Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaPowiat Krośnieński rozpoczął realizację trzech głównych zadań związanych z przebudową dróg, na które otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
Pierwsze zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1956 R Zręcin - Wietrzno – Zboiska wraz z budową dwóch odcinków chodnika w miejscowościach Wietrzno i Zboiska.

Partnerem powiatu jest  Zarząd i Utrzymanie Dróg Regionu Autonomicznego Preszowa, a inwestycja realizowana jest w ramach wspólnego projektu pn. Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Snina – Medzilaborce – Krosno z programu Współpracy Transgranicznej Interreg V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020.
Powiat Krośnieński jest liderem tego projektu.
Dzięki inwestycji zmodernizowany zostanie jeden ciąg komunikacyjny Snina – Medzilaborce – Krosno. Poprawa parametrów technicznych drogi przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zarówno kołowego jak i pieszego. Przebudowa zapewni większą mobilność osób i towarów pomiędzy sąsiadującymi ze sobą państwami, przyczyni się do zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej i kulturalnej.
 Po stronie polskiej  przebudowana zostanie droga powiatowa nr 1956R Zręcin – Wietrzno – Zboiska na długości 6,293 km. Zakres prac obejmuje m.in.: poszerzenie jezdni wraz z wykonaniem poboczy, wzmocnienie nawierzchni wraz z odcinkową wymianą podbudowy, budowę dwóch odcinków chodników, budowę zatok autobusowych, montaż barier energochłonnych.
Wartość całkowita projektu wynosi 5 677 708 euro, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%, po stronie polskiej koszt zadania to kwota 2 321 950 euro z czego dofinansowanie z EFRR stanowi 1 973 657 euro. Zadanie realizowane jest w dwóch etapach. Zakończenie robót planowane jest na 8 września br.

 


Dwie inwestycje prowadzone są w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 na terenie gmin Iwonicz Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów.
Już trwają prace przy przebudowie dróg powiatowych nr 2002R Iwonicz Wieś – Iwonicz Zdrój i nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz w miejscowościach Iwonicz Zdrój i Iwonicz.
Roboty obejmują m.in.: frezowanie zniszczonej nawierzchni drogowej, wykonanie wzmocnień i poszerzeń konstrukcji podbudowy jezdni, budowę nowych odcinków oraz przebudowę istniejących chodników, przebudowę skrzyżowania na rondo, przebudowę i budowę zatok autobusowych oraz wykonanie nawierzchni na zjazdach i skrzyżowaniach.
Wykonawcą prac, które potrwają do końca września br. jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Wartość zadania wynosi ponad 4 mln 892 tys. zł.

 


Kolejną inwestycją jest przebudowa dróg powiatowych nr 1974R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki w miejscowościach Targowiska, Widacz, Wróblik Królewski i Wróblik Szlachecki oraz nr 2008R Wróblik Królewski – Ladzin w miejscowości Wróblik Królewski.
Zadanie na drodze nr 1974R obejmuje m.in. przebudowę konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej wraz z poszerzeniem, budowę chodników, zatok autobusowych, wysp kanalizujących (rozwiązania uspokajające ruch drogowy), remont mostów na potoku Morwawa i rzece Tabor, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2008R oraz 2004R.
Zakres prac przewidzianych dla drogi nr 2008R obejmuje m.in. przebudowę konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej, budowę wyspy kanalizującej, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1974R.
Koszt inwestycji wyniesie ponad 4 mln 726 tys. zł. Prace mają się zakończyć 31 października br.

 

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner