Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaPodczas ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego (25.03), radni wysłuchali obszernych informacji na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim w roku 2013.

 Jako pierwszy sprawozdanie przedstawił zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie Jan Szwast.

z-ca KMP m

Do głównych priorytetów realizowanych przez służby prewencyjne zalicza się: zwiększenie ilości policjantów kierowanych do służby patrolowej i obchodowej, poprawę bezpieczeństwa na drogach, rozpoznawanie i zwalczanie chuligaństwa na stadionach oraz utrzymywanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji i poziomu poczucia bezpieczeństwa obywateli. Jak wynika z informacji w roku ubiegłym Policja przeprowadziła 3237 interwencji domowych. W 1026 przypadkach stwierdzono zjawisko przemocy w rodzinie i wdrożono procedurę „Niebieska Karta". Wśród 1190 ofiar przemocy było 915 kobiet, 181 mężczyzn i 94 dzieci. Zabezpieczono 31 imprez masowych w tym 23 o charakterze sportowym. W przypadku stanu bezpieczeństwa na drogach, w porównaniu do roku 2012, liczba wypadków spadła o 2 osoby, liczba rannych wzrosła o 20, a zabitych zmalała o 4 osoby. Ogółem odnotowano 82 wypadki drogowe i 1341 kolizji. Nietrzeźwi kierowcy spowodowali 7 wypadków, nietrzeźwi piesi byli sprawcami 3 wypadków. W ramach codziennej służby ujawniono 9708 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi na drogach. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego poddali badaniu 24033 kierujących, w tym ujawniono 280 będących pod wpływem alkoholu. Liczba stwierdzonych przestępstw kryminalnych wyniosła 1574. Wykrywalność wyniosła 57%. W minionym roku wzrosła również przestępczość narkotykowa. Ogółem stwierdzono 128 przestępstw, to jest najwięcej w ciągu ostatnich pięciu lat. Na terenie powiatu policjanci ujawnili 338 przestępstw o charakterze gospodarczym. Wykrywalność tych czynów wyniosła 91,5%. Zadania z zakresu utrzymania wysokiej społecznej oceny pracy i poziomu poczucia bezpieczeństwa obywateli policja realizuje między innymi poprzez udział w spotkaniach środowiskowych, pełnienie stałych dyżurów w Punktach Przyjęć Dzielnicowych oraz zwiększenie liczby i widoczności patroli policyjnych w miejscach publicznych. KMP realizuje także programy prewencyjne jak „Pseudokibic", „Stop patologiom – Razem bezpieczniej", „Ostrożnie pies".

Komendant PSP w Krośnie Krzysztof Korzec szczegółowo omówił stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego w 2013 roku.

kom PSP m

W roku ubiegłym na terenie powiatu krośnieńskiego zaistniało ogółem 1149 zdarzeń w tym: 466 pożarów; 645 miejscowych zagrożeń, 34 fałszywych alarmów. W działaniach brało udział łącznie 4613 strażaków z KM PSP Krosno i 2350 strażaków z OSP w KSRG oraz 1836 strażaków z OSP. W wyniku zdarzeń powstały straty, które oszacowano na kwotę 3 195 300 zł, z czego 34,2% przypada na mienie zniszczone w czasie pożarów. W przypadku zdarzeń powstałych w komunikacji drogowej statystyki pożarnicze odnotowały 231 przypadków. Podczas usuwania skutków takich zdarzeń, realizowane są zadania z zakresu ratownictwa technicznego, chemiczno – ekologicznego i ratownictwa medycznego. Najwięcej interwencji miało miejsce w gminach: Rymanów – 126 oraz Chorkówka – 121 zdarzeń. Najmniej interwencji odnotowano w Jaśliskach – 6, Krościenku Wyżnym – 44 i Korczynie – 47. Do najbardziej pracowitych miesięcy pod względem ilości interwencji należał kwiecień – 205 zdarzeń i sierpień – 148 zdarzeń. Z kolei do miesięcy, w których odnotowano najmniejsza liczbę zdarzeń należał styczeń – 53 oraz luty - 60 i listopad – 62. Najwięcej fałszywych alarmów strażacy odebrali w lipcu – 8. Do najpracowitszych dni tygodnia w ubiegłym roku należał piątek – 183 zdarzenia i czwartek – 179 zdarzeń. W piątek odnotowano najwięcej pożarów – 108 i miejscowych zagrożeń – 74. Natomiast w poniedziałek odebrano najwięcej fałszywych alarmów – 9.

Komendant przypomniał także kilka najbardziej charakterystycznych zdarzeń, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym: pożar w jednym z zakładów stolarskich w Dukli, pożar suchych traw w Targowiskach na terenie około 2,5 ha, wypadek drogowy w Tylawie z udziałem trzech pojazdów, akcja ratownicza trwała 4 godziny.

Kończąc swoje wystąpienia komendanci podziękowali Radzie i Zarządowi Powiatu za współpracę, zrozumienie potrzeb i wsparcie bardzo pomocne w dążeniu do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu krośnieńskiego.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • nasz powiat lipiec sierpien 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner