Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaNa ostatniej sesji (08.09) radni powiatu przyjęli kilkanaście uchwał m.in. w sprawach:

• Uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla powiatu krośnieńskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023”. Program realizuje cele polityki ochrony środowiska zgodne z ustawą, określa strategię ochrony racjonalnego wykorzystania zasobów i poprawy standardów jakości środowiska powiatu;
• Zmiany „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017 – 2018”. Jedna edycja Programu będzie obejmowała co najmniej 60 godzin zajęć w formie spotkań grupowych. Natomiast na pracę indywidualną z każdym uczestnikiem przewiduje się przynajmniej 2 godziny. Realizacja programu poprzedzona zostanie ogłoszeniem o realizacji programu na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie i poinformowaniem partnerów programu o jego wdrożeniu. Informacje o realizacji programu będą przedkładane Radzie Powiatu w ramach corocznych sprawozdań z zakresu działalności PCPR;
• Wyrażenia zgody na złożenie w 2017 roku wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Pierwszy z nich dotyczy „Przebudowy drogi powiatowej nr 1974R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki na odcinku 705 m w miejscowości Targowiska. Planowana wartość zadania to kwota 2 270 000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wynosi 1 135 000 i udział własny powiatu 1 135 000 zł. Drugi wniosek zakłada „Przebudowę drogi powiatowej nr 1972R Iskrzynia – Haczów – Trześniów na długości 1,5 km w miejscowości Iskrzynia”. Planowana wartość zadania wynosi 2 720 000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa to kwota 1 360 000 zł i tyle samo stanowi udział własny powiatu;
• Realizacji projektu pn. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w ZS w Jedliczu”. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Ma być realizowany w okresie od 02.01.2018 r. do 30.09.2019 r. w Zespole Szkół w Jedliczu. Całkowita wartość projektu wynosi 371 021,50 zł, w tym wysokość dofinansowania to kwota 333 919,35 zł oraz wkład własny powiatu 37 102,15 zł. Celem projektu jest przede wszystkim poprawa jakości kształcenia zawodowego, w tym doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zwodu – studia podyplomowe, kursy, praktyki i staże dla uczniów oraz doposażenie pracowni.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner