Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

Powiat Krośnieński zakończył remont drogi powiatowej nr 1942R Chrząstówka – Bajdy. Inwestycja została zrealizowana z programu usuwania klęsk żywiołowych, na którą Powiat Krośnieński otrzymał promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 650 tys. złotych.
Oficjalny odbiór odbył się 16 lipca br. w obecności przedstawicieli Zarządu Powiatu Aleksandra Mercika i Iwony Stefanik, dyrektora PZD Marka Pepery oraz przedstawicieli wykonawcy , którym był RBDiM w Krośnie Bartosza Zdzieby i kierownika budowy Ryszarda Fica. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nawierzchni jezdni na długości 2632 m, ścięcie i uzupełnienie poboczy oraz oczyszczenie rowów. Zniszczona na skutek powodzi w 2011 r. wymagała naprawy. Liczne przełomy i wyboje stwarzały zagrożenie dla użytkowników drogi.   
Obecny na otwarciu drogi dyrektor Aleksander Mercik przypomniał, że jest to czwarte zadanie inwestycyjne w obecnej kadencji związane z odbudową drogi powiatowej na terenie Gminy Wojaszówka zrealizowane ze środków powodziowych. -Tym samym wszystkie drogi powiatowe na terenie Gminy, które ucierpiały w wyniku powodzi i obfitych opadów deszczu w latach 2010 – 2014 zostały wyremontowane.
Cieszę się, że to zadanie zostało zakończone bo otrzymaliśmy środki finansowe z MSWiA  na odbudowę kolejnych dróg zniszczonych w wyniku powodzi w roku 2010 i musimy skupić się na jak najszybszym ogłoszeniu przetargów – podkreślił dyrektor A. Mercik.
Dyrektor w imieniu Zarządu Powiatu podziękował Wójtowi i Radzie Gminy Wojaszówka za wsparcie finansowe w realizacji tego zadania w kwocie 80 tys. złotych. Słowa podziękowania skierował na ręce radnej Iwony Stefanik, która mocno zabiegała aby to zadanie znalazło się na liście wniosków o dofinansowanie jak również sołtys Marii Gajda za bieżący udział podczas prac remontowych.
Wykonawcom życzył realizacji wielu inwestycji, które poprawią bezpieczeństwo i przyczynią się do dalszego rozwoju firmy.
Wartość całkowita inwestycji wyniosła 815 298 zł.

 

Galeria zawiera 4 zdjęcia, które ilustrują sytuację opisaną w tekście.

W związku z prowadzoną inwestycją pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1972R Iskrzynia – Haczów – Trześniów na odcinku od km 0 + 060 do km 1 + 552 w miejscowości Iskrzynia”, polegającym na frezowaniu nawierzchni, wykonaniu poszerzeń oraz wykonaniu nawierzchni jezdni (warstwa wiążąca), Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa frontu robót oraz użytkowników drogi, w dniach 10 – 12 lipca br. w godz. 8.00 – 18.00 będzie wprowadzone okresowo zamknięcie odcinka drogi powiatowej nr 1972R od mostu nad rzeką Morwawa do granicy z powiatem brzozowskim.

Podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego, radni przyjęli uchwałę w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze do Rady Powiatu.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem szczegółowo przedstawiła sekretarz Zdzisława Żywiec, przypominając, iż ze względu na to, że zmieniła się liczba mieszkańców i liczba mandatów przysługujących w poszczególnych okręgach oraz nastąpiła zmiana granic gminy Jaśliska w 2017 r. na skutek włączenia do gminy sołectwa Moszczaniec, należało uchwałę uaktualnić.

W Rymanowie – Zdroju w niedzielne popołudnie 1 lipca, odbył się przegląd orkiestr dętych. Celem imprezy, która od 18 lat gości w kalendarzu imprez Powiatu Krośnieńskiego i gminy Rymanów, jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzycznych, doskonalenie poziomu artystycznego orkiestr, wymiana doświadczeń i nawiązywanie trwałych kontaktów pomiędzy zespołami.
W tym roku zaproszenie do udziału w przeglądzie przyjęło sześć orkiestr.
Jako pierwsza zaprezentowała się Gminna Orkiestra Dęta z Iwonicza, którą dyryguje Jakub Wojtowicz. Iwonicka orkiestra w ubiegłym roku świętowała jubileusz 90. lecia . Składa się z 25 członków. Występuje podczas uroczystości państwowych, religijnych oraz koncertuje na Placu Dietla w Iwoniczu -Zdroju w sezonie letnim.
Podczas przeglądu nie mogło zabraknąć Rymanowskiej Orkiestry Dętej, która występuje od początku. Historia orkiestry sięga 1924 roku. Powstała jako orkiestra strażacka, obecnie działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie. Od trzech lat orkiestrą dyryguje Mieszko Szybka. Podczas koncertu orkiestrze towarzyszył zespół Mażoretek Roses Rymanów. Mażoretki działają przy GOK od 2016 r.
Zaproszenie do udziału w występach przyjęła Orkiestra Dęta z Krościenka Wyżnego. Orkiestra powstała przy miejscowej OSP w 1921 r. pod nazwą „Jedność”, z różnych przyczyn przerywała swoją działalność. Obecnie działa nieprzerwanie od 1996 r. Liczy 40 muzyków. Swoimi występami uświetnia święta państwowe i kościelne oraz imprezy okolicznościowe. Od 13 lat kapelmistrzem orkiestry jest Maciej Filar.
Następnie przed publicznością zaprezentowała się Gminna Orkiestra Dęta przy OSP w Czajkowie z Wielkopolski. Powstała w 1922 roku jako Orkiestra Dęta Straży Ogniowej. Obecnie działa przy gminie Czajków. Swoimi występami zapewnia oprawę muzyczną na uroczystościach kościelnych, państwowych oraz imprezach okolicznościowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz poza granicami kraju. Składa się z 47 muzyków, a których większość to młodzież szkolna. Kapelmistrzem jest Krzysztof Sowa. Orkiestrze towarzyszyła grupa mażoretek.
Po raz kolejny rymanowska publiczność miała okazję wysłuchać Orkiestry Dętej OSP z Odrzykonia. Orkiestr ma już 114 lat. Powstała jako Towarzystwo Muzyczne im. Św. Cecylii. W 1968 r. patronat nad orkiestrą objęła Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzykoniu. Liczy obecnie 40 muzyków. Kapelmistrzem od 24 lat jest Edward Cymerman.
Jako ostania zaprezentowała się Parafialna Orkiestra Dęta z Gwoźnicy Górnej z powiatu strzyżowskiego, która działa przy parafii pw. św. Antoniego Padewskiego. Powstała w 2010 r., a jej kapelmistrzem jest Marian Bocek. Orkiestra uświetnia różne uroczystości kościelne i patriotyczne.
Orkiestry, jak zwykle przygotowały wspaniałą ucztę muzyczną. Były utwory marszowe, wiązanki popularnych przebojów rozrywkowych oraz filmowych.
W związku z tym, że tegoroczne Spotkania Orkiestr Dętych przypadły w roku szczególnym bo w 100. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, między występami orkiestr zaprezentowali się soliści grupy wokalnej działającej przy GOK w Rymanowie, którzy zaśpiewali pieśni patriotyczne.
Przegląd orkiestr nie jest konkursem, to publiczność nagradza występy brawami. Gratulacje i nagrody w postaci pamiątkowych Aniołów na ręce dyrygentów wręczyli: przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Kazimierz Gładysz, burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec i radny powiatu Stanisław Kenar oraz dyrektor GOK w Rymanowie Danuta Litarowicz.
Organizatorami przeglądu byli Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Rymanów i Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie.
Sponsorem imprezy była restauracja – kawiarnia „Zielony Domek” w Rymanowie Zdroju.

Galeria zawiera 20 zdjęć, które ilustrują sytuację opisaną w tekście.

W związku z prowadzonym zadaniem pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1942R Chrząstówka – Bajdy w km 0 + 000– 2 + 362 w m. Bajdy”,
polegającym na wykonaniu nawierzchni jezdni (warstwa ścieralna), Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa frontu robót oraz użytkowników drogi, w dniach 2 – 3 lipca br. w godz. 7.00 – 18.00 będzie wprowadzone okresowo zamknięcie odcinka drogi powiatowej nr 1942R.

Na terenach zielonych przy ul. Zdrojowej w Rymanowie-Zdroju, 17 czerwca odbył się VII Piknik Rodzinny organizowany przez Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne ,,Stomil” Sp. z o.o. oraz GOK w Rymanowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Starosta Krośnieński Jan Juszczak i Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec. W przedsięwzięcie zaangażowało się ponad stu partnerów i sponsorów.

W dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się Nadzwyczajna XL sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

W związku z prowadzoną inwestycją pn.„Remont drogi powiatowej Nr 1942R Chrząstówka - Bajdy w km 0+000-2+362”, Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa frontu robót oraz użytkowników drogi, w dniach 22 czerwca i dnia 23 czerwca 2018 r. będzie wprowadzone tymczasowe wyłączenie z ruchu odcinka drogi powiatowej nr 1942R Chrząstówka – Bajdy w następujący sposób:

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • nasz powiat lipiec sierpien 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner