Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaLogotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Początkiem lutego rozpoczęły się prace związane z modernizacją Pałacu Stawiarskich w Jedliczu, gdzie mieści się Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej oraz rewitalizacją otaczającego budynek zabytkowego parku. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Działanie 4.4 Kultura.

W dniu 6 lutego w budynku liceum, z inicjatywy starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka z udziałem wicestarosty Adolfa Kasprzyka zorganizowano konferencję, na którą zaproszeni zostali burmistrz gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, radni powiatu Piotr Bril i Piotr Waśko, radna Rady Miejskiej w Jedliczu Anna Zaleszczuk, projektant krajobrazu Adam Zawadzki, przedstawiciel wykonawcy, którym jest FHU Zalas i lokalne media.
Jak na wstępie podkreślił starosta – Celem spotkania jest przede wszystkim dotarcie do jak najszerszego kręgu mieszkańców, zwłaszcza Jedlicza, z tą informacją co zamierzamy realizować w roku 2018 w Jedliczu. Z tej przyczyny, że park do tej pory pełnił funkcję ogólnodostępną, jednak z powodu prac będzie wyłączony z możliwości korzystania, aż do zakończenia projektu. Aby nie zaskoczyć mieszkańców, chcemy za pośrednictwem władz samorządowych gminy, jak również mediów poinformować o tym społeczność lokalną.
Powiat Krośnieński otrzymał na realizację zadania dofinansowanie w wysokości 2 992 494,38 zł, co stanowi 85% wartości . Całość inwestycji zamknie się w kwocie 3 490 740 zł brutto.
Pałac Stawiarskich wzniesiono w 1925 r. Na potrzeby liceum został adaptowany w 1944 r. i pełni tę funkcję do dzisiaj. Ponieważ na terenie obiektu przez wiele lat nie przeprowadzano kompleksowych prac renowacyjnych, budynek wraz z parkiem uległ postępującej degradacji i wymaga kapitalnego remontu. Intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych wymaga także park.
Celem projektu jest poprawa stanu zachowania i zwiększenie dostępności unikalnego zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego w Jedliczu oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Jedlicza i okolic.
Część dotyczącą przebiegu prac związanych z modernizacją budynku przedstawił wicestarosta Adolf Kasprzyk.

 

Projekt wizualizacji budynku "Pałacu Stawiarskich" w Jedliczu

 

Zakres prac obejmuje m.in. remont i przebudowę budynku szkoły, prace konserwatorskie przy elewacji budynku, remont tarasu, wymianę pokrycia dachowego, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej oraz części więźby dachowej. Projekt zakłada także wykonanie oświetlenia budynku z zewnątrz, w celu wyeksponowania zabytku i monitoring terenu parku. Powstanie także izba muzealna poświęcona historii rodu Stawiarskich i historii szkoły oraz jej założyciela i długoletniego dyrektora Władysława Dubisa.
Natomiast część związaną z renowacją zabytkowego parku omówił architekt krajobrazu Adam Zawadzki. Na wstępie przypomniał historię parku, którego początki sięgają połowy XVIII wieku. – Park był utrzymany w stylu francuskim, po kilkudziesięciu latach przeprojektowany zgodnie z panującymi trendami w park krajobrazowy. Sporządzona została analiza dendrologiczna drzewostanu.

 

Większość drzew w Parku wymaga zabiegów pielęgnacyjnych.

 

Spośród 830 drzew prawie każde wymaga pielęgnacji, a część jest konieczna do wycinki. Około 80 procent są to nasadzenia i samosiewy, które nie tworzą wartości historycznej. Gospodarka drzewostanem w górnej części parku obejmuje nasadzenie nowych drzew ok. 40 szt., nasadzenie prawie 300 krzewów, nasadzenie krzewów żywopłotowych prawie 3000 szt., wykonanie nasadzeń róż około 500 szt. i wykonanie trawnika ponad 2000 m2 oraz wykonanie i remont alejek spacerowych, montaż elementów małej architektury i płyt kamiennych z opisami. Park po gruntownym remoncie będzie ogólnodostępny i będzie miał charakter wypoczynkowo – relaksacyjny oraz sportowy.
Projekt zadania został zaakceptowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Na zakończenie starosta zaznaczył- Przy składaniu wniosku dopełniono wszystkich formalności i mamy nadzieję, że efekt finalny będzie nie tylko widoczny, ale przyniesie satysfakcję nie tylko nam, ale włodarzom samorządowym gminy i przede wszystkim mieszkańcom Jedlicza.
Burmistrz gminy Jolanta Urbanik dziękując władzom Powiatu Krośnieńskiego, pogratulowała sukcesu w pozyskaniu środków unijnych na tak ważne przedsięwzięcie, podkreśliła, że jest bardzo ważna i długo oczekiwana inwestycja dla wszystkich mieszkańców.
Prace zgodnie z umową zakończą się 31 sierpnia 2018 roku.

Galeria zawiera 6 zdjęć. 4 ze spotkania informacyjnego, które ilustrują opisaną w tekście sytuację. Kolejne 2 przedstawiają Park w zimowej aurze, gdzie rozpoczęły się prace przy wycince drzew.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner