Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaW dniu 9 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu  Krośnieńskiego.

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:       
   
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przyjęcie protokołów z XXVI, XVII i XVIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie krośnieńskim.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim.
7. Informacja z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP za 2016 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie za 2016 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie za 2016 rok.
10. Informacja z działalności Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności
w Krośnie za 2016 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, w tym: z działalności Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2016 rok, Strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz innych zrealizowanych programów powiatowych.
12. Ocena zasobów pomocy społecznej.
13. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej
i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2025”, za 2016 rok.
14. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok.
15. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał  
 Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
16. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
17. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego  wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół  ponadpodstawowych i specjalnych,
b)  uchwalenia „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017 – 2018”,
c) uchwalenia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Krośnieńskim na lata 2017 – 2020”,
d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok,
e) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
19. Wnioski i oświadczenia.
20. Zamknięcie XXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner