Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaW dniu 28 maja 2014 roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, odbędzie się XXXIX Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przedstawienie porządku obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Prezentacja założeń modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wypracowanego w ramach projektu systemowego „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce".
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie za 2013 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, w tym z działalności Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2013 rok.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu krośnieńskiego.
9. Informacja roczna z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku oraz realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2011 – 2015".
10. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
11. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krośnieński,
b) zmiany „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 – 2014",
c) określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Krośnieńskiemu i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
d) zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok,
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • nasz powiat lipiec sierpien 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner