Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaPodczas ostatniej sesji , która odbyła się 6.04 radni wysłuchali obszernych sprawozdań z działalności za rok 2017 Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego (SPPR) w Krośnie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej (SPZOS) w Krośnie, Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) wraz z planem działania na rok 2018.

 

Dyrektor Andrzej Jurczak przemawia podczas obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego

Pierwszą informację przedstawił Andrzej Jurczak, dyrektor SPPR w Krośnie. SPPR jest wiodącą jednostką na terenie powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna świadczącą usługi zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego POZ. – Rok 2017 był rokiem dynamicznym, ale stabilnym – podkreślił dyrektor. Ilość osób zatrudnionych w jednostce nie zmieniła się, nadal pracuje tutaj 134 osoby. Cały system ratownictwa zabezpieczamy siedmioma zespołami (dwa zespoły specjalistyczne „S” i pięć zespołów podstawowych „P”). Druga działalność to transport medyczny wykonujemy go na zlecenie lekarzy w dni powszednie od godziny 8.00 do godziny 18.00. Trzecia działalność to dyspozytornia skoncentrowana, obejmującą swoim zasięgiem pięć powiatów: dębicki, jasielski, krośnieński, strzyżowski i ropczycko – sędziszowski. Jednostka świadczyła także odpłatne usługi medyczne tj. badania lekarskie orzeczenia w ramach podpisanych umów z Policją i Strażą Miejską, dotyczące osób zatrzymanych i doprowadzanych przez przedstawicieli tych jednostek. Rok ubiegły SPPR zakończyło stratą finansową w wysokości 227 954,20 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano 3121 wyjazdy 2 zespołów specjalistycznych; 10 204 wyjazdy 5 zespołów podstawowych i 1511 wyjazdów 2 zespołów transportowych dla POZ. Ponadto w ramach umowy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie oraz Strażą Miejską przyjęto 1190 osób celem wykonania badań. Rok ubiegły był wybitny pod względem inwestycji. Łącznie na inwestycje wydano prawie 2 mln 100 zł. Dyrektor wymienił także szczególne zdarzenia jakie wystąpiły w roku 2017, które miały wpływ na działalność zakładu. Było to m.in. wdrożenie od maja nowego ogólnopolskiego systemu wspomagania dowodzenia (SWD) dla ratownictwa medycznego; zakup 2 nowych ambulansów sanitarnych dla potrzeb Ratownictwa Medycznego z dotacji celowych otrzymanych od Powiatu Krośnieńskiego, Gminy Krosno oraz gmin z powiatu krośnieńskiego z udziałem wkładu własnego uzupełnionego kredytem inwestycyjnym; zakup 3 nowych ambulansów z wyposażeniem w sprzęt medyczny dla Ratownictwa Medycznego z dotacji udzielonej od Wojewody Podkarpackiego z udziałem wkładu własnego.

 

Dyrektor Joanna Jarosz przedstawia sprawozdanie kadrowo - finansowe podczas XXXVII Sesji Rady Powiatu

 

Kolejne sprawozdanie kadrowo – finansowe przedstawiła Joanna Jarosz, dyrektor SPZOS w Krośnie. Poprzedni rok zakład zakończył z zyskiem w kwocie 22 374 zł. Rok był dynamiczny i bardzo dla nas pozytywny – mówi dyrektor. W ramach zakładu funkcjonują następujące poradnie: stomatologia zachowawcza, ogólna, szkolna, ortodontyczna, chirurgii stomatologicznej, poradnia dla niepełnosprawnych w znieczuleniu ogólnym i pracownia Rtg. W ubiegłym roku przyjęto 14 335 osób w tym: 5375 dzieci. Zakład oprócz działalności typowo leczniczej i konsultacyjnej prowadzi działalność szkoleniową i dydaktyczną w postaci rocznych staży podyplomowych absolwentów stomatologii oraz specjalizacyjne z zakresu chirurgii stomatologicznej i stomatologii zachowawczej. Kolejny rok również zapowiada się intensywnie jeśli chodzi o nakład pracy – przyznała J. Jarosz. Ubiegły rok był wyłączony z inwestycji z uwagi na niepewną sytuację lokalową, natomiast przyszły zapowiada się optymistycznie, jeśli nie będzie problemów kadrowych. Chcemy zakończyć rok z zyskiem.
W drugiej części obrad radni podjęli dziewięć uchwał, m.in. w sprawach:
• wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic powiatu krośnieńskiego;
• określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2018 roku;
• wyrażenia zgody na przeznaczenie środków na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia WTZ lub jego dodatkowe doposażenie w 2018 roku;
• zmieniającą uchwale w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu krośnieńskiego;
• powierzenia Gminie Korczyna prowadzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej dotyczącej zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1967R Korczyna – Krościenko Wyżne polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Korczyna”.

Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner