Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaPodczas ostatniej sesji, która odbyła się 26 czerwca br. w Liceum Ogólnokształcącym w Jedliczu, radni wysłuchali sprawozdań z działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński, za 2013 rok.

 

sesja absolutoryjna Jurczak

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie Andrzej Jurczak szczegółowo zapoznał radnych z funkcjonowaniem jednostki. SPPR jest wiodącą placówką na terenie powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna, świadczącą usługi zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). – Cały rok 2013 był dynamicznym rokiem. Największym uderzeniem w finanse było pozbawienie nas kontraktu na realizację świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z dniem 1 marca 2013 r. – przypomniał dyrektor. Pogotowie straciło na tym około 2 mln zł przychodów, co w sposób generalny zmieniło zarówno zakres wykonywanych świadczeń, jak również sytuację finansową oraz naruszyło ważny dla mieszkańców budowany i realizowany przez lata w miarę spójny system koordynacji pomiędzy tymi świadczeniami, a Ratownictwem Medycznym.
Przychody w roku ubiegłym wyniosły 10 271 499 zł, koszty ponad 10 491 407 zł. Rok jednostka zamknęła stratą w wysokości 219 908 zł. Pomimo trudnej sytuacji finansowej w roku 2013 pogotowie bardzo dużo zainwestowało głównie w budowę Scentralizowanej Dyspozytorni Medycznej (SDM), obejmującej swoim zasięgiem działania powiaty: krośnieński, jasielski, strzyżowski, dębicki i ropczycko – sędziszowski. SDM ma być uruchomiona do końca 2014 roku. W roku poprzednim pogotowie na wszystkie realizowane inwestycje wydało 535 332 zł, w tym wkład własny wyniósł 141 tys. zł. Wiodącą rolę odgrywała polityka finansowa NFZ, który wielkością środków przeznaczonych na kontraktowanie świadczeń medycznych zarówno w zakresie ratownictwa medycznego, transportów sanitarnych w POZ oraz doraźnej pomocy stomatologicznej w chwili obecnej nie pozwala na ustabilizowane funkcjonowanie. W okresie sprawozdawczym ilość wyjazdów karetek przedstawiała się następująco: 2 zespoły specjalistyczne „S" – 2 245 ; 5 zespołów podstawowych „P" – 9 684 i 2 zespoły transportowe – 1 405 wyjazdów. Ponadto w ramach umowy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przyjęto 1 497 osób doprowadzonych do badań przez KMP w Krośnie. W gabinecie stomatologicznym przyjęto 3 820 pacjentów. Niestety środki przeznaczone przez NFZ na świadczenia stomatologiczne nie pokrywają kosztów funkcjonowania gabinetu.

 

sesja absolutoryjna Dybalska


Kolejną informację przedstawiła dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie Anna Dybalska – Guzik. Zakład oprócz działalności leczniczej i konsultacyjnej prowadzi działalność szkoleniową i dydaktyczną. Przychody jednostki wyniosły 1. 500 tys. zł, a koszty 1. 467 tys. zł. Jednostka wypracowała zysk w wysokości 25 tys. zł.
W ramach zakładu funkcjonują poradnie: stomatologia zachowawcza, ogólna, szkolna, ortodontyczna, chirurgii stomatologicznej, poradnia dla niepełnosprawnych w znieczuleniu ogólnym i pracownia RTG.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner