Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaZgodnie z planowanym terminem Powiat Krośnieński zakończył prace przy przebudowie dróg powiatowych: nr 1966R Korczyna – Kombornia – Jabłonica Polska, nr 1967R Korczyna – Krościenko Wyżne i nr 2062R Olszyny – Jabłonica Polska wraz z budową chodników i odcinkowym wzmocnieniem nawierzchni. Jest to kolejna ważna i oczekiwana inwestycja przez mieszkańców gmin Korczyna i Krościenko Wyżne.

Drogi te łączą dwie gminy oraz stanowią połączenie gminy Krosno i powiatu krośnieńskiego z powiatem brzozowskim. Stanowią naturalne ciągi komunikacyjne kluczowe dla społeczności lokalnej. Są też łącznikiem z głównymi ciągami komunikacyjnymi, drogą krajową K19 i drogą wojewódzką 991 Lutcza – Krosno.

odbior_drogi_korczyna_kroscienko_2016

Prace rozpoczęły się w maju br. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie nowej nawierzchni w Komborni na długości około 3550 m, w Korczynie 2700 m, budowę chodników w Komborni 1050 m, w Korczynie blisko 700 m, gdzie dodatkowo wyremontowano chodnik na odcinku 300 m. Ponadto wykonano przebudowę muru oporowego, przebudowę skrzyżowania, wybudowano przejścia dla pieszych, uzupełniono i wzmocniono pobocza, oczyszczono rowy odwadniające, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, oznakowanie). Aby wykonać zaplanowane prace konieczne było przesunięcie zabytkowej kapliczki z figurą św. Jana Nepomucena, którego koszt wyniósł prawie 43 tys. zł, przy wsparciu gminy Korczyna w kwocie 10 tys. zł.

odbior_drogi_korczyna_kroscienko_2016

3 października br. przedstawiciele Zarządu Powiatu Krośnieńskiego dokonali przeglądu wykonanych robót. Podczas odbioru obecni byli również wójtowie gmin Korczyna Jan Zych i Krościenka Wyżnego Jan Omachel, ks. prałat Sanktuarium w Korczynie Edward Sznaj, ks. proboszcz parafii Kombornia Andrzej Wydrzyński, radni, sołtysi, inspektor nadzoru, kierownik budowy, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie i przedstawiciele wykonawcy, którym był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. – Zakończyliśmy dzisiaj dużą inwestycję, oczekiwaną i planowaną. Planowaną od wielu lat pod warunkiem, że uzyskamy na jej realizację środki zewnętrzne, ponieważ budżet powiatu nie wytrzymałby takich kosztów – starosta krośnieński Jan Juszczak przypomniał początki związane z przebiegiem zadania. Gdy nadarzyła się dogodna sposobność aplikowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016- 2019 wykorzystaliśmy szansę zgłaszając dwa projekty. Nie była jednak to prosta droga dochodzenia do tego co dzisiaj widzimy. Początkowo wniosek nie znalazł się na premiowanej liście wniosków. Odwołaliśmy się i udało się, inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania. Początkowo wniosek opiewał na kwotę około 6 mln zł. Po przetargu okazało się, że zadanie zrealizujemy za ponad 3 mln zł, przy 50 % wsparciu z budżetu państwa i dofinansowaniu gmin Korczyna i Krościenko Wyżne. Do tej kwoty musieliśmy dołożyć jeszcze 181 tys. zł, bo tyle kosztowały dodatkowe prace, których nie uwzględniono w projekcie. Myślę, że całość zadania daje pozytywny efekt wizualny, ale przede wszystkim przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Na zakończenie starosta słowa podziękowania skierował do samorządów gminnych, wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz swoich współpracowników.

W imieniu mieszkańców Korczyny i Komborni słowa podziękowania za wykonaną inwestycję przekazali dla Zarządu Powiatu sołtys Korczyny Marian Pelczar i sołtys Komborni Jan Wawrzkowicz. Z kolei wójtowie na ręce starosty złożyli podziękowania za dobrą współpracę i realizację tak ważnego zadania.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 3 mln 154 tys. zł, z czego 50 procent to dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju oraz wkład samorządów gmin Korczyna  wysokości 568 tys. zł i Krościenko Wyżne 228 tys. zł, proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • nasz powiat lipiec sierpien 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner