Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

W dniu 5 października br. na Słowacji odbyło się trzecie spotkanie robocze Powiatu Krośnieńskiego i dyrekcji Zespołu Szkół w Iwoniczu z partnerem słowackim, którego reprezentowali primator miasta Sabinov oraz dyrektor i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Sabinovie.

Powiat Krośnieński wyremontował drogę powiatową nr 1951R Chlebna – Łubno Szlacheckie. W ramach prac wykonano m.in. nową nawierzchnię na odcinku o długości 2130 m, ścięto i uzupełniono pobocza oraz poprawiono odwodnienie.

W Łodzi, 18 listopada, po raz pierwszy odbędą się Mistrzostwa Polski Samorządowców w Runmageddonie, czyli najbardziej ekstremalnym cyklu biegów przeszkodowych w Europie. Organizator zaprasza samorządowców z całego kraju do nieodpłatnego udziału w wydarzeniu.

W Dukli odbyły się uroczystości upamiętniające jedną z najkrwawszych bitew II wojny światowej. W obchodach operacji karpacko – dukielskiej udział wzięli kombatanci z Czech, Słowacji, Ukrainy i Polski. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele dyplomacji, władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej oraz mieszkańcy gminy i młodzież szkolna. Udział w uroczystościach wzięła również delegacja z Ukrainy, duchowni kościoła grecko – katolickiego i rodziny poległych Ukraińców na ziemi dukielskiej.
W tym roku uroczystości rozpoczęły się 5 października na Cmentarzu Wojennym w Dukli. Po wysłuchaniu hymnów państwowych Czech, Słowacji, Ukrainy i Polski w wykonaniu Orkiestry Wojskowej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, gości powitał burmistrz Dukli Andrzej Bytnar. Następnie w imieniu Rady Powiatu Krośnieńskiego i Starosty Jana Juszczaka głos zabrał przewodniczący Rady Kazimierz Gładysz. – Operacja karpacko – dukielska dla społeczeństwa Podkarpacia stała się trwałym elementem lokalnej świadomości historycznej. Pamięć ogromu przelanej tu krwi i totalnych zniszczeń materialnych ukształtowała warunki i kategorie myślenia oraz działania wielu pokoleń – także tych powojennych. Tradycja polska, osadzona w normach chrześcijańskich każe nam szanować poległych i zamordowanych. Nakazuje nam też przechowywać i przekazywać o nich pamięć(...)Dziękuję, że jesteśmy tu i wspominamy o tych, którzy walczyli i myśleli o przyszłości swojej i swoich ojczyzn. Niech uroczystość taka jak dzisiejsza przypominająca i upamiętniająca te tragiczne sprzed 73 lat wydarzenia, będzie chwilą zadumy o tamtych niespokojnych czasach, o tych, którzy szli i nie doszli, którzy polegli daleko od swoich domów. Wierzę, że pamięć o nich pozostanie w naszych sercach, naszych i przyszłych pokoleń.
Następnie delegacje poszczególnych władz, organizacji kombatanckich i mundurowych złożyły wieńce na Cmentarzu Wojennym i pod Krzyżem Pojednania, gdzie odmówiono wspólną modlitwę w intencji poległych za ojczyznę.
Druga część obchodów rocznicowych odbyła się w Nowosielcach i Zarszynie. Słowa podziękowania i uznania na ręce organizatorów uroczystości przesłała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.
Dzień później, 6 października obchody bitwy zwanej też karpacko - preszowską odbyły się w Świdniku na Słowacji. W uroczystościach uczestniczyła delegacja powiatu krośnieńskiego z przewodniczącym Rady Powiatu Kazimierzem Gładyszem i wicestarostą Adolfem Kasprzykiem.

 

„Życie z Życia” Przeszczep Podkarpacie 2017 to tytuł konferencji, której głównym celem jest szerzenie świadomości społecznej dla darowania narządów do przeszczepu oraz promowanie tej szczytnej idei.
Konferencja jest imprezą cykliczną organizowaną od 2003 roku z inicjatywy pacjentów po transplantacji narządów.

Władze Samorządowe Powiatu Krośnieńskiego oraz Gmin Dukla i Zarszyn zapraszają na uroczystości związane z obchodami 73. rocznicy Bitwy Karpacko – Dukielskiej, które odbędą się 5 października 2017 r.

Od kilku lat samorząd Powiatu Krośnieńskiego organizuje spotkania z okazji rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, by zachowywać i pielęgnować pamięć o żołnierzach, którzy walczyli o wolną i suwerenną Polskę.
W tym roku gospodarzem i współorganizatorem powiatowych obchodów była Szkoła Podstawowa im. bł. Stanisława Starowieyskiego w Bratkówce.
Na uroczystość, która odbyła się 29 września br. przybyło liczne grono osób: przedstawiciele Powiatu Krośnieńskiego, władze gminy Wojaszówka, radni, komendanci służb mundurowych wojska, policji, straży pożarnej, dyrektorzy szkół, nauczyciele i młodzież. Bohaterami uroczystości byli kombatanci, AK-owcy, Sybiracy, żołnierze września.
W intencji żyjących i poległych żołnierzy modlitwę zmówił ks. Artur Progorowicz, proboszcz miejscowej parafii.
W rocznicę utworzenia zrębów Polskiego Państwa Podziemnego, które było fenomenem na skalę światową, przywołujemy pamięcią tych wszystkich, którzy zginęli walcząc za ojczyznę. Żywą lekcją historii, przypominającą tamte wydarzenia był referat okolicznościowy, który wygłosiła Magdalena Król, nauczycielka historii.
Szczególnie uroczysty charakter miała część artystyczna przygotowaną przez uczniów SP w Bratkówce. Montaż słowno – muzyczny poświęcony był życiu i działalności wielkiego patrioty i społecznika bł. Stanisława Starowieyskiego, patrona szkoły w Bratkówce. Niespodzianką dla wszystkich były białe i czerwone kwiaty, które dzieci własnoręcznie zrobiły i podarowały przybyłym na uroczystość gościom.
Kolejnym punktem spotkania było ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pt. „Dziecinne pasje bł. Stanisława Starowieyskiego”. Nagrody laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu wręczali starosta krośnieński Jan Juszczak, członek Zarządu Powiatu Iwona Stefanik, wójt gminy Sławomir Stefański i dyrektor szkoły Jolanta Mikus.
Podsumowując uroczystość starosta Jan Juszczak przypomniał, że powiat pamięta o rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, organizując we współpracy ze szkołami stosowne uroczyste spotkania. – Mówimy o fenomenie powstania państwa podziemnego. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, co działo się wokół nas w innych państwach europejskich? To tam poszczególne rządy tworzyły koalicje z okupantem. Polska została sama i po kilkunastu dniach już zaczęto tworzyć struktury państwa z rządem, administracją i armią. Ci, którym wtedy zabrakło odwagi i siły ulegli najeźdźcom pouczają teraz Polskę w wielu sprawach. To my powinniśmy iść z podniesioną głową w historię i Europę. Dlatego to my powinniśmy o tym fenomenie pamiętać, mówić i wychowywać młode pokolenie w takim duchu. Dobrze by było, abyśmy żyjąc tu i teraz czerpali wzorce z tamtego pokolenia wychowanego i ukształtowanego w czasach zaborów, które żyło, myślało i czuło w sobie miłość do ojczyzny wówczas nie istniejącej w strukturach państwa, ale trwającej w mowie, kulturze, a nade wszystko w wierze. To daje siłę na trudny czas, a nie wiadomo co nas czeka. Dziękujmy Bogu, że żyjemy w czasie pokoju, gdzie mamy warunki do rozwoju, nauki i radowania się życiem. Słowa podziękowania starosta przekazał także pani dyrektor szkoły w Bratkówce oraz pozostałym dyrektorom z gminy Wojaszówka, gdzie każdego roku organizowane są patriotyczne uroczystości z okazji powstania Polskiego Państwa Podziemnego.
Na zakończenie swoimi wspomnieniami z czasów wybuchu wojny i tworzenia struktur państwa podziemnego podzielił się Stanisław Pomprowicz, honorowy prezes Światowego Związku Żołnierzy AK okręgu w Krośnie.

 

Ks. abp Adam Szal, metropolita przemyski dokonał poświęcenia odnowionej i przeniesionej w nowe miejsce kapliczki z krzyżem we Wróbliku Królewskim.
Uroczystość odbyła się 27 września br. z udziałem władz samorządowych powiatu krośnieńskiego, radnych powiatu, przedstawicieli gminy Rymanów, księży oraz kilkudziesięciu mieszkańców Wróblika Królewskiego, Wróblika Szlacheckiego i młodzieży szkolnej.
- Powiat Krośnieński kierując się wartościami osadzonymi i wypływającymi z wiary katolickiej i tradycji polskiej pragnie godnie i doniośle uczcić i uświęcić to nowe miejsce w lokalizacji krzyża – powiedział starosta Jan Juszczak rozpoczynając uroczystość i witając przybyłych gości. Przekazał słowa podziękowania pod dresem abp Adama Szala za przyjęcie zaproszenia na tę ważną dla wspólnoty ludzi wierzących uroczystość oraz dla tych wszystkich, którzy wspierali powiat w tych działaniach. Szczególne podziękowania skierował do państwa Krystyny i Stanisława Proroków za życzliwość i przekazanie działki na potrzeby kapliczki.
Ks. abp Adam Szal zwracając się do zebranych mówił o krzyżu, jego znaczeniu w naszym życiu - Chciałbym życzyć mieszkańcom tej parafii i tym wszystkim, którzy będą przechodzić tą wyremontowaną drogą, żeby patrząc na ten krzyż pomyśleli o Chrystusie, o tej drodze na którą nas zaprasza. Aby ten znak krzyża był wpisany w nasze życie i żebyśmy mieli świadomość, że on nie kończy, ale prowadzi do zwycięstwa. Chciałbym prosić, aby owocem tego spotkania było, żeby znak krzyża który czynimy na sobie, był czyniony z namaszczeniem, powoli z uwagą. Z taką świadomością, że wyznaję wiarę w Chrystusa, który na tym krzyżu umarł za mnie.
Po odmówieniu wspólnej modlitwy ks. abp A. Szal dokonał aktu poświęcenia.
Kapliczka została odrestaurowana i przesunięta w nowe bezpieczniejsze i bardziej dostępne miejsce w ramach prowadzonej poprzez powiat inwestycji związanej z przebudową dróg Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki oraz Wróblik Królewski – Ladzin. Teren wokół kapliczki został ogrodzony, wyłożony kostką i obsadzony zielenią. W nocy obiekt jest podświetlony. Zamontowano również ławeczki.
Inwestycja związana z przebudową dróg jest kontynuowana, prace zgodnie z planem potrwają do końca października br.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • nasz powiat lipiec sierpien 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner