Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaSołtysi z terenu powiatu krośnieńskiego spotkali się, 2 kwietnia br., w Starostwie Powiatowym w Krośnie.

 

 

Konwent Sołtysów sołtysi

 

Konwent Sołtysów zainicjował starosta krośnieński Jan Juszczak, aby zapoznać przedstawicieli społeczności wiejskich z ważnymi dla mieszkańców powiatu tematami.

 

Konwent Sołtysów starosta powiatu


- Cieszę się, że przyjęliście Państwo zaproszenie, świadczy to o Waszej aktywności i zaangażowaniu w sprawy własnych miejscowości – podkreślił podczas powitania starosta Jan Juszczak. Uważam, że te ważne kwestie, które zostaną poruszone, za Waszym pośrednictwem zostaną przekazane mieszkańcom powiatu. Bo któż jak nie sołtysi znają najlepiej swój teren, swoich mieszkańców, ich potrzeby i oczekiwania, a przede wszystkim wiedzą w jaki sposób przekazać te informacje by dotarły do osób zainteresowanych.
Pierwszy temat dotyczący „Procesu scalania gruntów" obszernie omówili geodeta wojewódzki Piotr Kędrek i Joanna Tarasik – Kraska z Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

 

Konwent Sołtysów prelekcja scalanie gruntów

 

Scalanie gruntów jest rozwiązaniem prawnym zmierzającym do kompleksowej poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie. - Celem scalania gruntów jest przede wszystkim zmniejszenie ilości działek, przy tym rozdrobnieniu, które występuje w naszych gospodarstwach jest to istotne i automatyczne zwiększenie ich powierzchni – potwierdza geodeta wojewódzki. Dzięki temu procesowi powstaje nowa sieć dróg, blisko sto procent nowo powstałych działek ma dostęp do drogi publicznej. Jest możliwość likwidacji współwłasności, rezerwacji terenu pod inwestycje publiczne. Postępowanie scaleniowe przeprowadza i zagospodarowanie poscaleniowe wykonuje starosta. Jest to główny organ, który bierze udział w postępowaniu scaleniowym. Prace scaleniowe wykonuje samorząd województwa przy pomocy własnej jednostki do tego powołanej. Niezbędnym warunkiem do podjęcia prac scaleniowych jest chęć rolników. Swoją wolę wyrażają przy pomocy wniosku na piśmie. Uczestnicy scalenia nie ponoszą kosztów, bowiem postępowanie scaleniowe jest finansowane w całości ze środków publicznych. Ponadto rolnik uzyskuje zwolnienia i ulgi od podatku rolnego przez okres trzech lat po zakończeniu procesu.

 

Konwent Sołtysów komendant OHP

 

Ofertę współpracy Ochotniczych Hufców Pracy z lokalnymi społecznościami przedstawiła Komendant OHP w Rzeszowie Magdalena Andrzejak – Klecha w kontekście realizowanego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy". W ramach projektu powstało 25 jednostek (Młodzieżowe Centra Kariery, Punkty Pośrednictwa Pracy i Ośrodki Szkolenia Zawodowego) dzięki , którym zwiększy się dostęp młodzieży do rynku pracy. – Najważniejszym efektem wszelkich działań projektowych jest podjęcie pracy lub przekwalifikowanie się w takim kierunku, który pozwoli znaleźć zatrudnienie – przyznaje Magdalena Andrzejak - Klecha. Pracodawcy poszukujący pracowników na rynku pracy bardzo często nie znajdują specjalistów w swoich dziedzinach. Najnowsza inicjatywa OHP, która pozwoli na znalezienie zatrudnienia przez młodych ludzi to tzw. gwarancje dla młodzieży. Oferta skierowana do osób wieku od 18 do 25 lat, które są trwale bezrobotne lub nie mają żadnego wykształcenia, będzie obejmować m.in. kursy kwalifikacyjne, szkolenia. Komendant OHP w Rzeszowie zaapelowała do obecnych na spotkaniu sołtysów – My w ramach rekrutacji będziemy się do Państwa zwracać o pomoc aby wskazać takie osoby i przeprowadzić je przez pełną ścieżkę wsparcia, tak aby ukończyły projekt z dokumentem poświadczającym ich kwalifikacje i zwiększyć ich szanse na rynku pracy. W ramach Komendy OHP w Rzeszowie funkcjonuje Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu, który kształci młodzież na poziomie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej. Zapewnia możliwość praktycznej nauki zawodu oraz warsztaty szkoleniowe. Pobyt w ośrodku jest bezpłatny, ponadto w trakcie nauki uczestnikom przysługuje wynagrodzenie. Oprósz zajęć szkolnych młodzież ma możliwość uczestniczenia w innych formach od zajęć plastycznych, muzycznych, filmowych, sportowych, literackich, po sprawnościowe z praktycznej nauki zawodu. Korzystając z okazji Komendant OHP podziękowała staroście Janowi Juszczakowi i wicestaroście Andrzejowi Guzikowi za wsparcie i pomoc oraz dobrą współpracę.

 

Konwent Sołtysów komendant policji KM Krosno


Ostatnia prelekcja poświęcona była „Bezpieczeństwu na terenie powiatu krośnieńskiego". Temat zreferował zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie Jan Szwast.
Do głównych priorytetów realizowanych przez służby prewencyjne zalicza się: zwiększenie ilości policjantów kierowanych do służby patrolowej i obchodowej, poprawę bezpieczeństwa na drogach, rozpoznawanie i zwalczanie chuligaństwa na stadionach oraz utrzymywanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji i poziomu poczucia bezpieczeństwa obywateli. Jak wynika z informacji w roku ubiegłym Policja przeprowadziła 3237 interwencji domowych. W 1026 przypadkach stwierdzono zjawisko przemocy w rodzinie i wdrożono procedurę „Niebieska Karta". Wśród 1190 ofiar przemocy było 915 kobiet, 181 mężczyzn i 94 dzieci. Zabezpieczono 31 imprez masowych w tym 23 o charakterze sportowym. W przypadku stanu bezpieczeństwa na drogach, w porównaniu do roku 2012, liczba wypadków spadła o 2 osoby, liczba rannych wzrosła o 20, a zabitych zmalała o 4 osoby. Ogółem odnotowano 82 wypadki drogowe i 1341 kolizji. Nietrzeźwi kierowcy spowodowali 7 wypadków, nietrzeźwi piesi byli sprawcami 3 wypadków. W ramach codziennej służby ujawniono 9708 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi na drogach. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego poddali badaniu 24033 kierujących, w tym ujawniono 280 będących pod wpływem alkoholu. Liczba stwierdzonych przestępstw kryminalnych wyniosła 1574. Wykrywalność wyniosła 57%. W minionym roku wzrosła również przestępczość narkotykowa. Ogółem stwierdzono 128 przestępstw, to jest najwięcej w ciągu ostatnich pięciu lat. Na terenie powiatu policjanci ujawnili 338 przestępstw o charakterze gospodarczym. Wykrywalność tych czynów wyniosła 91,5%. Zadania z zakresu utrzymania wysokiej społecznej oceny pracy i poziomu poczucia bezpieczeństwa obywateli policja realizuje między innymi poprzez udział w spotkaniach środowiskowych, pełnienie stałych dyżurów w Punktach Przyjęć Dzielnicowych oraz zwiększenie liczby i widoczności patroli policyjnych w miejscach publicznych. Komendant zachęcał obecnych do kontaktów i zgłaszania wszelkich przejawów łamania prawa zarówno policjantom z KMP w Krośnie jak i komisariatów zlokalizowanych na terenie poszczególnych gmin.

 

Konwent Sołtysów dyskusja


Ostatnim punktem spotkania była dyskusja. Sołtysi mieli okazję wymienić swoje spostrzeżenia, wysunąć wnioski i uwagi, które przede wszystkim dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym, problemów z rozjeżdżaniem dróg leśnych i pól uprawnych przez motocyklistów i quady, które są prawdziwą plagą w ostatnich latach, a także zakłócania ciszy i spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
Na zakończenie wicestarosta Andrzej Guzik podziękował sołtysom za udział w spotkaniu oraz prelegentom za niezwykle merytoryczne, na wysokim poziomie i co najważniejsze odwołujące się do codziennego życia prezentacje tematów.

 
patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • nasz powiat lipiec sierpien 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner