Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie świętuje 15. lecie swojej działalności. Z tej okazji 25 marca br. odbyło się jubileuszowe spotkanie.

Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystość byli m.in.: wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik, radni powiatu na czele z przewodniczącym Andrzejem Krężałkiem, Zarząd Powiatu ze starostą Janem Juszczakiem, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych, szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej, kierownicy ośrodków pomocy społecznej, prezesi, przewodniczący organizacji pozarządowych, przedstawiciele Sądu Rodzinnego, Służby Kuratorskiej, Zakładu Karnego w Warzycach oraz liczne grono wspierających i życzliwych Jubilatowi.

 

15 lecie PCPR Zygarowicz


Po uroczystym powitaniu, gospodarz spotkania, dyrektor PCPR w Krośnie Agnieszka Zygarowicz przypomniała historię jednostki, wiele miejsca poświęcając byłym dyrektorom i pracownikom, którzy byli jej częścią, i podsumowała 15 lat funkcjonowania placówki.
PCPR powołano w marcu 1999 r. jako jednostkę organizacyjną samorządu powiatowego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Organizuje opiekę dzieciom w rodzinach zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, przekazuje pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki i usamodzielnianie pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek. Na przełomie 2011/12 roku zaczęły powstawać rodziny zawodowe i niezawodowe. Obecnie w powiecie jest pięć rodzin zawodowych. Na koniec 2013 r. w rodzinach zastępczych łącznie przebywało 148 dzieci. Cały czas tworzą się nowe rodziny zastępcze. PCPR prowadzi szkolenia dla rodziców zastępczych, wspierające rodziny oraz dla wychowanków z tych rodzin i dla kandydatów na rodziców zastępczych.
Do obowiązków należy także nadzór nad powiatowymi ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pozyskuje na realizację swoich zadań nie tylko środki budżetowe, ale i pozabudżetowe oraz pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Wszystkie podległe nam placówki jak DPS, ŚDS, Rodzinne Domy Dziecka, posiadają odpowiednie standardy i w sposób profesjonalny zajmują się dziećmi i podopiecznymi – zapewnia Agnieszka Zygarowicz. Do zadań PCPR należy również przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. – Od września 2007 r. do grudnia 2012 r. prowadziliśmy Powiatowy Punkt Interwencji Kryzysowej, który w styczniu 2013 r. przemianował się na Ośrodek Interwencji Kryzysowej z miejscami hostelowymi. Na przestrzeni lat widać, że coraz więcej osób jest zainteresowanych pomocą specjalistyczną – potwierdza dyrektor PCPR.
Jubileusze są okazją do zauważenia ludzi, którzy swoim zaangażowaniem, rzetelną i sumienną pracą wyróżniają się. Postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na wniosek Wojewody Podkarpackiego za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków wynikających z pracy zawodowej przyznano medale za długoletnią służbę.

 

15 lecie PCPR medale


Medalem Złotym odznaczone zostały:
Małgorzata Jagiełło, Barbara Pernal, Joanna Rozmus.
Srebrne Medale otrzymały:
Jolanta Jamróg, Anna Malik – Borowska.
Brązowym Medalem uhonorowano:
Barbarę Kielską – Bardanaszwili, Małgorzatę Nizianty, Elżbietę Mierzyńską, Joannę Wojewodę.

 

15 lecie PCPR wicewojewoda


Serdeczne gratulacje wszystkim odznaczonym złożyła wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik. – Zadania z zakresu opieki społecznej, to chyba najważniejsza część działalności naszego państwa. 80 procent budżetu wojewody to środki przeznaczone na opiekę społeczną – mówiła. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchamia szereg nowych narzędzi pomocy polskiej rodzinie, osobom niepełnosprawnym i potrzebującym. Wszystkie te narzędzia nie miałyby znaczenia, gdyby nie Państwa praca. Bo to Państwo na co dzień wdrażacie to w życie. Proszę z tej okazji przyjąć wielkie i gorące podziękowania za Waszą codzienną pracę. Bo to pracownicy PCPR, DPS, WTZ i wielu innych placówek pracujecie w tym najważniejszym miejscu, na styku z ludźmi. To wymaga ogromnej cierpliwości, wytrwałości, taktu, zrozumienia i to przez Waszą pracę jest postrzegane funkcjonowanie naszego państwa. Za wytrwałość, za wkład pracy, za zrozumienie i za to, że Wasza praca nie zamyka się w ośmiu godzinach, ale, że zanosicie ludzkie losy do domów – podkreśliła wicewojewoda.
Kolejne gratulacje i najwyższe odznaczenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci„Medal Jordana" otrzymała dyrektor Agnieszka Zygarowicz, za działalność na rzecz organizowania opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz organizację opieki zdrowotnej. – Kompetencje, profesjonalizm i serce trzeba mieć, aby być dobrym menadżerem i to wszystko znajdujemy w naszej Pani Dyrektor – mówił prezes TPD Marian Duda wręczając medal w imieniu Zarządu Głównego.

 

15 lecie PCPR medal Jordana


Z kolei dla całego Zespołu PCPR wiceprezes TPD Józef Sobczyk wraz serdecznymi gratulacjami przekazał odznakę „Przyjaciel dziecka", a Marek Bliżycki przeczytał list gratulacyjny, dziękując za serdeczność, wrażliwość, troskę i pomoc.

 

15 lecie PCPR pracownicy kwiaty


Kolejne życzenia tym razem złożyły na ręce dyrektor Agnieszki Zygarowicz współpracownice, doceniając kompetencje, pracowitość, a nawet to, że jak trzeba to potrafi postawić je do pionu, życząc kolejnych lat pracy i kolejnych jubileuszy.

 

15 lecie PCPR starosta

 

Na zakończenie uroczystości głos zabrał starosta krośnieński Jan Juszczak, któremu jednostka podlega. - Patrząc na ilość lat i jubileusze, które przezywają inne stowarzyszenia i organizacje, to 15 lat nie jest długim okresem. Ale jeżeli na te 15 lat popatrzymy przez pryzmat tego co zobaczyliśmy , kiedy pani dyrektor zapoznała nas skrótowo, ale jednak z całym przekrojem spraw, którymi zajmuje się PCPR, kiedy zobaczymy ten ogrom pracy i obowiązków, wówczas te lata oceniamy i postrzegamy w innej perspektywie - powiedział starosta Jan Juszczak. Jeżeli jeszcze popatrzymy, że za cyferkami, instytucjami, za wieloma problemami kryje się żywy człowiek, i to szczególny człowiek - osoba, która potrzebuje pomocy, serca, wsparcia i dobrego słowa - to dopiero wówczas w pełni możemy ocenić ten jubileusz. Dlatego też za nie tylko wypełnianie obowiązków służbowych, ale oddanie, empatię, współczucie i umiejętne podejście, nie tyle do problemu, ale do człowieka w imieniu swoim, samorządu Powiatu, radnych i wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie składam gorące podziękowania i życzenia aby następne lata były wspaniałe, przepełnione poświęceniem , które da Wam satysfakcję i uznanie – życzył starosta.

 

15 lecie PCPR statuetki


Dziękując za współpracę, pamięć i udział w jubileuszu dyrektor Agnieszka Zygarowicz przekazała pamiątkowe statuetki jednostkom, z którymi na co dzień współpracuje.
Były kwiaty, kolejne życzenia, gratulacje i łzy wzruszenia. Wiele ciepłych słów zarówno skierowanych do dyrektor placówki jak i całego zespołu. Wszystkim obecnym udzieliła się wyjątkowa atmosfera radości i wiary, że warto wspólnie podejmować inicjatywy, których ideą jest niesienie pomocy potrzebującym, choćby dla takich chwil jak ta. Bo przecież " życie nie po to jest by brać...".

 

15 lecie PCPR występ

W części artystycznej wystąpił Maciej Lewandowski, któremu akompaniowali opiekunowie DPS Konwentu Bonifratów z Iwonicza.

 

12.jpg24.jpg27.jpg32.jpg33.jpg35.jpg42.jpg48.jpg56.jpg61.jpg80.jpg21.jpg

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • nasz powiat lipiec sierpien 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner