Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaW dniu 21 października br. odbyła się XLII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego. W pierwszej części obrad radni wysłuchali sprawozdania na temat stanu bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego, które przedstawiła Ewa Szybieniecka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie.

 

Rada Powiatu1

 

Jak wynika z informacji działania PSSE prowadzone były w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych. - Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu krośnieńskiego jest stabilna i od kilku lat utrzymuje się na tym samym poziomie – zapewniła E. Szybieniecka. W ubiegłym roku odnotowano 16515 zgłoszeń zachorowań na grypę, wystąpiło 12 ognisk potwierdzonej wścieklizny u zwierząt dzikich, w tym cztery ogniska u zwierząt domowych. Zaszczepiono przeciw wściekliźnie ogółem 69 osób, które były narażone na kontakt ze wścieklizną. W okresie sprawozdawczym odnotowano także wzrost zachorowań – bakteryjnych zatruć pokarmowych wywołanych przez Salmonella, wystąpił spadek zachorowań na choroby zakaźne wieku dziecięcego: szkarlatynę, ospę wietrzną, różyczkę. Na porównywalnym poziomie utrzymuje się wykrywalność zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typ B i C. Od 2013 r. przejęto nadzór nad zachorowaniami gruźlicy. Zgłoszono 11 zachorowań, w tym w 9 przypadkach była to gruźlica prątkująca. Ocenie poddane zostały także m.in. stan sanitarny zakładów produkcji i obrotu żywnością, pomieszczeń i urządzeń wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, nadzór nad jakością wody do spożycia i stan wodociągów, stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej, utrzymanie czystości w placówkach oświatowo – wychowawczych oraz w zakładach świadczących usługi.  Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawiła dane dotyczące wprowadzania do obrotu środków zastępczych tzw. dopalaczy. Środki te stwierdzono w jednym sklepie na terenie Krosna, w którym prowadzone były kontrole przy udziale funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji. PSSE prowadzi również działalność oświatowo – zdrowotną i promocji zdrowia, której celem jest podniesienie poziomu kultury zdrowotnej mieszkańców oraz zmiana ich sposobu myślenia o zdrowiu własnym i najbliższych. W roku 2013 realizowano programy edukacyjne, kampanie informacyjno – edukacyjne między innymi przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krośnie.
Kolejny temat dotyczący rolnictwa w powiecie krośnieńskim przedstawił Jarosław Torba z Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krośnie. 

 

Rada Powiatu2

 

Przedstawił  aktualny stan dopłat. Poinformował o wielu istotnych sprawach m.in. o płatnościach z tytułu obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania tzw. ONW, które są realizowane od 16 października, płatnościach rolno – środowiskowych oraz obszarowych, a także warunkach związanych z otrzymaniem płatności i proponowanych stawkach. – Jeżeli chodzi o zmiany to pojawia się nowe pojęcie tzw. rolnika aktywnego zawodowo. Celem tej płatności jest ułatwienie rozpoczęcia działalności rolniczej przez młodych, do 40 roku życia, rolników, których płatność w roku 2014 nie przekroczy kwoty 5 tys. euro, powyżej tej kwoty będą musieli udokumentować, że ich działalność nie jest marginalna, tylko podstawowa – mówił J. Torba zachęcając do organizowania szkoleń w terenie oraz bezpośrednich kontaktów z Agencją lub poprzez ośrodki doradztwa rolniczego.


W dalszej części sesji radni wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2013/2014, w tym o wynikach egzaminów - sprawozdanie do pobrania

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner