Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaW tym roku samorządy powiatowe obchodzą 15 – lecie swojego istnienia. Z tej okazji, 27 listopada 2013 r. w Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce, odbyła się konferencja poświęcona historii powstania powiatu krośnieńskiego. Spotkanie było także okazją do wręczenia odznaczeń za zasługi na rzecz społeczności lokalnej i medali za długoletnią służbę.

 

15 lat Powiatu 006 400p
Wśród jubileuszowych gości znaleźli się między innymi: poseł RP Piotr Babinetz, wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Tadeusz Pióro, wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Robert Godek, wiceprezydent Miasta Krosna Tomasz Soliński, radni powiatu krośnieńskiego z przewodniczącym Andrzejem Krężałkiem, Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu, a także dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy i pracownicy Starostwa Powiatowego.
Konferencję otworzył starosta krośnieński Jan Juszczak. W wystąpieniu podsumowującym 15 lat funkcjonowania powiatu starosta przypomniał najważniejsze wydarzenia z tego okresu. W roku 1998 parlament RP wprowadził, obok wielu innych reform, reformę ustrojową państwa. Wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny kraju. Utworzono samorządowe województwa, powiatu i gminy. Każde nowo powstałe województwo podzielono na powiaty. – Sukcesem reformy jest odbudowanie samorządów. Lokalne społeczności uzyskały bezpośrednią możliwość realnego wpływu na sprawy własnego regionu. Pamiętamy bowiem, że samorządność to nie tylko większa wolność, to także większa odpowiedzialność – przypomniał starosta.

15 lat Powiatu 003 400p
Przez ostatnie 15 lat powiat przeszedł wiele zmian organizacyjnych. Podległe placówki i jednostki zmieniały swoje nazwy, zostały przekształcone bądź zlikwidowane.
Samorząd realizował liczne zadania oraz podejmował wiele inicjatyw w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalno – oświatowego. Najbardziej newralgiczną sprawą dla władz samorządowych i mieszkańców jest infrastruktura drogowa. – Od początku istnienia powiatu podejmowaliśmy liczne działania mające na celu poprawę jakości dróg powiatowych, mostów, przeznaczając znaczne środki finansowe na ich zarządzanie, modernizację i remonty – podkreślił starosta. Łącznie wydatki inwestycyjne na przestrzeni tych lat wyniosły ponad 70 mln zł.
Powiat aktywnie współpracuje z jednostkami administracyjnymi, samorządami gminnymi i zagranicznymi z państw ościennych: Słowacją, Ukrainą i Węgrami. Podczas swojej piętnastoletniej działalności władze dbały o wychowanie patriotyczne młodzieży, upowszechnianie kultury i troszczyły o dziedzictwo narodowe oraz promocję i ochronę zdrowia.
Powiat korzystał i korzysta z funduszy unijnych. Łącznie z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej udało się pozyskać 24 mln zł i 746 tys. EUR z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne i rozwój zasobów ludzkich. Kończąc swoje wystąpienie starosta Jan Juszczak podziękował radnym za ich postawę – Rada składa się z wielu radnych reprezentujących różne komitety społeczne czy polityczne, jednak nigdy nie odczuwałem pozamerytorycznych różnic w głosowaniu, przy podejmowaniu ważnych dla powiatu decyzji. Podziękowania przekazał również pracownikom, którzy na przestrzeni 15 lat wykonywali i realizowali swoje służbowe obowiązki w zakresie zadań przypisanych samorządowi powiatu. – Mam nadzieję, że ta nowa perspektywa, która jest przed nami, będzie równie dobra jak te minione 15 lat. I każdy z nas dołoży wysiłku, dobrej woli i chęci do tego abyśmy wspólnie działali na rzecz mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Aby oni nas również dobrze oceniali i czuli, że troszczymy się i zabiegamy o to co najlepsze – powiedział.
Jubileusze są okazją do zauważenia ludzi, którzy swoim zaangażowaniem, rzetelną i sumienną pracą wyróżniają się. Starosta Krośnieński chcąc uhonorować te osoby złożył na ręce Wojewody Podkarpackiego wnioski o przyznanie odznaczeń państwowych. Pozytywna opinia Wojewody zaowocowała przyznaniem przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odznaczeń i medali.

15 lat Powiatu 022 400p
W dowód uznania za działalność na rzecz społeczności lokalnej Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali radni powiatu: Stanisław Kenar i Krzysztof Zawada.
W gronie odznaczonych medalami za długoletnią służbę znaleźli się pracownicy Starostwa Powiatowego w Krośnie i Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie.

15 lat Powiatu 086 400p

Złote Medale:
Andrzej Bebło, Stanisław Bogaczyk, Adam Brożyna, Leszek Fedak, Robert Kilar, Zenon Leńczyk, Andrzej Madzej, Jacek Mercik, Urszula Niziołek, Bożena Ochal, Antonina Szydło.

Srebrne Medale:
Zofia Budzisz, Maria Bukowska, Regina Chrzanowska, Helena Gniewek, Grzegorz Kiełbasiński, Marek Madej, Grzegorz Michalski, Marek Pepera, Barbara Rozenbajgier, Zbigniew Rysz, Janusz Zięba, Agnieszka Zuzak.

15 lat Powiatu 060 400p

W imieniu Prezydenta RP Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska złożyła serdeczne gratulacje wszystkim osobom odznaczonym i uhonorowanym – Gratuluję tego, co Państwu przez te 15 lat udało się osiągnąć. Mam ten zaszczyt i przyjemność już drugą kadencję współpracować z powiatem krośnieńskim i bardzo serdecznie za tę współpracę dziękuję. Bardzo sobie cenię Państwa fachowość i profesjonalizm. Nie ważne są barwy polityczne, nie ważne jest to co nas dzieli, ważne jest to abyśmy w swoich obowiązkach służbowych zawsze byli społecznością lokalną. Pełnimy służbę, nie dla siebie, ale dla społeczeństwa z którego jesteśmy, dla którego pracujemy – mówiła Małgorzata Chomycz – Śmigielska.
Dodatkowe gratulacje swoim pracownikom złożyli również starosta Jan Juszczak i kierownik PZD Marek Pepera.

15 lat Powiatu 090 400p

W imieniu nagrodzonych koleżanek i kolegów słowa podziękowania na ręce wojewody i starosty za osobiste zaangażowanie się i zorganizowanie spotkania, które na długo pozostanie w pamięci osób wyróżnionych przekazała Barbara Rozenbajgier.
Dalszy ciąg konferencji upłynął pod znakiem wystąpień. Referat na temat „Nowa perspektywa finansowania Unii Europejskiej 2014 – 2020 – założenia RPO dla Województwa Podkarpackiego" przedstawił Tadeusz Pióro, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Robert Godek, wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich przedstawił temat „Przeszłość i przyszłość samorządu powiatowego".
Z kolei Jan Omachel, przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Krośnieńskiego szczegółowo omówił zagadnienia związane z powstaniem i funkcjonowaniem samorządu gminnego w Polsce.
Podsumowując konferencję starosta Jan Juszczak podkreślił ważną rolę gmin, bez współpracy z którymi trudniej byłoby zrealizować wymienione inwestycje. – Za zrozumienie i wsparcie dziękuję obecnym wójtom i burmistrzom. Pozostaję w nadziei, że ta nowa perspektywa, która stoi przed samorządami będzie dobrym czasem i będzie nas integrowała oraz motywowała do wspólnego działania.
Wyrazy uznania za ciężką pracę i gratulacje dla osób, które mają swój udział w prezentowanych osiągnięciach na ręce starosty złożyli również wiceprezydent Miasta Krosna Tomasz Soliński i burmistrz gminy Rymanów Wojciech Farbaniec.

 

15 lat Powiatu 109.jpg15 lat Powiatu 040.jpg15 lat Powiatu 052.jpg15 lat Powiatu 122.jpg15 lat Powiatu 026.jpg15 lat Powiatu 063.jpg15 lat Powiatu 091.jpg15 lat Powiatu 094.jpg15 lat Powiatu 051.jpg15 lat Powiatu 042.jpg15 lat Powiatu 027.jpg15 lat Powiatu 050.jpg15 lat Powiatu 029.jpg15 lat Powiatu 011.jpg15 lat Powiatu 008.jpg15 lat Powiatu 105.jpg15 lat Powiatu 015.jpg15 lat Powiatu 048.jpg15 lat Powiatu 107.jpg15 lat Powiatu 017.jpg15 lat Powiatu 034.jpg15 lat Powiatu 035.jpg15 lat Powiatu 113.jpg15 lat Powiatu 098.jpg15 lat Powiatu 038.jpg15 lat Powiatu 095.jpg15 lat Powiatu 066.jpg15 lat Powiatu 047.jpg15 lat Powiatu 064.jpg

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner