Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaW dniu 28 listopada 2016 roku o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się  XXII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Porządek obrad XXII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:          
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.  
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015 / 2016.
6. Informacja dot. dokonanej analizy oświadczeń majątkowych przez Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starostę Krośnieńskiego.
7. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
8. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
9. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym,
b) uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok,
c) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego na 2017 rok,
d) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2016 roku,
e) powierzenia Gminie Rymanów prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów,
f) powierzenia Gminie Krościenko Wyżne prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Krościenko Wyżne,
g) powierzenia Gminie Korczyna prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Korczyna,
h) powierzenia Gminie Jedlicze prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Jedlicze,
i) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie XXII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner