Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaProjekt „Podkarpackie Forum Kompetencji Językowych” jest realizowany przez firmę Euro – Forum Marek Gudków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość Kompetencji i Edukacji w Regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.


Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2017 r.
Celem projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy kompetencji w zakresie języka angielskiego 240 uczestników i uczestniczek (UP) z województwa podkarpackiego w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach poprzez szkolenia oparte o indywidualną diagnozę i potwierdzone egzaminem TELC na poziomie A1/A2/B2 przez min. 80% UP do 31.08.2017.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.
Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria:
•    Zamieszkuje lub uczy się na terenie województwa podkarpackiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym),
•    Jest w wieku 25 lat i więcej,
•    Posiada wykształcenie maksymalnie średnie  
•    Pozostające bez zatrudnienia min. przez ostatnie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
•    Złożyła komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami Regulaminu,
•    Przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie
Ponadto Uczestnik Projektu Podkarpackie Forum Języków Obcych powinien należeć co najmniej do jednej z poniższych grup:
•    Kobiety
•    Osoby niepełnosprawne
•    Osoby powyżej 50 roku życia
Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner