Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

W niedzielne popołudnie, 13 lipca br., w Parku nad Czarnym Potokiem w Rymanowie – Zdroju odbył się przegląd orkiestr dętych. Celem imprezy, która od 14 lat gości w kalendarzu imprez Powiatu Krośnieńskiego i gminy Rymanów, jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzycznych, doskonalenie poziomu artystycznego orkiestr, wymiana doświadczeń i nawiązywanie trwałych kontaktów pomiędzy zespołami.
W tym roku na rymanowskiej scenie wystąpiło sześć orkiestr.

O Pakoszowka m
Jako pierwsza zaprezentowała się Orkiestra Dęta OSP z Pakoszówki. Orkiestra powstała w 1921 r. Obecnie gra w niej 35 muzyków, a prowadzi ją Szymon Kielar.

O Rymanow m
Kolejną orkiestrą, która wystąpiła przed publicznością byli gospodarze czyli Rymanowska Orkiestra Dęta, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie. Jest to orkiestra ze stuletnimi tradycjami. Kapelmistrzem jest Błażej Ziemiański.

O Kroscienko m
Zaproszenie do udziału w przeglądzie przyjęła Orkiestra Dęta z Krościenka Wyżnego, którą dyryguje Maciej Filar. Orkiestra powstała w 1921 r., grają w niej głównie absolwenci szkół muzycznych i szkółki istniejącej przy orkiestrze.

O Iskrzynia m
Następnie zagrała Orkiestra Dęta OSP z Iskrzyni, którą założyli w 2000 r. Wacław Pelczar i Wiesław Wojnar, do dziś pełniący funkcję kapelmistrza.

O Odrzykon m
W przeglądzie nie mogło zabraknąć Orkiestry Dętej z Odrzykonia, która powstała w 1904 r. Obecnie w jej skład wchodzi 40 muzyków. Od 20 lat powadzi ją z powodzeniem Edward Cymerman.

O Wegry m
Rymanowskie Spotkania zamknęła Orkiestra Razene z Budapesztu. Orkiestra została założona w 1974 r. przy Szkole Muzycznej. W 1986 r. powstał Związek Przyjaciół Muzyki w XVII dzielnicy Budapesztu, który przyjął pod swój patronat orkiestrę i z okazji 30 - lecia działalności nadał jej tytuł „Miejskiej Orkiestry Dętej”.
Orkiestry jak zwykle przygotowały doskonały program. Były utwory marszowe, elementy muzyki ludowej, a także wiązanki popularnych przebojów rozrywkowych.

Myszkale m
Poszczególne prezentacje przeplatane były występami w wykonaniu między innymi: artystycznej rodziny Myszkalów - Roberta, Helenki i Mikołaja, Joanny Litarowicz i Marii Jarosz.
Przegląd orkiestr nie jest konkursem. To publiczność nagradza występy brawami, których jak zwykle nie szczędziła.

Zd glowne Orkiestry m

Nagrody w postaci pamiątkowych pucharów na ręce dyrygentów orkiestr przekazali wraz z gratulacjami  i podziękowaniami za udział w imprezie: wicestarosta Andrzej Guzik, dyrektor – urzędujący członek Zarządu Powiatu Jan Pelczar, pomysłodawca przeglądu i zastępca burmistrza gminy Rymanów Jan Materniak.
Organizatorami przeglądu byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Rymanów i Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie.

Sponsorzy imprezy: Uzdrowisko Rymanów-Zdrój, firma Galaxi Krosno, Restauracja-Kawiarnia PICCOLO Rymanów-Zdrój.

Z inicjatywy starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka 4 lipca br. została zwołana  konferencja prasowa z udziałem wicestarosty Andrzeja Guzika i dyrektora – etatowego członka Zarządu Powiatu Jana Pelczara, podczas której władze powiatu odniosły się do nieprawdziwych informacji na temat spółki PKS Krosno S.A. przekazanych w programie TV Trwam „Po  stronie prawdy, który był wyemitowany w dniu 18 czerwca br.

W pierwszy dzień wakacji tj. 28 czerwca 2014 roku w Odrzykoniu odbył się II Powiatowy Turniej szachowy dla dzieci.
Turniej zorganizowało: Starostwo Powiatowe w Krośnie i Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Odrzykoniu.

25 czerwca 2014 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa 60-lecia Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem. Na uroczystość przybyło wielu gości i przyjaciół placówki.

Radni powiatu wysłuchali informacji na temat aktualnej sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie. Szczegółowe sprawozdanie na ostatniej sesji (26.06) przedstawił dyrektor placówki Piotr Lenik, który przybył na obrady w towarzystwie dyrektora ds. ekonomicznych Piotra Czerwińskiego i p.o. dyrektora ds. lecznictwa Piotra Jurczaka.

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się 26 czerwca br. w Liceum Ogólnokształcącym w Jedliczu, radni wysłuchali sprawozdań z działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński, za 2013 rok.

Starostwo Powiatowe w Krośnie zorganizowało konferencję poświęconą profilaktyce i promocji zdrowia, w której uczestniczyły przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu krośnieńskiego. Spotkanie przeprowadzono w ramach przyjętego do relizacji przez Zarząd Powiatu Planu Edukacji Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim na lata 2013-2014.

Podczas XL sesji Rada Powiatu Krośnieńskiego przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok i jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. Sprawozdanie z realizacji budżetu przedstawił radnym starosta Jan Juszczak.

Starostwo Powiatowe w Krośnie zaprasza mieszkańców gminy Miejsce Piastowe na "Pokaz udzielania pierwszej pomocy – postępowanie w nagłych przypadkach u dzieci i dorosłych", którego celem jest zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie Mienia Powiatu
i Skarbu Państwa
(Sprzedaż nieruchomości)

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

Rejestracja pojazdów

systemkolejkowy

Zarezerwuj termin

 

Podgląd stanu kolejki:

stankolejki.powiat.krosno.pl

 

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz Powiat 6 2017

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner