Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaW dniu 20 lutego 2014 roku o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, odbędzie się XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 

Porządek obrad Nadzwyczajnej XXXVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Nadzwyczajnej XXXVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnej XXXVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
5. Podejmowanie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu na realizację zadania publicznego,
b) zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok,
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2019.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
7. Wnioski i oświadczenia Radnych.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnej XXXVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie Mienia Powiatu
i Skarbu Państwa
(Sprzedaż nieruchomości)

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

Rejestracja pojazdów

systemkolejkowy

Zarezerwuj termin

 

Podgląd stanu kolejki:

stankolejki.powiat.krosno.pl

 

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz Powiat 6 2017

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner