Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaW dniu 17 grudnia 2014 roku o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się II sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 

1.     Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2.     Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4.     Przedstawienie porządku obrad II Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5.    Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady
Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
6.    Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
7.    Podejmowanie uchwał w sprawach:
a)    wyboru członka Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,
b)    wyboru członka Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,
c)    ustalenia liczby członków Komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego,
d)    ustalenia składów osobowych Komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego,
e)    ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krośnieńskiego,
f)    zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok,
g)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
h)    wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,
i)    zmieniająca uchwałę w sprawie zasad reprezentowania Powiatu Krośnieńskiego w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego,
j)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
k)    uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015 – 2017” /projekt uchwały wraz z załącznikiem w formie papierowej zostanie przedłożony Radnym w dniu sesji, w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie www.pcprkrosno.pl w zakładce aktualności/.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
9. Wnioski i oświadczenia.
10.  Zamknięcie II Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner