Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) oraz Fundacja Bieszczadzka zapraszają na szkolenie pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.

W Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Krośnie zwiększono możliwości dotyczące internetowej rezerwacji kolejki.
Zwiększenie limitu ma usprawnić załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów, poprawić jakość obsługi i przede wszystkim skrócić czas oczekiwania.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Iwoniczu-Zdroju był organizatorem XII Wojewódzkiego Konkursu „Najsprawniejszy w Zawodzie Kucharz”, który odbył się 14 maja 2015 r. w iwonickim „Gastronomiku”. Tematem przewodnim konkursu była „Kuchnia włoska na polskim stole”. Do tegorocznej rywalizacji przystąpiły dwuosobowe drużyny ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych o profilu gastronomicznym z Mielca, Grębowa, Krakowa, Frysztaka i Iwonicza-Zdroju.

W dniu 12 czerwca 2015 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbędzie się VI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

W dniu 23 maja 2015 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się 15. edycja Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, podczas której wręczono nagrody i wyróżnienia dla najlepszych samorządów.

Słowa uznania, szacunku i podziękowań za swoją działalność usłyszeli ludzie kultury, działacze, twórcy ludowi podczas swojego święta.
Powiatowy Dzień Działacza Kultury, odbył się 22 maja w sali teatralno – kinowej przy Ośrodku Kultury w Dukli.
Ideą uroczystości jest uhonorowanie animatorów, lokalnych artystów, którzy swoją pracę traktują jak misję i z pasją promują naszą tradycję, kulturę upiększając nam codzienne życie.

 

dzień działacza zespół


Przybyłych na uroczystość gości powitał zespół „Mali Łęczanie” z Łęk Dukielskich.
Od kilku lat Starosta Krośnieński przyznaje nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

dzień działacza nagrodzeni

 

W gronie nagrodzonych znaleźli się:
Janina Pernal – kierownik zespołu „Lubatowianie”, prezes Regionalnego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury Ludowej w Lubatowej.
Grażyna Kłap – przewodnicząca KGW w Równem, inicjatorka założenia zespołu obrzędowo – śpiewaczego „Równanie.
Stanisław Lorenc – założyciel zespołów ludowych. Aktywny działacz w zarządzie Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i okolic, prowadzi kursy tańca, ” reżyseruje sztuki w teatrze ludowym w Jaśliskach.
Orkiestra Dęta OSP z Iskrzyni – orkiestra działa od 15 lat. Tworzy oprawę muzyczną licznych uroczystości gminnych. Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach artystycznych i patriotycznych organizowanych przez Powiat Krośnieński.
Zespół Śpiewaczy „Przybowianki” z Przybówki –  zespół powstał w 1986 roku,  ma wiele sukcesów artystycznych. Swoim śpiewem uświetnia wiele uroczystości gminnych i powiatowych.
Zespół Śpiewaczy „Zalaski” z Zalesia – zespół, który realizuje się artystycznie i jest swoistego rodzaju animatorem życia kulturalnego Zalesia.
Kapela „50 Plus” z Chorkówki – zespół działa od niedawna, ale bardzo prężnie. Dba o zachowanie utworów zapomnianych, a chętnie słuchanych przez publiczność.

 

dzień działacza odznaczeni


Powiatowe Święto Kultury to także okazja do wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla Kultury Polskiej, które przyznaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O odznaczenia wnioskowały  gminy, Gminne Ośrodki Kultury, stowarzyszenia, a pozytywna opinia i starania Starosty Krośnieńskiego zaowocowały tym, że wnioski rozpatrzono pozytywnie. W tym roku odznaczenia otrzymali:
Maria Przybylska – poetka, autorka wierszy, skeczy, okolicznościowych scenariuszy. W ubiegłym roku GOK w Rymanowie wydał tomik wierszy poetki pt. „Myśli ubrane w słowa rymanowskie”.
Grażyna Kłap – dzięki determinacji i zaangażowaniu pani Grażyna sprawia, że kultura ludowa regionu nie odchodzi w zapomnienie. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy i powiatu.
Ewa Ziemba – kierowniczka i założycielka Zespołu Śpiewaczego „Jutrzenka”, śpiewaczka ludowa w kapeli „Kamfinioki”. Jest autorką pieśni ludowych i pastorałek.
Stefan Pasterczyk – skrzypek altowy oraz kierownik artystyczny Kapeli Ludowej „Kamfinioki”. Założyciel i muzyk wielu zespołów muzycznych. Działalność artystyczną rozpoczął w wieku 10 lat, w zeszłym roku obchodził jubileusz 60- lecia działalności.
Wacław Pelczar – współzałożyciel oraz instrumentalista Orkiestry Dętej OSP w Iskrzyni. Inicjator wielu ważnych wydarzeń  kulturalnych. Ceniony w środowisku muzyk, grał w wielu amatorskich zespołach.
Stanisław Lorenc – współpracuje z polonijnymi zespołami z USA i Kanady poprzez tworzenie układów choreograficznych tańców regionalnych. Reaktywował Kapelę Ludową „Jaśliczanie”.
Nagrody i odznaczenia wraz z najlepszymi życzeniami zasłużonym wręczali poseł Bogdan Rzońca, przewodniczący Rady Powiatu Edward Nowak, starosta Jan Juszczak, wicestarosta Adolf Kasprzyk i urzędujący członek Zarządu Powiatu Aleksander Mercik.
Starosta Jan Juszczak gratulując wszystkim ludziom kultury powiedział – Już po raz kolejny spotykamy się , aby świętować wspólnie i radować się Państwa twórczością. Chcemy w ten symboliczny sposób dziękować tym, którzy upiększają nasze życie, którzy nawiązują do tradycji naszych przodków, do ich twórczości i do tego co stanowi o naszej tożsamości. Należy Wam się szacunek i życzenia, aby nigdy nie zabrakło życzliwych serc i osób, które będą Was wspierały w Waszej działalności i abyście się, mimo zniechęcenia i trudnych chwil nie załamywali, a wręcz przeciwnie utwierdzali w tym, że warto budować piękną przyszłość i dzielić się swoją radością, swoim innym patrzeniem na życie. Za Waszą obecność, za Waszą twórczość bardzo dziękuję i pozostaję w nadziei, że kolejne pokolenia będą tworzyć polską kulturę, polską tradycję i tą krośnieńską ziemię upiększać swoją obecnością.
Wiele życzliwych słów do działaczy kultury obecnych na uroczystości skierował również poseł Bogdan Rzońca, podkreślając, że nasze życie bez kultury byłoby monotonne. – Przy okazji tego święta chcę powiedzieć, że jesteście Państwo jako powiat bardzo wyjątkowi, zarówno na Podkarpaciu jak i w Polsce. Ilość imprez kulturalnych, których jestem świadkiem na różnych poziomach organizowanych i dla dzieci i dla dorosłych, świadczy o tym, że bardzo trafnie jako władze powiatu, radni odczytujecie potrzeby człowieka. Państwo – twórcy kultury nadajecie miejscom, gdzie mieszkacie, Waszym wspólnotom, duszę. Szczerze Państwu gratuluję.W imieniu nagrodzonych i odznaczonych słowa podziękowania, za zauważenie i wyróżnienie, organizatorom uroczystości przekazała Grażyna Kłap. – To jest dla nas największa nagroda, docenienie, to coś co dodaje nam sił do dalszej pracy. Szczególnie dziękuję Panu Staroście, postaramy się Pana nie zawieść.

 

dzień działacza występ


W części artystycznej wystąpili młodzi i bardzo utalentowani artyści : Michał Kondyjowski z Sieniawy, Jagoda Skrzyńska – uczennica szkoły skrzypiec przy Ośrodku Kultury w Dukli, Angelika Bocheńska – uczennica ZS w Jedliczu, Zespół z Prywatnej Szkoły Tanecznej w Stropkovie.

 

dzien dzialacza kapela 50plus

 

Spotkanie zakończył koncert Kapeli 50 Plus.

Radni powiatu zapoznali się z informacją o stanie dróg powiatowych w 2015 roku, w tym planowanych i realizowanych inwestycjach drogowych oraz z zakresem planowanych remontów i modernizacji dróg powiatowych.
Szczegółowe sprawozdanie przedstawił dyrektor – etatowy członek Zarządu Powiatu Aleksander Mercik. Przypomniał, że konsekwencją objazdu dróg z udziałem członków Zarządu Powiatu i Komisji Transportu, było nakreślenie harmonogramu działań dotyczących planowanych inwestycji drogowych.

Zespół Szkół w Iwoniczu oraz Automobil klub Małopolski oddział Krosno pod patronatem Starosty Krośnieńskiego i Burmistrza Iwonicza Zdroju organizują zloty pojazdów zabytkowych i motocykli.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego (15.05) starosta Jan Juszczak nakreślił założenia współpracy powiatu z samorządami gminnymi w zakresie realizacji zadań powiatowych w kadencji 2014 – 2020. – Jestem przekonany, że ustalenie zasad i reguł na wstępie tej kadencji przyczyni się do tego, że praca w Radzie będzie merytoryczna, łatwiej będzie nam podejmować decyzje i równocześnie przyjęte zasady, akceptowane przez samorządy gminne, sprawią, że efektywność, ale też satysfakcja i zrozumienie będą o wiele lepsze, niż do tej pory – powiedział starosta. Nie ukrywam, że spotykaliśmy się z różnymi uwagami odnośnie dotychczasowych zasad przy realizacji zadań na drogach powiatowych. Dlatego odbyliśmy rozmowy ze wszystkimi wójtami i burmistrzami gmin, których wiodącym tematem była infrastruktura drogowo – mostowa, ale także inne przedsięwzięcia dotyczące wzajemnych  relacji.

 

starosta


Efektem rozmów i spotkań był objazd dróg powiatowych, w którym uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu i Komisji  Transportu, w celu zweryfikowania przedstawionych oczekiwań i przyjęcia hierarchii zadań. Wstępny projekt współpracy został przedstawiony na konwencie wójtów i burmistrzów. – Jeśli naszym celem jest ułożenie dobrych relacji, na jasnych i czytelnych zasadach, to powinny być one sprecyzowane – podkreślił starosta Jan Juszczak. Ta precyzja polega głównie na tym, że maksymalizujemy nasze działania na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych z dostępnych i dobrze znanych źródeł.
Starosta w kilku punktach wymienił dostępne programy finansowania zadań. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówka”. W ramach programu powiat może złożyć dwa wnioski na dwa zadania. Najlepiej takie, które będą łączyły dwie lub trzy gminy. – W takiej sytuacji oczekiwalibyśmy partycypacji finansowej w 25 % danego samorządu. Powiat zgłaszając zadanie uzyskuje 50 % wsparcia z zewnątrz do danego zadania, kolejne 50 % dzieli między siebie i gminę. Jeśli w zadaniu uczestniczą dwie gminy, to 25 % dzielone jest pomiędzy te samorządy – wyjaśnił starosta.
Kolejny obszar to tzw. powodziówka czyli środki z budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych. W tym programie dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 80 %. Pozostałe 20 % byłoby dzielone  pomiędzy powiat i daną gminę. Powiat do tego programu mógł zgłaszać trzy inwestycje. Zdarzało się, że brakowało środków na realizację zgłoszonych zadań. – W tej chwili proponujemy, aby zadanie, które zostało zgłoszone i nie udało się go zrealizować, przenosić na rok następny jako priorytetowe. Chcemy przyjąć czytelną zasadę hierarchii zadań – zaznaczył Jan Juszczak.
Trzeci obszar współpracy związany jest z programami międzynarodowymi. Aktualnie wdrażany jest program Polska – Republika Słowacka, do którego powiat zgłosił dwa zadania. Odcinek Świerzowa Polska i w dalszej części Wietrzno – Zboiska oraz Sulistrowa – Draganowa, projekt wspólny z powiatem jasielskim.
Jako ostatnie źródło finansowania zadań starosta wymienił źródło własne czyli budżet powiat. Przyjęta zasada, że do każdej złotówki własnej samorząd stara się dołożyć co najmniej jedną złotówkę z zewnątrz, nadal obowiązuje. Środki własne zapisane w budżecie powiatu lub Powiatowego Zarządu Dróg są przeznaczane na realizację zadań mniejszych w skali finansowej, ale ważnych i zgłaszanych przez wójtów, burmistrzów i samych mieszkańców. – Te zadania będziemy się starali zrealizować szukając wsparcia finansowego ze strony gmin. Nie precyzujemy tych kwestii ani kwotowo, ani procentowo, wszystko będzie zależało do zakresu robót i wielkości zadania. W tym przypadku będą prowadzone indywidualne rozmowy z zainteresowanymi samorządami – powiedział starosta.
Starosta omówił również inne ważne zagadnienia decydujące  o wzajemnych dobrych relacjach z gminami, są to inicjatywy związane z kulturą, sportem, programami zdrowotnymi, które powiat z powodzeniem realizuje. – Chcemy dążyć do tego, aby niektóre przedsięwzięcia, jak obchody rocznicowe, turnieje sportowe czy konkursy uzgadniać i organizować wspólnie, by tworzyć dobry klimat z samorządami.
Na zakończenie  przypomniał i zachęcił do udziału w Systemie Informacji Przestrzennej – projekcie, który powiat zakończył w roku ubiegłym
System skierowany jest zarówno do jednostek administracji publicznej jak i mieszkańców, którzy otrzymali – za pośrednictwem Internetu, szybki dostęp do obszernych i interesujących ich danych np. planów zagospodarowania przestrzennego, stanu własności gruntu, bazę obiektów topograficznych, granic i numerów działek, w dozwolonej prawem formie, a także zabytków, szkół, placówek kulturalnych. Z systemu mogą korzystać również jednostki organizacyjne powiatu, gminy, podmioty gospodarcze oraz instytucje współpracujące. Dostępność tak dużej liczby informacji w ramach jednego systemu przełoży się na poprawę zarządzania oraz jakość obsługi w wymienionych jednostkach. – Jest to nasza propozycja skierowana do gmin, chcemy służyć samorządom  tym co stworzyliśmy – przypomniał starosta, podkreślając że temat ten został przedstawiony na konwencie wójtów i burmistrzów. – Jesteśmy na dobrej drodze tworzenia  współpracy z samorządami gminnymi i myślę, że będzie to zauważone i przyniesie konkretne efekty, przede wszystkim dla dobra mieszkańców.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner