Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaPodczas ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego, która odbyła się 9 czerwca br. radni wysłuchali obszernych informacji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim za 2016 rok.
Pierwsze sprawozdanie z realizacji zadań przez Komendę Miejską Policji w Krośnie przedstawił Komendant Leszek Buryła.

 

policja

 

Do priorytetów realizowanych w roku sprawozdawczym zaliczyć należy: zwiększenie liczby policjantów kierowanych do służby patrolowej ; poprawę bezpieczeństwa na drogach; rozpoznawanie i zwalczanie chuligaństwa, w tym na obiektach sportowych – zabezpieczono 59 imprez masowych o charakterze sportowym. Nie odnotowano zbiorowych zakłóceń porządku. Do zabezpieczenia imprez zaangażowanych było 297 policjantów; czas reakcji na zgłoszenia: średni czas w terenie miejskim wynosi 9,04 minut, a w terenie wiejskim 14 minut; utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji i poziomu poczucia bezpieczeństwa obywateli, poprzez udział przedstawicieli Policji w spotkaniach środowiskowych, zwiększenie liczby i widoczności patroli w miejscach publicznych, prowadzenie debat społecznych oraz profilaktyki na rzecz nieletnich.
Stan bezpieczeństwa na drogach Krosna i powiatu krośnieńskiego. Jak powiedział Komendant aktualnie jest tendencja, by kierować jak najwięcej policjantów na drogi, dzięki temu zmniejszyła się ilość wypadków.: w 72 wypadkach drogowych śmierć poniosło 9 osób, a 87 zostało rannych. Policja została powiadomiona o 1373 kolizjach drogowych. W porównaniu do roku 2015 liczba wypadków zmniejszyła się o 35, liczba rannych uległa zmniejszeniu o 27, a zabitych o 2 osoby. Odnotowano wzrost kolizji o 41 zdarzeń. W ramach codziennej służby ujawniono 9 275 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi na drogach. 1017 sprawców pouczono, 7568 ukarano mandatami karnymi. W roku 2016 stwierdzono 1051 przestępstw kryminalnych. Mniej jest włamań, mniej uszkodzeń mienia, natomiast zwiększyła się liczba przestępstw w Internecie i gospodarczych. Wskaźnik wykrywalności wyniósł 60,1 %
Z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomani wszczęto 66 przestępstw, a 79 stwierdzono. W Krośnie nie ma problemu z dopalaczami, jeden sklep, który funkcjonował został zamknięty. Wskaźnik wykrywalności w tej grupie wyniósł 92,40%. W kategorii przestępstwa gospodarcze wszczęto 303 sprawy, a stwierdzono 565. Wskaźnik wykrywalności wyniósł 95%.
20 września 2016 r. została uruchomiona dla województwa podkarpackiego Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa, która pozwala Policji na czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń. Umożliwia też mieszkańcom sygnalizowanie miejsc zagrożonych podlegających sprawdzeniu przez Policję.
Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim, omawiając szczegółowo zadania i ogólne założenia funkcjonowania komendy.

 

straz

 

W roku ubiegłym na terenie powiatu krośnieńskiego zaistniało ogółem 1846 zdarzeń. W tej liczbie odnotowano: pożary – 645,miejscowe zagrożenia – 1128 i fałszywe alarmy – 73. W działaniach brało udział łącznie 7067 strażaków z KM PSP Krosno, 4709 strażaków z OSP w KSRG oraz 596 strażaków z OSP. W wyniku tych zdarzeń powstały straty, które oszacowano na kwotę ponad 5 mln 873 tys. zł, z czego 59% przypada na mienie zniszczone w czasie pożarów. Wartość mienia uratowanego w wyniku działania straży pożarnej oszacowano na kwotę 19 777 000 zł. W zdarzeniach rannych zostało 419 osób, a 11 zginęło.
Za wyjątkiem gminy Miejsce Piastowe (wzrost o 57%) na terenie wszystkich gmin odnotowano spadek ilości zdarzeń. Najwięcej miało miejsce w gminach: Chorkówka – 204 i Jedlicze – 184. Z kolei największy spadek pożarów odnotowano w gminach: Wojaszówka – o 36%, Iwonicz – Zdrój o 32% i Krościenko Wyżne o 28%.
Od lat prawdziwą plagą dla strażaków są akcje związane z wypalaniem traw. W 2016 r. odnotowano 646 pożarów nieużytków rolnych, traw i pozostałości roślinnych na łączną powierzchnię wypaloną 167,39 ha. Mniejsza powierzchnia wypalenia podczas tych pożarów wynika z prowadzonej kampanii społecznej „Stop pożarom traw”.
Jak wynika z informacji statystyki pożarnicze odnotowały 327 zdarzeń powstałych w komunikacji drogowej. Podczas usuwania skutków zdarzeń w komunikacji drogowej realizowane są zadania z zakresu ratownictwa technicznego, chemiczno – ekologicznego i ratownictwa medycznego. W 2016 r. miało miejsce szereg zdarzeń, gdzie likwidowano z nawierzchni dróg plamy płynów technologicznych. Do największych doszło w Rogach, gdzie stwierdzono plamę substancji ropopochodnej na długości około 6 km i na drodze krajowej nr 19 w Komborni na długości 600 m doszło do wycieku.
Podczas działań ratowniczych 52 razy realizowano zadania z zakresu ratownictwa medycznego w ramach posiadanych uprawnień kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Do najbardziej pracowitych miesięcy pod względem ilości interwencji należały miesiące marzec, sierpień oraz kwiecień. Najmniejszą ilość zdarzeń odnotowano w maju, styczniu i listopadzie. Najwięcej fałszywych alarmów miało miejsce w kwietniu. Analizując statystyki w rozbiciu na dni tygodnia stwierdzono, że do najpracowitszych dni w ubiegłym roku należał piątek oraz poniedziałek i wtorek. Najwięcej fałszywych alarmów było w środę.
W 2016 r. odnotowano 1370 zdarzeń przy likwidacji, których brała udział JRG, w tym: 400 pożarów, 757 miejscowych zagrożeń i 49 alarmów fałszywych.
Jak podkreślił komendant- Na dużą uwagę zasługuje fakt zaangażowania strażaków na rzecz miasta i powiatu poprzez m.in. prowadzenie szkoleń dla członków jednostek OSP, udział w przygotowaniach i zabezpieczaniu imprez, wspomaganie sprzętem i potencjałem ludzkim innych organizacji, propagowanie zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej i szeroko rozumianego ratownictwa wśród dzieci i młodzieży.
Mówiąc o bezpieczeństwie nie można pominąć działań prowadzonych przez Ochotnicze Straże Pożarne. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatowego Związku OSP w Krośnie przedstawił prezes Jan Kilar.

 

osp

 

Na terenie powiatu zarejestrowanych jest 96 jednostek OSP. Ilość jednostek w poszczególnych gminach przedstawia się następująco: Chorkówka – 15, Dukla- 14, Iwonicz- Zdrój – 4, Jaśliska – 2, Jedlicze – 12, Korczyna – 7, Krościenko Wyżne- 2, Miejsce Piastowe- 8, Rymanów – 18, Wojaszówka – 11. Z tej liczby 19 jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W szeregach jednostek OSP zrzeszonych jest 3735 czynnych strażaków, 397 honorowych i 299 wspierających członków. Na koniec roku 2016 liczba druhów wynosiła 4361, w tym 368 kobiet. W młodzieżowych drużynach zrzeszonych jest 712 członków, w tym 227 dziewcząt i 485 chłopców. Przy  jednostkach OSP działa pięć orkiestr dętych, które uświetniają uroczystości państwowe, strażackie i kościelne. Zarząd Oddziału Powiatowego organizuje co roku konkurs plastyczny oraz powiatowe eliminacje turnieju wiedzy pożarniczej.
Prelegenci złożyli podziękowania dla Zarządu i Rady Powiatu za zrozumienie i wsparcie finansowe różnych przedsięwzięć i zakupu sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jednostek.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner