Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaRozpoczynamy szesnastą edycję plebiscytu w powiecie krośnieńskim w 2016 roku. Tradycyjnie Czytelnicy „Nowego Podkarpacia” wybiorą pięciu najpopularniejszych sportowców oraz trenera i działacza. Kapituła plebiscytu nagrodzi także trzech najlepszych sportowców oraz trzech piłkarzy i sportowca niepełnosprawnego. Głosować można za pomocą kuponów drukowanych w „Nowym Podkarpaciu” oraz sms-ów do 3 lutego 2017 r. Finał plebiscytu odbędzie się 16 lutego 2017 roku w Korczynie.

O miano najpopularniejszych ubiega się 30 sportowców, 9 trenerów i 10 działaczy, reprezentujących 12 dyscyplin sportowych oraz 28 klubów i stowarzyszeń. Jeden jest niezrzeszony.
Sportowców, trenerów i działaczy nominowały władze samorządowe gmin. Niemal wszystkie samorządy skorzystały z regulaminowego limitu kandydatów (trzech sportowców, trener i działacz). Jedynie Gmina Dukla nie zgłosiła trenera.
W gronie nominowanych sportowców jest pięciu kandydatów, którzy uprawiają po dwie dyscypliny sportu: Tomasz Bargiel jest piłkarzem Wisłoka Krościenko Wyżne i tenisistą stołowym KTS GOSiR Krościenko Wyżne, Patryk Dobrzański trenuje karate w Krośnieńskim Klubie Kyokushin Karate oraz gra w piłkę w Tęczy Zręcin, Piotr Garbowski jest narciarzem i biathlonistą w Przemyskim Klubie Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”, niezrzeszony Radosław Niepokój z Wrocanki startuje w biegach ulicznych oraz w zawodach nordic walking, a Karol Śliwiński - podobnie jak Tomasz Bargiel - gra w piłkę w Przełęczy Dukla oraz jest pingpongistą w Olimpie Łęki Dukielskie.
Głosować będzie można tylko na oryginalnych kuponach (kserowane zostaną wyrzucone do kosza) zamieszczanych w „Nowym Podkarpaciu” oraz tylko na nominowanych kandydatów do plebiscytu (inne nazwiska nie będą uwzględniane), a także poprzez sms-y. Regulamin plebiscytu i zasady głosowania zamieszczamy poniżej. Kupony przyjmujemy do 3 lutego 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego, można też przynosić osobiście do naszej redakcji). Zapraszamy do zabawy.
Laureaci zostaną uhonorowani statuetkami autorstwa Andrzeja Samborowskiego - Zajdla, artysty rzeźbiarza, absolwenta krakowskiej ASP.
Tradycyjnie organizatorem plebiscytu jest Starostwo Powiatowe w Krośnie przy współpracy dziesięciu gmin powiatu krośnieńskiego ziemskiego i naszej redakcji.
Przypomnijmy - najpopularniejszym sportowcem 2015 roku w powiecie krośnieńskim była Kaja Rysz, trenująca kolarstwo w barwach CWKS Resovii Rzeszów, trenerem roku został Grzegorz Argasiński z powodzeniem prowadzący drużyny piłkarek ręcznych z Posady Górnej, a działaczem - Czytelnicy „Nowego Podkarpacia” i sympatycy sportu głosujący za pomocą sms-ów - wybrali Bogdana Farbańca z Jasiołki Jaśliska.Uwaga Czytelnicy! W przypadku bliźniaczek Kamili i Klaudii Cichoń, biathlonistek Górnika Iwonicz prosimy wpisywać pełne imiona lub przypisane im numery w plebiscycie, bo inaczej nie będziemy wiedzieli komu zaliczyć punkty i głos będzie nieważny.
Cyfra przy personaliach każdego kandydata oznacza jego numer w głosowaniu sms-owym.

Kapituła plebiscytu
Przewodniczący kapituły Kazimierz Gładysz - przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, wiceprzewodniczący Jan Juszczak - starosta krośnieński; sekretarz kapituły: Grażyna Ostrowska (Starostwo Powiatowe w Krośnie); członkowie: wicestarosta Adolf Kasprzyk, prezes „Nowego Podkarpacia” Tadeusz Więcek, wójt Chorkówki Andrzej Koniecki, burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, burmistrz Iwonicza-Zdroju Witold Kocaj, wójt Jaślisk Adam Dańczak, burmistrz Jedlicza Jolanta Urbanik, wójt Korczyny Jan Zych, wójt Krościenka Wyżnego Jan Omachel, wójt Miejsca Piastowego Marek Klara, burmistrz Rymanowa Wojciech Farbaniec, wójt Wojaszówki Sławomir Stefański, dziennikarz „Nowego Podkarpacia” Bogdan Hućko.

REGULAMIN PLEBISCYTU NA NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA, TRENERA I DZIAŁACZA ORAZ NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 2016 r.
1. Wybiera się pięciu najpopularniejszych sportowców oraz najpopularniejszego trenera i działacza powiatu krośnieńskiego.
2. Wybierani są sportowcy, trenerzy i działacze reprezentujący kluby, szkoły, stowarzyszenia, związki sportowe i amatorskie drużyny działające na terenie powiatu krośnieńskiego lub zamieszkujący na terenie powiatu krośnieńskiego.
3. Głosowanie odbywa się na oryginalnych kuponach zamieszczonych w “Nowym Podkarpaciu”.
4. Organizator przedstawia listę sportowców, trenerów i działaczy, wśród których typuje się najpopularniejszych.
5. Warunkiem nominacji zawodnika do plebiscytu jest ukończony 15 rok życia 1 stycznia 2017 r.
6. Ważne kupony winny zawierać 5 różnych nazwisk sportowców oraz nazwisko trenera i działacza.
7. Sportowcy umieszczeni na kuponach w kolejności od numeru 1 – 5 otrzymują następującą liczbę punktów: 1 – 5 punktów, 2 – 4 pkt., 3 – 3 pkt., 4 – 2 pkt., 5 – 1 pkt. Natomiast trener i działacz za każde umieszczenie na kuponie otrzymuje 1 punkt.
8. Kupony konkursowe należy przesyłać pod adres: “Nowe Podkarpacie”, 38 – 400 Krosno, ul. Słowackiego 6 z dopiskiem “PLEBISCYT” w terminie do 3 lutego 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).
9. Głosowanie odbywa się również drogą sms-ową (szczegóły w załączniku do regulaminu).
10. Sportowcy, którzy po podsumowaniu punktów z wszystkich ważnych kuponów oraz z głosowania sms-ami zajmą pierwsze 5 miejsc, zostaną uhonorowani okolicznościowymi statuetkami, a wszyscy nominowani pamiątkowymi dyplomami.
11. Najpopularniejszym trenerem i działaczem sportowym zostanie osoba, która otrzyma największą liczbę głosów. Zostanie ona wyróżniona statuetką, a nominowani pamiątkowymi dyplomami.
12. Ogłoszenie wyników nastąpi w tygodniku “Nowe Podkarpacie” oraz w gazecie powiatowej „Nasz Powiat”.
13. Spośród nominowanych zawodników Kapituła Plebiscytu wybierze:
-  trzech najlepszych sportowców w kolejności miejsc (z wyłączeniem nominowanych piłkarzy)
-  trzech najlepszych piłkarzy
-  najlepszego sportowca niepełnosprawnego,
14. Najlepszych zawodników zgodnie z pkt. 13 Kapituła wybierze spośród nominowanych, którzy osiągnęli wyniki na poziomie ponadgminnym.
15. Najlepsi zawodnicy uhonorowani zostaną nagrodami Kapituły.
16. Dla uczestników plebiscytu przewidziane są upominki.
17. Oficjalne zakończenie plebiscytu odbędzie się 16 lutego 2017 r. w Korczynie. Organizatorzy powiadomią zainteresowane osoby i laureatów plebiscytu.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ostatecznej interpretacji regulaminu na najpopularniejszego sportowca, trenera i działacza powiatu krośnieńskiegoZasady głosowania sms-ami (do 3 lutego 2017 r. do godz. 24.00)
Prawidłowy sms musi zawierać: prefiks czyli litery SPK i kolejne cyfry, przedzielone przecinkami lub kropkami, przyporządkowane poszczególnym sportowcom według ustalonej przez głosującego kolejności. Następnie, też po przecinku lub kropce, wpisujemy literę T i numer przyporządkowany wybranemu przez głosującego trenera. Także po przecinku lub kropce wpisujemy literę D i numer przyporządkowany wybranemu przez głosującego działacza. Wielkość liter nie ma znaczenia.
Uwaga wszystkie znaki wpisujemy bez spacji. Liczby muszą być oddzielone przecinkami lub kropkami. Przykładowy sms: SPK11,7,25,16,1,T3,D4
W przypadku nie zagłosowania na 5 różnych sportowców oraz trenera i działacza głos będzie nieważny, podobnie jak w głosowaniu na kuponach wyciętych z gazet.
SMS wysyłamy na numer: 7136 (koszt sms-a: 1,23 zł z VAT).
W razie problemów prosimy o kontakt z redakcją tel. 13 43-219-05 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z nich wybieramy: Sportowcy, Trenerzy, Działacze

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • nasz powiat lipiec sierpien 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner