Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaW dniu 13 listopada 2014 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Hotelu Krosno – Nafta, ul. Lwowska 21 w Krośnie odbędzie się XLIII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

Porządek obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1.    Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2.    Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4.     Przedstawienie porządku obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5.     Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Powiatu za okres od 1 września do 13 listopada 2014 roku.
6.     Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
7.     Sprawozdanie z działalności komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego za 2014 rok.
8.     Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
9.     Podejmowanie uchwał w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
b)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c)    zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2014,
d)    powierzenia Gminie Krościenko Wyżne prowadzenia zadań publicznych polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Krościenko Wyżne,
e)    powierzenia Gminie Korczyna prowadzenia zadań publicznych polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Korczyna,
f)    utworzenia Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego,
g)    przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego,
h)    zasad reprezentacji Powiatu Krośnieńskiego w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego,
i)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2014 roku,
j)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
k)    uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
11.    Podsumowanie działalności samorządu powiatu krośnieńskiego w IV kadencji.   
12.    Wnioski i oświadczenia.
13.  Zamknięcie XLIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner