Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaW dniu 6 lutego 2017 roku o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się XXIV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:       
   
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Ślubowanie Radnego Powiatu Krośnieńskiego.
5. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.  
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna
i Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok.
7. Sprawozdania z prac Komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok.
8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego na 2017 rok.
9. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał
 Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
10. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego,
b) zatwierdzenia realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”,
c) zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Krościenko Wyżne prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Krościenko Wyżne,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Korczyna prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Korczyna,
f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Szczepańcowa”,
g) przystąpienia Powiatu Krośnieńskiego do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
h) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego w 2017 roku,
i) projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
j) zamiaru likwidacji Gimnazjum Sportowego w Iwoniczu wchodzącego w  skład Zespołu Szkół w Iwoniczu,
k) zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Iwoniczu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Iwoniczu,
l) zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Iwoniczu – Zdroju wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu – Zdroju,
ł) skargi na działalność Starosty Krośnieńskiego,
m) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
n) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie XXIV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner