Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaW dniu 7 września 2018 roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Porządek obrad XLII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XLII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Wręczenie podziękowań dla jednostek OSP z terenu powiatu krośnieńskiego za zabezpieczanie trasy przejazdu II etapu XXIX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.
5. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
6. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
7. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
8. Przyjęcie protokołu XLI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku /informację Radni otrzymali elektronicznie/.
10. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
11. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonimiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz kwot na bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Powiecie Krośnieńskim.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2018 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, zawodowych specjalistycznych, zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnego do wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zimowe utrzymania dróg i chodników na terenie Powiatu Krośnieńskiego w sezonie zimowym 2018/2019.
23. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wojaszówka prowadzenia zadań publicznych polegających na zarządzaniu publicznymi drogami powiatowymi.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy.
25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
26. Wnioski i oświadczenia.
27. Zamknięcie XLII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • nasz powiat lipiec sierpien 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner