Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaPodczas XL sesji Rada Powiatu Krośnieńskiego przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok i jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. Sprawozdanie z realizacji budżetu przedstawił radnym starosta Jan Juszczak.

Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 2013 r. wynosiły 66 559 tys. zł, w ciągu roku wzrosły o ponad 6 202 tys. zł i wykonane zostały w wysokości 71 695 tys. zł, co stanowi 98,5 % planu.
Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 99,8% , a dochody majątkowe na poziomie 86,3% planu. Dochody bieżące z Unii Europejskiej na realizacje projektów w ramach programu Kapitał Ludzki, Współpraca Transgraniczna Polsko – Słowacka oraz Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wyniosły ogółem 2 154 tys. zł. Z kolei dochody majątkowe pochodzące z budżetu unijnego z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne i dofinansowania zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 ogółem wyniosły 1 mln 366 tys. Nie zostały wykonane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych. – Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo – stwierdził starosta.

 

sesja-absolutoryjna-14r


Wydatki wynosiły ogółem 67 501 tys. zł i na przestrzeni roku wzrosły o kwotę 6 633 tys. zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 74 135 tys. zł. Wydatki bieżące w budżecie stanowiły 85 % planu wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 15 %. Z tego wydatki bieżące i majątkowe z udziałem środków Unii Europejskiej wyniosły ogółem 2 944 tys. zł. Zrealizowane zostały zadania inwestycyjne na ogólna kwotę 10 344 tys. zł. Najwięcej środków przeznaczono na zadania związane z przebudową dróg powiatowych m.in. odbudowa drogi Jedlicze – Żarnowiec – Zręcin (1.662.135 zł), Tylawa – Zyndranowa (1.253.491 zł), przebudowa drogi Krosno – Krościenko Wyżne – Iskrzynia (1.126.746 zł).

Przychody z tytułu kredytu dłogoterminowego wyniosły 3 250 tys. zł, z tytułu sprzedaży akcji PKS wyniosły 120 tys. zł, a z tytułu wolnych środków ponad milion złotych. Rozchody w 2013 r. wyniosły 2 495 880 zł.
Zobowiązania na koniec grudnia 2013 r. wyniosły 14 298 300 zł i stanowiły 20 % i stanowiły 20 % wykonanych dochodów. Zadłużenie w roku ubiegłym wzrosło tylko o 850 tys. zł. Zobowiązania wymagalne na koniec 2013 r. nie wystąpiły.
- Jednym z trudnych tematów, który przewijał się przez cały 2013 rok i absorbował nas była kwestia związana ze sprzedażą akcji PKS Krosno i spłata przez Powiat poręczenia kredytu udzielonego spółce – przypomniał starosta Jan Juszczak. W sierpniu ubiegłego roku sfinalizowana została transakcja sprzedaży 85 % akcji PKS za kwotę 399 500 zł. Płatności rozłożono na raty, które wpływają terminowo. Do chwili obecnej wpłynęła kwota 215 tys. zł. W roku sprawozdawczym Powiat spłacił poręczony kredyt dla PKS w wysokości 862 102 zł. Poręczenie kredytu zabezpieczone było między innymi cesją wierzytelności z tytułu dopłat do biletów. Poręczenie zostało spłacone z tego źródła w pełnej wysokości.

 

sesja-absolutoryjna-14 18r


Sprawozdanie z realizacji budżetu pozytywnie zaopiniowały Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.
Starosta Jan Juszczak w imieniu swoim, Zarządu, Pani Skarbnik i Pani Sekretarz złożył słowa podziękowania Radzie Powiatu za współpracę, ocenę, zrozumienie i poparcie w głosowaniu. – Jest to bardzo budujące i za to dziękuję.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner