Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaNa ostatniej sesji, która odbyła się 28.11, radni wysłuchali obszernej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. Temat przedstawił wicestarosta Adolf Kasprzyk. Sprawozdanie obejmuje m.in. wyniki egzaminów gimnazjalnych, maturalnych i zawodowych, osiągnięcia uczniów na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim oraz poprawę bazy szkół i placówek. – Sprawozdanie do pobrania:


Następnie radni przyjęli uchwały między innymi w sprawach:
•    Ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym. Prawo o ruchu drogowym zawiera delegację dla rady powiatu do corocznego ustalenia wysokości opłat związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów. Przyjęte stawki wynikają ze zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych;
•    Uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Organizacje pozarządowe, tzw. III sektor, są ważnym partnerem władz samorządowych stymulujących rozwój powiatu. Powierzanie organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa efektywność ich realizacji;
•    Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego w 2017 roku, który opracowano na podstawie danych przekazanych przez kierowników aptek i punktów aptecznych. Powinien on być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy;
•    Powierzenia gminom Rymanów, Krościenko Wyżne, Korczyna, Jedlicze prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie poszczególnych gmin;
•    Powierzenia gminom Chorkówka, Wojaszówka, Miejsce Piastowe zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu chodników zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie tych gmin.
Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • nasz powiat lipiec sierpien 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner