Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego, która odbyła się 16 lutego br. radni wysłuchali obszernych informacji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim za 2017 rok.
Pierwsze sprawozdanie z realizacji zadań przez Komendę Miejską Policji w Krośnie przedstawił komendant Leszek Buryła.

Znamy już nazwiska najpopularniejszych i najlepszych sportowców, trenera i działacza powiatu krośnieńskiego w 2017 roku. Wyniki plebiscytu ogłoszono podczas jubileuszowej gali, która odbyła się w Gimnazjum w Świerzowej Polskiej, 15 lutego 2018r.
Organizatorami plebiscytu byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie, urzędy gmin z powiatu krośnieńskiego i tygodnik „Nowe Podkarpacie”. Współorganizatorem uroczystości była Gmina i GOK w Chorkówce oraz Gimnazjum i SP w Świerzowej Polskiej.. Do przygotowania tego przedsięwzięcia organizatorzy desygnowali swoich przedstawicieli i w ten sposób powstała 16 osobowa Kapituła, której przewodniczył Kazimierz Gładysz, przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Plebiscyt dotyczy popularności nominowanych, a nie wyników sportowych. Wśród osób nominowanych, co jest zaszczytem dla nominowanego, znalazły się nazwiska osób które mają na swoim koncie sportowe sukcesy i osiągnięcia. Spośród kilkudziesięciu kandydatur swoich faworytów wybierali czytelnicy tygodnika „Nowe Podkarpacie”. To oni głosując poprzez wysyłanie kuponów i SMS-ów zdecydowali kto otrzyma zaszczytny tytuł „Najlepszego Sportowca, Trenera i Działacza”.
Za najpopularniejszego działacza uznano Jana Rogalskiego, prezesa Klubu Sportowego ”Kotwica” Korczyna. Wśród nominowanych działaczy znaleźli się: Radosław Sidor; Bogdan Farbaniec; Edward Jakieła; Marek Sawczuk; Wiesław Gryzowski; Grzegorz Bargiel; Mariusz Biskup; Mariusz Rogala; Łukasz Grzesik.
Tytuł najpopularniejszego trenera zdobył Paweł Gazda, trener piłki nożnej w Klubach „Kotwica” Korczyna i Rotar Węgłówka. Lista pozostałych nominowanych trenerów: Elżbieta Hryniak; Mariusz Jakieła; Witold Zatorski; Grzegorz Argasiński; Piotr Bril; Ewelina Fijołek; Piotr Drozd.
Najpopularniejszym sportowcem 2017 roku został Konrad Urbanek, piłkarz, doświadczony pomocnik V ligowej drużyny z Klubu „Kotwica” Korczyna.
Kolejne miejsca wśród najpopularniejszej piątki sportowców zajęli:
2.Ewelina Marcisz, reprezentantka MKS Halicz Ustrzyki Dolne, uprawia narciarstwo biegowe;
3.Kryspin Paradysz, zawodnik Krośnieńskiego Klubu Kyokushin Karate, młodzieżowy mistrz Polski;
4. Kacper Cichoń, piłkarz, zawodnik „Pogoni” Szczecin;
5. Jan Rodzinka, zawodnik reprezentujący Klub Biegacza Athletic Zręcin.
Po raz kolejny nagrody dla najlepszych sportowców przyznał Starosta Krośnieński. Wyboru kandydatów do tego tytułu dokonała Kapituła plebiscytu, biorąc pod uwagę osiągnięcia i wyniki sportowe, przyznała siedem nagród w trzech kategoriach: najlepsi sportowcy; najlepsi piłkarze i najlepszy sportowiec niepełnosprawny.
Najlepsi piłkarze: I m. – Kacper Cichoń, piłkarz Karpat Krosno, obecnie gra w „Pogoni” Szczecin; II m. Paweł Fydrych, grający trener seniorskiej drużyny „Start” Rymanów; II m. – Robert Kozubal, napastnik :Partyzant” Targowiska.
Najlepsi sportowcy: I m. – Ewelina Marcisz, uprawia narciarstwo biegowe; II m.- Weronika Kołek, lekkoatletka uprawiająca biegi; III m. – Weronika Bykowska, strzelectwo sportowe.
Najlepszy zawodni niepełnosprawny: Piotr Grabowski, uprawia narciarstwo i biathlon.
Laureatom nagrody wraz z najlepszymi życzeniami i pamiątkowymi statuetkami wręczali: przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Gładysz, starosta Jan Juszczak, wicestarosta Adolf Kasprzyk, urzędujący członek Zarządu Powiatu Aleksander Mercik, prezes tygodnika „Nowe Podkarpacie” Tadeusz Więcek oraz wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu
Na zakończenie spotkania głos zabrali gospodarze uroczystości starosta Jan Juszczak i wójt gminy Chorkówka Andrzej Koniecki, którzy jeszcze raz pogratulowali bohaterom wieczoru.
-  Od 17 lat przemierzamy powiat krośnieński wraz z najpopularniejszymi sportowcami, trenerami i działaczami wskazanymi przez mieszkańców naszego powiatu, ale też z najlepszymi sportowcami gmin wybranymi przez Kapitułę, która  corocznie rozpatruje kandydatury zgłaszane przez władze samorządowe powiatu krośnieńskiego – mówił w wystąpieniu starosta Jan Juszczak. Przy okazji Święta Sportu mamy sposobność  zobaczyć bogactwo, zarówno młodych jak i tych starszych ludzi, którzy mają różne pasje, zainteresowania, zdolności. Nasza ziemia, aż kipi bogactwem uzdolnionych ludzi, nie tylko sportowo, ale też piękną mozaiką kultury, którą możemy zobaczyć przy okazji Gali Sportu Powiatu. I za te 17 lat dziękuję, co wielokrotnie podkreślałem, władzom samorządowym za wspierane tych młodych ludzi, którzy wylewają litry potu, aby osiągać dobre wyniki i sprawić radość nam wszystkim. To władze samorządowe wspierają trenerów, którzy mają pomysły, którzy chcą aby te wyniki były jak najlepsze i dawały satysfakcję wszystkim. To władze samorządowe wspierają tych działaczy, którzy czynią wszystko, aby niekiedy w trudnych warunkach nie zabrakło w miarę możliwości tego wszystkiego co jest potrzebne do uprawiania różnych dziedzin sportu. I za to Wam, drogie Koleżanki i Koledzy Samorządowcy dziękuję. Natomiast sportowcom, trenerom i działaczom dziękuje za zaangażowanie i za to, ze jesteście. Podziękowania należą się również współorganizatorom, czyli władzom samorządowym gminy Chorkówka z wójtem Andrzejem Konieckim na czele, a także GOK z dyrektorem Bogusławem Packiem. Wdzięczny jestem również pani Grażynie Ostrowskiej, za to, że przez 17 lat czuwała nad organizacją i przebiegiem kolejnych edycji plebiscytu. Gratuluję wszystkim nominowanym i nagrodzonym i życzę sukcesu nam wszystkim w tych obszarach za które  jesteśmy odpowiedzialni i w tym wszystkim co podejmujemy. Potrzebny jest nam sukces bo on daje energię do działania. I tego Państwu życzę, na co dzień  na przyszłość.
Uroczystość uatrakcyjniły występy muzyczne, taneczne i sportowe. Na scenie wystąpili: kapela ludowa „Duklanie”, zespół taneczny „Day Stars” z Chorkówki, wokalistki Emilia Tyburska, Monika Nowak, Daria Samborowska, judocy z UKS „Jasiołeczka”, zespół muzyczny „MGK Milenium” z Odrzykonia, zespół taneczny „Omega” z Chorkówki.
Głównym sponsorem imprezy był Bank Spółdzielczy z Rymanowa.

Galeria zawiera 30 zdjęć z Finału XVII Plebiscytu, które ilustrują przebieg imprezy szczegółowo opisany w tekście: wręczanie statuetek najlepszym działaczom, sportowcom i trenerom Powiatu Krośnieńskiego oraz występy zespołów artystycznych.

W dniu 16 lutego 2018 roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się XXXVI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Powiat Krośnieński informuje, że na terenie parku przy ulicy Dubisa w Jedliczu prowadzone są roboty budowlane polegające na modernizacji budynku „Pałacu Stawiarskich”, w którym funkcjonuje liceum ogólnokształcące jak i otaczającego terenu.

W związku z tym przechodzenie przez park jak i przebywanie na nim jest surowo wzbronione i grozi niebezpieczeństwem.

Prosimy mieszkańców o uszanowanie powyższej decyzji zarządcy posesji jak i wykonawcy robót.

Młode osoby, które piszą wiersze i chciałyby zaprezentować wybrany tekst szerszej publiczności zapraszamy do udziału w V Krośnieńskim Turnieju Jednego Wiersza. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. VII szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Krosna i powiatu krośnieńskiego.

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Początkiem lutego rozpoczęły się prace związane z modernizacją Pałacu Stawiarskich w Jedliczu, gdzie mieści się Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej oraz rewitalizacją otaczającego budynek zabytkowego parku. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Działanie 4.4 Kultura.
W dniu 6 lutego w budynku liceum, z inicjatywy starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka z udziałem wicestarosty Adolfa Kasprzyka zorganizowano konferencję, na którą zaproszeni zostali burmistrz gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, radni powiatu Piotr Bril i Piotr Waśko, radna Rady Miejskiej w Jedliczu Anna Zaleszczuk, projektant krajobrazu Adam Zawadzki, przedstawiciel wykonawcy, którym jest FHU Zalas i lokalne media.
Jak na wstępie podkreślił starosta – Celem spotkania jest przede wszystkim dotarcie do jak najszerszego kręgu mieszkańców, zwłaszcza Jedlicza, z tą informacją co zamierzamy realizować w roku 2018 w Jedliczu. Z tej przyczyny, że park do tej pory pełnił funkcję ogólnodostępną, jednak z powodu prac będzie wyłączony z możliwości korzystania, aż do zakończenia projektu. Aby nie zaskoczyć mieszkańców, chcemy za pośrednictwem władz samorządowych gminy, jak również mediów poinformować o tym społeczność lokalną.
Powiat Krośnieński otrzymał na realizację zadania dofinansowanie w wysokości 2 992 494,38 zł, co stanowi 85% wartości . Całość inwestycji zamknie się w kwocie 3 490 740 zł brutto.
Pałac Stawiarskich wzniesiono w 1925 r. Na potrzeby liceum został adaptowany w 1944 r. i pełni tę funkcję do dzisiaj. Ponieważ na terenie obiektu przez wiele lat nie przeprowadzano kompleksowych prac renowacyjnych, budynek wraz z parkiem uległ postępującej degradacji i wymaga kapitalnego remontu. Intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych wymaga także park.
Celem projektu jest poprawa stanu zachowania i zwiększenie dostępności unikalnego zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego w Jedliczu oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Jedlicza i okolic.
Część dotyczącą przebiegu prac związanych z modernizacją budynku przedstawił wicestarosta Adolf Kasprzyk.

 

Projekt wizualizacji budynku "Pałacu Stawiarskich" w Jedliczu

 

Zakres prac obejmuje m.in. remont i przebudowę budynku szkoły, prace konserwatorskie przy elewacji budynku, remont tarasu, wymianę pokrycia dachowego, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej oraz części więźby dachowej. Projekt zakłada także wykonanie oświetlenia budynku z zewnątrz, w celu wyeksponowania zabytku i monitoring terenu parku. Powstanie także izba muzealna poświęcona historii rodu Stawiarskich i historii szkoły oraz jej założyciela i długoletniego dyrektora Władysława Dubisa.
Natomiast część związaną z renowacją zabytkowego parku omówił architekt krajobrazu Adam Zawadzki. Na wstępie przypomniał historię parku, którego początki sięgają połowy XVIII wieku. – Park był utrzymany w stylu francuskim, po kilkudziesięciu latach przeprojektowany zgodnie z panującymi trendami w park krajobrazowy. Sporządzona została analiza dendrologiczna drzewostanu.

 

Większość drzew w Parku wymaga zabiegów pielęgnacyjnych.

 

Spośród 830 drzew prawie każde wymaga pielęgnacji, a część jest konieczna do wycinki. Około 80 procent są to nasadzenia i samosiewy, które nie tworzą wartości historycznej. Gospodarka drzewostanem w górnej części parku obejmuje nasadzenie nowych drzew ok. 40 szt., nasadzenie prawie 300 krzewów, nasadzenie krzewów żywopłotowych prawie 3000 szt., wykonanie nasadzeń róż około 500 szt. i wykonanie trawnika ponad 2000 m2 oraz wykonanie i remont alejek spacerowych, montaż elementów małej architektury i płyt kamiennych z opisami. Park po gruntownym remoncie będzie ogólnodostępny i będzie miał charakter wypoczynkowo – relaksacyjny oraz sportowy.
Projekt zadania został zaakceptowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Na zakończenie starosta zaznaczył- Przy składaniu wniosku dopełniono wszystkich formalności i mamy nadzieję, że efekt finalny będzie nie tylko widoczny, ale przyniesie satysfakcję nie tylko nam, ale włodarzom samorządowym gminy i przede wszystkim mieszkańcom Jedlicza.
Burmistrz gminy Jolanta Urbanik dziękując władzom Powiatu Krośnieńskiego, pogratulowała sukcesu w pozyskaniu środków unijnych na tak ważne przedsięwzięcie, podkreśliła, że jest bardzo ważna i długo oczekiwana inwestycja dla wszystkich mieszkańców.
Prace zgodnie z umową zakończą się 31 sierpnia 2018 roku.

Galeria zawiera 6 zdjęć. 4 ze spotkania informacyjnego, które ilustrują opisaną w tekście sytuację. Kolejne 2 przedstawiają Park w zimowej aurze, gdzie rozpoczęły się prace przy wycince drzew.

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie Mienia Powiatu
i Skarbu Państwa
(Sprzedaż nieruchomości)

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

Rejestracja pojazdów

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz Powiat 02 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner