta sesja była także okazją do uhonorowania osób, które wniosły duży wkład w rozwój polskiej kultury. Statuetki z wizerunkiem patrona powiatu św. Józefa Sebastiana Pelczara, które wręczane są podczas Dnia Działacza Kultury tym razem otrzymali Andras Busko i Kelemen Sandor. Szczególne podziękowania skierowano na ręce Ilony i Marka Olejników, którzy od początku wzajemnych kontaktów uczestniczą we wszystkich spotkaniach i pełnią rolę tłumaczy oraz nieocenionych przewodników.

W części artystycznej wystąpili także wokaliści Daria Samborowska i Adam Gonet z zespołu „Maskarada” , którego opiekunem jest Alicja Zając.

 

Galeria zawiera 20 zdjęć, które ilustrują sytuację opisaną w tekście.

Impreza odbędzie się 11 czerwca br. w RCKP w Krośnie.

Plakat in formujący o spektaklu charytatywnym który odbędzie się 11 czerwca (poniedziałek) o godzinie 18.00. Wstęp wolny.

Powiatowy Dzień Działacza Kultury to wyjątkowe święto wszystkich ludzi kultury, twórców, artystów. Już po raz kolejny Starostwo Powiatowe w Krośnie zorganizowało spotkanie, które odbyło się 25 maja w Domu Ludowym w Targowiskach.

W dniu 13 czerwca 2018 roku o godz. 13.00 w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

W dniu 9 czerwca 2018 roku o godz. 15.00 w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbędzie się Uroczysta XXXVIII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

W dniu 21 maja br. przedstawiciele Zarządu Powiatu Krośnieńskiego, radni powiatu, burmistrz gminy Dukla, sołtys Zawadki Rymanowskiej oraz przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie i Nadleśnictwa Dukla spotkali się na nowo wybudowanym moście w Zawadce Rymanowskiej.
Piękna pogoda sprzyjała wizytacji oddanego do użytkowania obiektu mostowego, położonego na rzece Jasiołce w ciągu drogi powiatowej nr 1998R Trzciana – Zawadka Rymanowska. Budowa nowego mostu, który powstał obok starego po którym nie ma już śladu, podyktowana była bardzo złym stanem technicznym wysłużonego obiektu. Oprócz mieszkańców i turystów odwiedzających te malownicze tereny, korzystały z niego Lasy Państwowe do wywozu drewna.
Powiat Krośnieński przygotowania do budowy tego obiektu rozpoczął w 2016 roku od opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania stosownych pozwoleń, które wymagały wielu uzgodnień podyktowanych objęciem tego terenu Programem Natura 2000.
W roku 2017 inwestycja została dofinansowana z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 2 086 300 zł. W kosztach inwestycji partycypowali także partnerzy: Nadleśnictwo Dukla przekazując 300 tys. zł oraz gmina Dukla 150 tys. zł.
Nowy most należy do jednych z największych obiektów mostowych położonych na terenie powiatu krośnieńskiego: długość obiektu to 60,72 m, szerokość użytkowa 8,25 m, nośność klasa B 40 ton.
Jest to największa i najkosztowniejsza inwestycja mostowa samorządu zrealizowana w obecnej kadencji. Wykonawcą prac była firma Remost z Dębicy.

 

Galeria zawiera 5 zdjęć, które ilustrują sytuację opisaną w tekście.

Badanie jest bezpłatne - refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Można się na nie zgłosić w dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca zamieszkania.

Logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg Polska -  Słowacja

 

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Snina – Medzilaborce – Krosno w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020”. Projekt realizowany był od października 2016 roku.
Liderem projektu był Powiat Krośnieński, a partnerem ze strony słowackiej Zarząd i Utrzymanie Dróg Regionu Autonomicznego Preszowa. Wartość całkowita projektu wynosi około 5 600 000 euro z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi 85% wartości.
Celem głównym projektu jest połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów po stronie słowackiej i trzeciorzędnych węzłów po stronie polskiej do sieci TEN-T poprzez modernizację ciągu komunikacyjnego Snina – Medzilaborce – Krosno.
Uroczyste zakończenie podsumowujące realizacje projektu połączone z otwarciem nowo wyremontowanych odcinków dróg odbyło się 23 maja br. Po stronie słowackiej w miejscowości Staskovce w obecności przedstawicieli obydwu partnerów po wysłuchaniu hymnów państwowych Słowacji i Polski przecięto symboliczną wstęgę na jednym z dwóch przebudowanych mostów. Dzięki udziałowi w projekcie na Słowacji zostało wyremontowanych blisko 9 km dróg, na dwóch odcinkach położono nową warstwę ścieralną. Za ciepłe przyjęcie i realizację wspólnego projektu słowa podziękowania w imieniu własnym i polskiej delegacji przekazał starosta krośnieński Jan Juszczak, przypominając że pierwsza koncepcja podjęcia wspólnych działań zrodziła się jeszcze w 2014 roku. –Na pozór nieważne spotkanie przed laty zaowocowało późniejszymi konkretnymi działaniami na odpowiednim szczeblu. Efekty widzimy dzisiaj. Po Waszej stronie piękna droga dojazdowa z obiektem, który robi pozytywne wrażenie i pokazuje, że środki, które są niekiedy trudne do pozyskania, bo walczy o nie wielu partnerów samorządowych, są dobrze przez nas wykorzystane. Świadczy to o tym, że wiedzieliśmy co chcemy robić i widzieliśmy potrzebę zrealizowania tego zadania. Stoimy dzisiaj na tym symbolicznym moście, który nas łączy i reprezentujemy naszych mieszkańców. Cieszymy się, że możemy zakończyć to zadanie z perspektywą na przyszłość. Jest to potwierdzenie dobrej współpracy, porozumienia, które na pewno będziemy kontynuować w innych zakresach.
Kolejna odsłona miała miejsce na drodze powiatowej nr 1956R Zręcin – Wietrzno – Zboiska, która została przebudowana na odcinku 6,293 km. Z udziałem zaproszonych gości ze Słowacji i Polski symbolicznie otwarto odcinek drogi, na którym prace zakończono w roku ubiegłym. Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie jezdni, poboczy, wzmocnienie nawierzchni wraz z odcinkową wymianą podbudowy, budowę dwóch odcinków chodników, zatok autobusowych, montaż barier energochłonnych. Przebudowany odcinek drogi przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej, zapewnienia większego bezpieczeństwa ruchu, zarówno kołowego jak i pieszego.
Ostatnim punktem spotkania była konferencja, której celem było podsumowanie realizacji projektu z udziałem zaproszonych gości m.in : posła na Sejm RP Bogdana Rzońcy, a zarazem przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, Barbary Kality reprezentującej Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart, BogdanaTarnawskiego dyrektora GDDKiA w Rzeszowie, Pauliny Walskiej przedstawiciela Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie, radnych powiatu z przewodniczącym Rady Kazimierzem Gładyszem, zarząd powiatu ze Starostą Janem Juszczakiem, burmistrza Dukli Andrzeja Bytnara, nadleśniczego Nadleśnictwa Dukla Zbigniewa Żywca i prezesa Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Andrzeja Zygara. Stronę słowacką reprezentowali m.in.: Martin Jakubov podpredseda Samosprawnego Kraju Preszovskiego, Peter Kocisko dyrektor Zarządu i Utrzymania Dróg Regionu Autonomicznego w Preszovie i jego zastępca Jozef Havrila, Milan Cocula riaditel oblasti Svidnik.
Podczas spotkania prezentacje związane z realizacją i przebiegiem projektu zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej przedstawili partnerzy projektu. Kolejne wystąpienia były związane z transgranicznością na obszarze polsko – słowackim. Dawid Lasek, wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, podzielił się swoimi doświadczeniami i opowiedział o współpracy regionalnej na przestrzeni 25 lat funkcjonowania stowarzyszenia. Na zakończenie starosta Jan Juszczak przypomniał historię współpracy Powiatu Krośnieńskiego z przygranicznymi rejonami słowackimi, zarówno urzędami, jednostkami kultury i stowarzyszeniami, od początku istnienia samorządu do chwili obecnej w różnych dziedzinach życia: inwestycji, turystyki, gospodarki i kultury.
Dzięki realizacji wspólnego projektu użytkownicy wyremontowanych odcinków dróg mają łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze podróżowanie na obszarze transgranicznym po obu stronach granicy.
Partnerzy, usatysfakcjonowani efektami projektu, przekazali sobie podziękowania za owocną współpracę. Wyrazili także chęć dalszego współdziałania przy realizacji kolejnych projektów.

 Galeria zawiera 26 zdjęć, które ilustrują sytuację opisaną w tekście.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • nasz powiat maj czerwiec 2018 Strona 01

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner