Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

20 maja 2017r. w Jedliczu odbędzie się III edycja wielkiej akcji charytatywnej ratowników. Tym razem na rzecz Oliwki, sześciomiesięcznej dziewczynki zmagającej się z mukowiscydozą.

W 2010 roku samorząd Powiatu Krośnieńskiego przyjął Patrona w osobie św. Józefa Sebastiana Pelczara. W siódmą rocznicę tego wydarzenia, 7 maja w Sanktuarium św. J.S. Pelczara w Korczynie odprawiona została uroczysta msza święta w intencji powiatu krośnieńskiego – jego mieszkańców, władz samorządowych i wszystkich zgromadzonych. W uroczystości uczestniczyli m.in. senator RP Alicja Zając, zarząd powiatu ze starostą Janem Juszczakiem, radni powiatu i gmin, władze gminy Korczyna z wójtem Janem Zychem oraz komendanci KMP w Krośnie i PSP w Krośnie, dyrektorzy szkół, jednostek organizacyjnych, a także mieszkańcy.

 

Patron Masza

 

Mszy św. przewodniczył ks.prałat Edward Sznaj, Słowo Boże wygłosił ks. wikary Dariusz Cichowlaz, przypominając zgromadzonym historię ustanowienia św. J. S. Pelczara Patronem Powiatu, który zachęcał nas abyśmy byli ludźmi wierzącymi. – Według Bożego zamysłu eucharystia ma być ucztą na którą wszyscy jesteśmy zaproszeni. To co dobre, święte, szlachetne w eucharystii ma swoje źródło, jest ona sercem katolickiej wiary. Św. Józef Sebastian Pelczar zachęcał nas, abyśmy byli ludźmi wierzącymi: Idźcie i głoście! Pamiętajmy, że mamy wspaniałego Patrona, który w tak prosty sposób wskazuje nam drogę do uzyskania doskonałości. Niech ten  Patron będzie przewodnikiem dla nas wszystkich.
Druga część uroczystości upłynęła w radosnej atmosferze, uświetnili ją swoimi występami laureaci Powiatowego Konkursu Pieśni Religijnej „Śpiewajmy Świętym”. Młodzi wykonawcy zaprezentowali najpiękniejsze pieśni poświęcone św. Janowi Pawłowi II, św. Józefowi Sebastianowi Pelczarowi i wszystkim świętym. Organizatorami konkursu było Starostwo Powiatowe w Krośnie oraz Parafia i Zespół Szkół w Korczynie. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 80 uczestników.

 

Patron grupowe


Obchody Dnia Patrona Powiatu były okazją do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, które wraz z gratulacjami zwycięzcom przekazali ks.prałat Edward Sznaj, starosta krośnieński Jan Juszczak i wicestarosta Adolf Kasprzyk.
Starosta Jan Juszczak swoje wystąpienie na zakończenie spotkania rozpoczął słowami- „Życie jest piękne, kiedy pasterzem naszym jest Pan. Życie jest piękne kiedy mamy takiego mocarnego Świętego Patrona”. Mocarny, silny i skuteczny, Święty który i młodych i starszych uczy jak w trudach codzienności dochodzić do doskonałości. My jako samorząd Powiatu Krośnieńskiego staramy się pamiętać naukę i przesłanie naszego Patrona poprzez Jego obraz w sali obrad Starostwa Powiatowego, pamiątkową tablicę w holu, czy też organizowanie tego konkursu, którego ideą jest śpiewanie świętym przez młodych, pełnych energii życia i czystości. Wdzięcznym sercem w imieniu samorządu powiatu pragnę wszystkim podziękować, że jesteście wspólnie z nami, aby radować się śpiewem i budować siebie nawzajem. Dziękuję ks .kustoszowi, że po raz kolejny tak życzliwie nas przyjął. Dziękuję również wszystkim uczestnikom, opiekunom i rodzicom, za Waszą obecność, za śpiew i za przygotowanie młodych artystów. Pozostaję w nadziei, że za rok znów się tak licznie spotkamy.
Słowa podziękowania starosta przekazał także wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości: komisji konkursowej, dyrektorom i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Zespołu Szkół w Korczynie.

Laureaci konkursu:
Kategoria szkoły podstawowe kl. I – III
I m. – Magdalena Gazda (Węglówka)
II m. – Weronika Wietecha (Kobylany)
III m. – Alicja Kubas (Klimkówka)
Wyróżnienia: Aleksandra Wierdak (Kobylany); Julia Kozioł (Korczyna)

Kategoria szkoły podstawowe kl. IV – VI
I m.- Paulina Półchłopek (Korczyna)
II m. – Filip Czopowik (Iwonicz)
III m. – Milena Dziepak (Krościenko Wyżne)
Wyróżnienia: Karolina Szarota (Rymanów); Natalia Bęben (Korczyna)

Kategoria gimnazja
I m. – Marlena Szmyd (Krościenko Wyżne)
I m. – Gabriela Winnicka (Jasliska)
II m. – Sabina Mercik (Krościenko Wyżne)
III m. – Aleksandra Dyszkowska (Dukla)

Wyróżnienia: Milena Wacławska (Sieniawa); Aleksandra Krygowska (Przybówka); Julia Bondaronek (Moderówka)

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne
I m. – Klaudia Rymarz (Korczyna)

Wyróżnienia: Kamila Łoś (GOK Iwonicz – Zdrój); Sylwia Widz (ZS przy OKiW OHP Iwonicz); Barbara Szumańska (ZS w Iwoniczu)

 

 

3 maja 1791 roku polski sejm uchwalił konstytucję. Stała się ona chlubą, gdyż była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą zasadniczą określającą nowożytne zasady sprawowania władzy i wykonywania swoich powinności wobec Ojczyzny. Dla uczczenia 226. rocznicy tego wydarzenia Powiat Krośnieński zorganizował uroczystości rocznicowe, które rozpoczęła msza święta w kościele pw. Św. Iwona w Iwoniczu – Zdroju. W patriotycznej homilii ks. proboszcz Bogdan Nitka przypomniał, że 3 maja to także święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski – Maryja wskazuje na dwie cechy: uczy nas uwielbienia Boga i wdzięczności. My dzisiaj chcemy iść tropem Maryi. Oddając Jej cześć postawmy sobie pytanie czy jesteśmy podobni do Królowej i czy nauczyliśmy się wdzięczności?
Po nabożeństwie delegacje prowadzone przez Gminną Orkiestrę Dętą z Iwonicza i poczty sztandarowe przeszły pod Krzyż Milenijny. 

 

goscie

 

Zaproszeni goście: parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gmin, służb mundurowych, radni, członkowie stowarzyszeń, dyrektorzy szkół, młodzież i harcerze złożyli kwiaty i zapalili symboliczne znicze.

 

Burmistrz

 

W tym szczególnym miejscu historię powstania Konstytucji 3 Maja przypomniał burmistrz Iwonicza-Zdroju Witold Kocaj. – Patrząc na karty polskiej historii można zauważyć, że Konstytucja 3 Maja była aktem prawnym, który dawał nadzieję dla ludzi, którzy marzyli o wolnej Polsce.  Polacy cieszyli się tymi nowatorskimi zapisami w konstytucji.
 Uważam, że Konstytucja 3 Maja dzisiaj jest drogowskazem, który mówi nam, że konstytucja w każdym kraju, a w Polsce szczególnie jest fundamentem na którym można budować uczciwy, spokojny, życzliwy dla każdego kraj. Rocznica Konstytucji 3 Maja mówi nam dzisiaj, że wszelkie akty prawne powinny być zawsze uchwalane zgodnie z konstytucją.
Druga część uroczystości  odbyła się na Placu Dietla. Licznie zgromadzoną publiczność powitał w imieniu władz samorządowych Powiatu Krośnieńskiego wicestarosta Adolf Kasprzyk. – Dzisiaj obchodzimy kolejną rocznicę podjęcia największej w dziejach Polski reformy ustroju państwa i składamy hołd jej twórcom. Powiat każdego roku organizuje trzeciomajowe obchody w innej jego części. W tym roku mamy okazję na świętowanie w jednym z najurokliwszych miejsc naszego powiatu. W tegorocznym święcie uczestniczyła dziecięca grupa taneczna z Budapesztu, która uświetniła część artystyczną obchodów. Wicestarosta przypomniał o współpracy partnerskiej Powiatu Krośnieńskiego z XVII Dzielnicą Budapesztu. – W ramach tej współpracy nasze zespoły artystyczne, chóry, orkiestry, szkoły, uczestniczą naprzemiennie w ważnych wydarzeniach, a także obchodach świąt państwowych. Oddając hołd naszym przodkom, naszym nauczycielom patriotyzmu, pragnę podziękować wszystkich uczestnikom dzisiejszej uroczystości. Słowa podziękowania skierował również do władz miasta Iwonicz – Zdrój za współpracę i wspólną organizację święta.

 

dzieci


 Na iwonickiej scenie oprócz zespołu tanecznego z XVII Dzielnicy Budapesztu wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta z Iwonicza oraz laureaci Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej.

 

Krakowiak

 

Niespodzianką dla wszystkich był taniec Krakowiak, którego węgierskie dzieci nauczyła Małgorzata Machnik z GOK w Miejscu Piastowym.

 

Samorząd Powiatu Krośnieńskiego zaprasza na  OBCHODY DNIA PATRONA POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, które odbędą się 7 maja 2017 roku o godz. 11:00 w Sanktuarium Św. Józefa  Sebastiana Pelczara w Korczynie.

Starostwo Powiatowe w Krośnie wspólnie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński, zorganizowało Piknik Artystyczny dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Ideą imprezy jest promowanie rodzinnych wartości, dobrych wzorców oraz zdrowego stylu życia. Piknik jest połączeniem zabawy z nauką i cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników.
Jednym z wydarzeń imprezy było podsumowanie konkursu literackiego „Rodzina Energią dla Polski” organizowanego w ramach Narodowego Dnia Życia. Działania te wpisują się w przyjęty do realizacji Plan Edukacji Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim. Przewodnicząca jury Jolanta Bajgier podsumowując konkurs podkreśliła, że wszyscy, którzy starają się przelać swoje myśli na papier zasługują na wyróżnienie, słowa podziękowania należą się również nauczycielom i opiekunom.

 

Piknik laureaci konkursu

 

Nagrody wraz dyplomami i gratulacjami laureatom wręczył wicestarosta Adolf Kasprzyk.

 

piknik stypendysci

 

Od 2010 r. Starosta Krośnieński wspiera wyróżniających się uczniów przyznając stypendia, za wysokie wyniki w nauce i sporcie. Powiatowy Piknik jest okazją do uhonorowania tych najzdolniejszych młodych ludzi.

 

piknik nagrodzeni

 

Okolicznościowe nagrody i słowa podziękowania przekazano również uczniom iwonickiego gastronomika Ewelinie Józefczyk  i Maciejowi Dudkowi za udział w prestiżowych konkursach i zdobycie wysokich lokat oraz nauczycielom  zawodu Marcie Fejkiel i Irenie Ząbkiewicz za profesjonalne przygotowanie swoich podopiecznych.
Listy gratulacyjne przekazali przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Gładysz i wicestarosta Adolf Kasprzyk, który przypomniał zebranym, że blisko trzynaście lat temu Sejm RP wprowadził święto Narodowego Dnia Życia, a Powiat Krośnieński już po raz szósty przyłącza się do tych obchodów. – Dzisiejsze spotkanie jest okazją do tego, aby zaprezentować naszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Krośnieński. Na scenie są Ci najlepsi z najlepszych, wyróżnieni przez Zarząd Powiatu za ich pracę i osiągnięcia. Dzisiejsze spotkanie jest również okazją by podsumować konkurs literacki i nagrodzić laureatów. Korzystając z okazji chcemy zaprosić wszystkich gimnazjalistów i pokazać co dzieje się w  naszych szkołach, poza codzienną pracą, a jest się czym pochwalić i warto z tą ofertą się zapoznać. Na zakończenie pogratulował i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i zapewnienia takiej atmosfery podczas Pikniku.
Atmosferę dobrej zabawy zapewnili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Na scenie wystąpili: Zespół Tańca „Krakowiak” z Zespołu Szkół w Iwoniczu, Andżelika i Ada Bocheńskie absolwentki Zespołu Szkół w Jedliczu, Ksena Dubis z ZSGH.

 

Piknik musztra

 

Musztrę paradną zaprezentowali uczniowie z LO w Jedliczu, a w wykonaniu uczniów ZS w Jedliczu można było obejrzeć pokaz judo.

 

piknik pokaz

 

Wszystkich zachwycił widowiskowy pokaz gastronomiczny z płonącymi naleśnikami w roli głównej przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno –Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju.
Przez cały czas trwania imprezy czynne były stoiska szkół ponadgimnazjalnych: ZS w Jedliczu, LO w Jedliczu, ZS w Iwoniczu, ZSGH w Iwoniczu Zdroju i ZS przy OSiW OHP w Iwoniczu, na których nauczyciele wraz z uczniami prezentowali ofertę edukacyjną swoich placówek. Uczniowie mogli, także skorzystać z porad pracowników Poradni Pedagogicznych z Krosna i Miejsca Piastowego. Badania prowadzono pod kątem predyspozycji zawodowych. Mają one na celu umożliwić uczniom lepsze poznanie siebie i własnych predyspozycji zawodowych.

 

piknik badania

 

Zainteresowani mogli skorzystać również z porad związanych z profilaktyką antynikotynową, badań przeprowadzanych za pomocą narkogogli i alkogogli oraz badań na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu, których udzielali pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krośnie. Zwieńczeniem Pikniku była projekcja filmu dla młodzieży „Power Rangers”.Wyniki konkursu literackiego
I m. – Oliwia Zajdel (Iwonicz)
II m. – Zofia Kubit (Miejsce Piastowe)
III m. – Agata Tomacha (Zręcin)
Wyróżnienia: Weronika Skalska (Zręcin), Olga Nagłowicz (Zręcin), Magdalena Komisarz (Potok), Magdalena Grzesik (Potok), Mirosław Szybka (Iwonicz)

 

Towarzystwo Sportowe Pro- Familia, PZTS w Warszawie, POZTS w Rzeszowie, SPAR POLSKA S.A zapraszają wszystkich chętnych, sympatyków tenisa stołowego, dzieci, młodzież, rodziców, zawodników z powiatu krośnieńskiego na: XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym TURNIEJ PRO- FAMILIA CUP 2017.

Uczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju Maciej Dudek  kolejny raz zanotował udany występ na międzynarodowych zawodach barmańskich. Konkurs miał miejsce na scenie umieszczonego tuż przy skale teatru w nadmorskiej miejscowości Granville w Normandii.

W związku z prowadzoną inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej           nr 1956R Zręcin – Wietrzno - Zboiska”, Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż z uwagi na zapewnienie prawidłowego przebiegu robót oraz bezpieczeństwa użytkowników drogi, w dniach od 4 maja 2017 r. do 3 czerwca 2017 r.  wyłączony z ruchu zostanie odcinek drogi powiatowej nr 1956R od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2003R Równe (Kopalnia)  do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1992R Kobylany – Wietrzno w miejscowości Wietrzno.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie Mienia Powiatu
i Skarbu Państwa
(Sprzedaż nieruchomości)

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

Rejestracja pojazdów

systemkolejkowy

Zarezerwuj termin

 

Podgląd stanu kolejki:

stankolejki.powiat.krosno.pl

 

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz Powiat 6 2017

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner