Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaNa ostatniej sesji (21.10) Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2015 roku inwestycji  drogowych współfinansowanych ze środków budżetu państwa w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój i zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2015 rok środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w wysokości 50 procent wartości zadań.

 

Rada Powiatu schetynowka

 

W imieniu zarządu powiatu, projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił radnym wicestarosta Andrzej Guzik. Pierwszy z wniosków, na kwotę 2 944 914 zł dotyczy przebudowy drogi powiatowej Krosno – Rogi – Iwonicz wraz z budową chodnika we Wrocance. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje m.in. położenie nowej nawierzchni bitumicznej na dwóch odcinkach drogi o łącznej długości 2269 m. Szerokość jezdni po przebudowie będzie wynosić 5,5 m, powstaną dwustronne pobocza oraz chodnik o długości 1226 m. W obrębie przystanku autobusowego planowana jest budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.
Druga inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej Jedlicze – Dobieszyn – Krosno wraz z budową chodnika w Dobieszynie. Całkowita wartość to kwota ponad 4 445 918 zł. W ramach zadania m.in. położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 5375 m, poszerzona zostanie jezdnia do 5,5 m oraz powstaną dwustronne utwardzone pobocza.  W planach jest także budowa chodnika na długości 980 m.
Władze powiatu czyniły starania, aby w tych działaniach uczestniczyły samorządy gminne, na terenie których będą realizowane wspomniane inwestycje. Zarówno przedstawiciele gminy Miejsce Piastowe jak i Jedlicze przyjęli stosowne uchwały i podpisali umowy partnerskie. Wicestarosta Andrzej Guzik wyraził uznanie dla postawy radnych, którzy pozytywnie odpowiedzieli na oczekiwania mieszkańców Wrocanki i Dobieszyna. Podkreślił, że planowane inwestycje znacznie poprawią stan bezpieczeństwa oraz usprawnią komunikację w gminach Miejsce Piastowe i Jedlicze.  
Do końca października br. właściwa komisja przedstawi wojewodzie listę rankingową pozytywnie zaopiniowanych wniosków, a następnie trafi ona do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji celem zatwierdzenia.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner