Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

Szopka betlejemska jest nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia, dlatego samorząd Powiat Krośnieńskiego kultywuje tę piękną tradycję i od 18 lat organizuje Międzynarodowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych.
Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wystawą szopek odbyło się 8 stycznia w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli, które jest współorganizatorem przedsięwzięcia.

Od 18 lat Starostwo Powiatowe w Krośnie wspólnie z gminą Jedlicze i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jedliczu organizują konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Moje Boże Narodzenie”.
Konkurs, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez Powiatu Krośnieńskiego, cieszy się powodzeniem o czym świadczy duża ilość prac nadsyłanych każdego roku.

Kolejną imprezą organizowaną w ramach Powiatowego Festiwalu Świąt Bożego Narodzenia był koncert kolęd w Głowience.
Tradycyjnie odbył się w kościele parafialnym pw. Maksymiliana Marii Kolbego, 7 stycznia 2018 roku.

W świątecznej scenerii przy dźwiękach najpiękniejszych kolęd w Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym odbył się konkurs Małych Form Teatralnych – Jasełka 2018.
Celem imprezy, która rozpoczęła Powiatowy Festiwal Świąt Bożego Narodzenia jest promocja twórców i wykonawców, pielęgnacja tradycji oraz ochrona przed zanikaniem zwyczaju kolędowania. Jasełka to także doskonała okazja do zaprezentowania dorobku szkół z terenu powiatu, integracja środowisk szkolnych oraz doskonała zabawa dla najmłodszych artystów.
W tym roku zaprezentowało się osiem zespołów: grupa teatralna przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, zespół teatralny przy SP w Dukli, zespół teatralny przy SP w Moderówce, zespół „Śpiewające Aniołki” przy SP w Odrzykoniu, zespół teatralny przy SP w Komborni, zespół teatralny „Vitalni” przy SP w Sieniawie, grupa teatralna „Wolontariusze” przy SP w Iwoniczu i zespół „Zgraja Pana Boga” przy SP w Komborni.
Obok wydarzeń związanych z historią Narodzenia Pańskiego przedstawionego w różnej formie, występy zawierały elementy śpiewu, recytacji i tańca. Wszystkie grupy były doskonale przygotowane. Przedstawienia wywarły ogromne wrażenie zarówno na publiczności, która nagradzała występy brawami jak i jury w składzie: Aleksandra Żółkoś – przewodnicząca, Alicja Fejkiel – Guzik, ks. prałat Krzysztof Pastuszak i Grażyna Ostrowska. Jurorzy mieli nie lada problem z oceną, gdyż poziom był bardzo wysoki i wyrównany, oryginalna aranżacja, barwne stroje, wspaniałe rozwiązania inscenizacyjne.
Wszyscy artyści zostali nagrodzeni i otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i słodycze, które wraz z najlepszymi gratulacjami i podziękowaniami przekazali wicestarosta Adolf Kasprzyk, wójt gminy Krościenko Wyżne Jan Omachel oraz sekretarz gminy Alicja Fejkiel – Guzik.
Nagrodę specjalną otrzymali bracia z Odrzykonia: Marcel, Gracjan i Krystian Wójcikiewicz, młodzi, dobrze zapowiadający się muzycy, którzy urzekli wszystkich swoimi występami.
Na zakończenie spotkania głos zabrał Wicestarosta krośnieński Adolf Kasprzyk, który przypomniał, że Powiat Krośnieński już od wielu lat w okresie świątecznym organizuje cykl imprez i konkursów o tematyce świąt Bożego Narodzenia, które cieszą się dużą popularnością i na stałe wpisały się w kalendarz imprez powiatu. W imieniu samorządu – Rady i Zarządu Powiatu podziękował wszystkim zespołom, które chętnie odpowiedziały na zaproszenie i wzięły udział w konkursie oraz nauczycielom i opiekunom za pomoc w przygotowaniu młodych artystów. Słowa podziękowania skierował także do gospodarzy wójta gminy i pracowników za pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

Wyniki konkursu
Kategoria klasy I – III
I m. – Grupa teatralna przy SP w Krościenku Wyżnym
I m. – Zespół tatralny przy SP w Dukli
II m. – Zespół teatralny przy SP w Komborni
III m. – Zespół „Śpiewające Aniołki” ze SP w Odrzykoniu
III m. – Zespół teatralny przy SP w Moderówce
Kategoria klasy IV – VI
I m. – Grupa teatralna „Wolontariusze” z Iwonicza
II m. – Zespół teatralny „Vitalni” z Sieniawy
II m. – Zespół „Zgraja Pana Boga” z Komborni

 

Starosta Krośnieński zaprasza na „Festiwal Świąt Bożego Narodzenia” który odbędzie się 5 -8 stycznia 2018 roku w Krościenku Wyżnym - Łękach Dukielskich - Głowience - Jedliczu - Dukli.

Przy jednym głosie przeciwnym Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwaliła budżet na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową.
Projekt uchwały budżetowej na ostatniej sesji (28.12) przedstawił starosta Jan Juszczak.

Powiat Krośnieński zakończył realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1962R Krosno – Czarnorzeki – Jasienica Rosielna w miejscowości Korczyna.
Roboty rozpoczęły się 25 października br. przegląd i odbiór odbył się 20 grudnia br. w obecności przedstawicieli Zarządu Powiatu - wicestarosty Adolfa Kasprzyka, dyrektora Aleksandra Mercika, Iwony Stefanik, radnych powiatu Jana Krygowskiego i Mariana Pelczara, kierownika budowy Lucjana Dzwonkowicza, inspektora nadzoru Antoniego Wielgusa i wiceprezesa Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Bartosza Zdzieby.
Zadanie obejmowało przebudowę niewielkiego bo 700 m odcinka drogi, ale bardzo ważnego z punktu widzenia mieszkańców Korczyny i Odrzykonia oraz turystów licznie odwiedzających malownicze tereny Zamku Kamieniec. Po ubiegłorocznej zimie droga była w fatalnym stanie wymagała pilnej modernizacji, głównie w zakresie wzmocnienia podbudowy oraz położenia nowej nawierzchni. Wyłącznie ze środków budżetu powiatu udało się jeszcze w tym roku zrealizować inwestycję. Zakres prac obejmował m.in. roboty ziemne, odwodnienie, poszerzenie jezdni, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, umocnienia skarp i dna rowu oraz wykonanie oznakowania bezpieczeństwa ruchu. Wartość całkowita zadania wyniosła 629 375 zł.
Z uwagi na konieczność zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkowników drogi, na zwężeniu w obrębie Zamku, zainstalowano inteligentną sygnalizację świetlną. Zamówienie realizowane było w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą systemu była firma AGZ Sp. zo.o z Krosna. To zadanie również zostało w całości sfinansowane z budżetu powiatu. Łączna wartość inwestycji to około 700 tys. zł. Uruchomienie sygnalizacji nastąpi po zapewnieniu dostawy energii, montażu licznika, podpisaniu umowy z dostawcą energii.

 

Już po raz siedemnasty Czytelnicy „Nowego Podkarpacia” wybiorą pięciu najpopularniejszych sportowców oraz trenera i działacza. Natomiast kapituła plebiscytu nagrodzi także trzech najlepszych sportowców oraz trzech piłkarzy i sportowca niepełnosprawnego. Głosować można za pomocą kuponów drukowanych w „Nowym Podkarpaciu” oraz sms-ów do 1 lutego 2018 r. (szczegóły poniżej).

W dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie Mienia Powiatu
i Skarbu Państwa
(Sprzedaż nieruchomości)

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

Rejestracja pojazdów

systemkolejkowy

Zarezerwuj termin

 

Podgląd stanu kolejki:

stankolejki.powiat.krosno.pl

 

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz Powiat 6 2017

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner