Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaPodczas ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego, która odbyła się 13 listopada, radni wysłuchali sprawozdania z pracy Przewodniczącego Rady oraz informacji Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu i realizacji uchwał. Ponadto zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności komisji Rady Powiatu za 2014 rok.

 

ostatnia sesja radni

 

Następnie przyjęli uchwały między innymi w sprawach:
• powierzenia gminom Krościenko Wyżne i Korczyna prowadzenia zadań publicznych należących do Powiatu Krośnieńskiego, a polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych wraz z przylegającymi do nich chodnikami. Akcja związana z zimowym utrzymaniem dróg obowiązywać będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.,
• utworzenia, wspólnie z innymi powiatami, Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego, którego celem jest podjęcie działań zmierzających do realizacji projektu „e – Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Podkarpackiego”,
• uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.
Kolejnym punktem obrad było podsumowanie działalności samorządu powiatu krośnieńskiego w IV kadencji.

 

ostatnia sesja wystąpienie

 

Starosta Jan Juszczak w swoim wystąpieniu przypomniał najważniejsze wydarzenia z ostatnich czterech lat. W tym czasie powiat realizował liczne zadania, podejmował wiele inicjatyw w różnych dziedzinach życia gospodarczego, społecznego, oświatowego i kulturalnego. Najbardziej newralgiczną sprawą dla władz samorządowych i mieszkańców jest infrastruktura drogowa. Powiat podejmował działania mające na celu poprawę jakości dróg, mostów, chodników, przeznaczając znaczne środki finansowe na ich zarządzanie, modernizację i remonty. Łącznie wydatki inwestycyjne na przestrzeni tych lat wyniosły ponad 55 mln zł. Powiat korzysta także z funduszy unijnych,  których w ciągu minionej kadencji udało się pozyskać ponad 21 mln zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne i rozwój zasobów ludzkich. Ponadto samorząd aktywnie współpracuje z jednostkami administracyjnymi, samorządami gminnymi i partnerami zagranicznymi z państw ościennych. Władze powiatu dbały o wychowanie patriotyczne młodzieży, upowszechnianie kultury i troszczyły o dziedzictwo narodowe oraz promocję i ochronę zdrowia mieszkańców.
Kończąc swoje wystąpienie starosta Jan Juszczak podziękował radnym za dobrą współpracę i zrozumienie. Słowa podziękowania skierował pod adresem wójtów i burmistrzów za wspomaganie powiatu w realizacji tych zadań, których sam powiat często nie mógłby zrealizować oraz służb mundurowych. Podziękowania przekazał również kierownikom jednostek i placówek oświatowych oraz naczelnikom wydziałów w Starostwie Powiatowym za merytoryczne wsparcie dla Zarządu i Rady Powiatu.

 

ostatnia sesja dyrektorzy


Dalszy ciąg sesji upłynął pod znakiem wystąpień. Głos zabrali zaproszeni goście, wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, komendant PSP w Krośnie Krzysztof Korzec, komendant KMP w Krośnie Adam Pietrzkiewicz, prezes OSP Jan Kilar, dyrektorzy placówek oświatowych, którzy złożyli na ręce przewodniczącego Rady Andrzeja Krężałka i starosty Jana Juszczaka podziękowania za wsparcie, owocną współpracę oraz życzenia kolejnych sukcesów w pracy samorządowej i życiu prywatnym.

 

ostatnia sesja zarzadi

 

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg31.jpg32.jpg

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner