Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaRadni Powiatu Krośnieńskiego na ostatniej sesji (27.11) ustalili wysokość opłat obowiązujących w 2018 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Prawo o ruchu drogowym zawiera delegację dla rady powiatu do corocznego ustalenia wysokości opłat związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów. Stawki wynikają ze zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
• pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
• nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju;
• przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
• pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej;
• pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy kierowała nim osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu albo środka odurzającego; nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu, a także gdy stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela ustalono opłatę w wysokości:
- rower lub motorower – 113 zł;
- motocykl – 223 zł;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 486 zł;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 606 zł;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 857 zł;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1263 zł;
- pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1537 zł.

Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi w 2018 r. obowiązują następujące opłaty za każdą dobę przechowywania:
- rower lub motorower – 20 zł;
- motocykl – 27 zł;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 40 zł;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 52 zł;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 75 zł;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 136 zł;
- pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 200 zł.
Doba rozpoczyna się z chwilą dostarczenia pojazdu na parking.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner