Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

Przy jednym głosie przeciwnym Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwaliła budżet na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową.
Projekt uchwały budżetowej na ostatniej sesji (28.12) przedstawił starosta Jan Juszczak.

Powiat Krośnieński zakończył realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1962R Krosno – Czarnorzeki – Jasienica Rosielna w miejscowości Korczyna.
Roboty rozpoczęły się 25 października br. przegląd i odbiór odbył się 20 grudnia br. w obecności przedstawicieli Zarządu Powiatu - wicestarosty Adolfa Kasprzyka, dyrektora Aleksandra Mercika, Iwony Stefanik, radnych powiatu Jana Krygowskiego i Mariana Pelczara, kierownika budowy Lucjana Dzwonkowicza, inspektora nadzoru Antoniego Wielgusa i wiceprezesa Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Bartosza Zdzieby.
Zadanie obejmowało przebudowę niewielkiego bo 700 m odcinka drogi, ale bardzo ważnego z punktu widzenia mieszkańców Korczyny i Odrzykonia oraz turystów licznie odwiedzających malownicze tereny Zamku Kamieniec. Po ubiegłorocznej zimie droga była w fatalnym stanie wymagała pilnej modernizacji, głównie w zakresie wzmocnienia podbudowy oraz położenia nowej nawierzchni. Wyłącznie ze środków budżetu powiatu udało się jeszcze w tym roku zrealizować inwestycję. Zakres prac obejmował m.in. roboty ziemne, odwodnienie, poszerzenie jezdni, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, umocnienia skarp i dna rowu oraz wykonanie oznakowania bezpieczeństwa ruchu. Wartość całkowita zadania wyniosła 629 375 zł.
Z uwagi na konieczność zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkowników drogi, na zwężeniu w obrębie Zamku, zainstalowano inteligentną sygnalizację świetlną. Zamówienie realizowane było w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą systemu była firma AGZ Sp. zo.o z Krosna. To zadanie również zostało w całości sfinansowane z budżetu powiatu. Łączna wartość inwestycji to około 700 tys. zł. Uruchomienie sygnalizacji nastąpi po zapewnieniu dostawy energii, montażu licznika, podpisaniu umowy z dostawcą energii.

 

Już po raz siedemnasty Czytelnicy „Nowego Podkarpacia” wybiorą pięciu najpopularniejszych sportowców oraz trenera i działacza. Natomiast kapituła plebiscytu nagrodzi także trzech najlepszych sportowców oraz trzech piłkarzy i sportowca niepełnosprawnego. Głosować można za pomocą kuponów drukowanych w „Nowym Podkarpaciu” oraz sms-ów do 1 lutego 2018 r. (szczegóły poniżej).

W dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Za prowadzenie akcji zimowej w sezonie 2017/2018 na terenie gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Miejsce Piastowe, Jaśliska, Wojaszówka odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie.
Drogi powiatowe na terenie gmin Krościenko Wyżne, Korczyna, Jedlicze, Rymanów w 2017 roku i od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku będą utrzymywane na mocy porozumienia z Powiatem Krośnieńskim przez te Gminy.

Powiat Krośnieński otrzymał trzecią w tym roku promesę przyznaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych.
Środki w wysokości 470 tys. zł pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone zostały na remont drogi powiatowej nr 1975R Miejsce Piastowe – Wrocanka.

Z inicjatywy prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej dr Lucyny Samborskiej w Starostwie Powiatowym w Krośnie w dniu 14 grudnia br. odbyło się spotkanie aptekarzy z terenu powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna.
Celem spotkania było omówienie współpracy samorządu aptekarskiego z samorządem powiatowym oraz bieżących spraw. Witając przybyłych gości prezes PORA złożyła na ręce urzędującego członka Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Aleksandra Mercika serdeczne podziękowania dla Starosty Krośnieńskiego, Rady Powiatu i przewodniczących Komisji za dotychczasową współpracę i umożliwienie zorganizowania spotkania.
Kolejnym ważnym punktem był wybór Aptekarza Powiatowego, który będzie łącznikiem między samorządem powiatowym a samorządem aptekarskim, jego rolą będzie także informowanie Rady Aptekarskiej o wszelkich problemach z jakimi zmagają się aptekarze w powiecie.  Aptekarze w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali na tę funkcję mgr farmacji Halinę Janas, prowadzącą aptekę w Głowience.
Uczestniczący w obradach z ramienia Starostwa Powiatowego dyrektor Aleksander Mercik poruszył problem związany z ustawowym obowiązkiem jakim jest wyznaczenie dyżuru pracy całodobowej apteki na terenie powiatu, ponieważ do tej pory nie wskazano żadnej apteki która czynna byłaby całodobowo . Temat wywołał burzliwą dyskusję. Obecni aptekarze przedstawili swoją sytuację ekonomiczno – prawną, podkreślając, że apteki to działalność gospodarcza, a nie charytatywna i nie ma w obecnym stanie możliwości wprowadzenia całodobowych dyżurów w ich aptekach.
Na zakończenie prezes Lucyna Samborska zobowiązała się przedstawić problem zarówno Naczelnej Radzie Aptekarskiej i Wojewodzie Podkarpackiemu.

 

 

Już po raz kolejny mieszkańcy gminy Jedlicze mogli wziąć udział w spotkaniu poświęconym profilaktyce i promocji zdrowia. Akcja przeprowadzona została w ramach przyjętego do realizacji przez Zarząd Powiatu Planu Edukacji Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim na lata 2017 – 2018.

Zakończyły się prace przy budowie chodnika położonego przy ulicy Sikorskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1947R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno w miejscowości Jedlicze.
Chodnik powstał na długości 1225 m.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner