Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaOd 11 września do 28 września br. prowadzony będzie I nabór na dofinansowane SZKOLENIA KOMPUTEROWE ECDL PROFILE DIGCOMP 16 i ECDL PROFILE DIGCOMP 20 poszerzony o projektowanie CAD w ramach projektu „Akademia umiejętności TIK”.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Gospodarczej: www.pigkrosno.pl.

Grupę docelową projektu stanowi 150 osób (w tym 90 kobiet i 60 mężczyzn), które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz spełniają poniższe kryteria:
- są w wieku 25 lat i więcej,
- posiadają niskie kwalifikacje, co najwyżej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy osób w wieku 25-49 lat),
- uczącą się, pracują lub zamieszkują na terenie jednego z powiatów: miasta Krosno, krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub strzyżowskiego województwa podkarpackiego.
W ramach projektu oferowany jest:
1. KURS ECDL PROFILE DIGCOMP 16:
a) Moduł I-Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) – 20 godz.
b) Moduł II-ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) – 20 godz.
c) Moduł III-ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) – 20 godz.
d) Moduł IV-ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) – 20 godz.
e) Moduł V-ECDL IT Security (S3) – 20 godz.
f) Moduł VI-ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 20 godz.
2. KURS ECDL PROFILE DIGCOMP 20:
a) Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) – 15 godz.,
b) ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) – 15 godz.,
c) ECDL IT Security (S3) – 15 godz.,
d) ECDL CAD (S8) – 60 godz.,
e) ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 15 godz.
Dodatkowo w ramach każdego kursu przewidziano 10 godzin ćwiczeń.
3. Egzamin ECDL PROFILE DIGCOMP 16 lub 20, dający możliwość zdobycia międzynarodowego CERTYFIKATU ECDL PROFILE DIGCOMP 16 lub 20 potwierdzającego nabycie kompetencji cyfrowych na poziomie B, wydawanego przez centra akredytowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Szkolenia w ramach I edycji będą się odbywać od października 2017 r. do stycznia 2018r.
Pozostałe terminy naborów do projektu będą prowadzone w następujących terminach:
II termin naboru: listopad 2017r.
III nabór naboru: styczeń/luty 2018r.
Projekt „Akademia umiejętności TIK” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Jakość Edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

 

TIK plakat www

 

BIURO PROJEKTU:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno
Tel. 13 43 695 90 wew. 37, 13 43 234 47 wew. 37.
www.pigkrosno.pl

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner