Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

Na podstawie uchwały Nr XVIII/132/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów dnia 19 marca 2018 r. 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne "Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców" organizowane przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego.

13.04.2018 odbył się w LO im. M. Konopnickiej w Jedliczu I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Prymasie Tysiąclecia Stefanie Kardynale Wyszyńskim. Organizatorami byli: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Oddział w Krośnie, Starosta Powiatu Krośnieńskiego oraz Liceum.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa poświęcona życiu i dziełu Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego, którego Św. Jan Paweł II określił słowami:„Taki człowiek zdarza się raz na tysiąc lat”.
Zmagania konkursowe przebiegały w dwóch etapach. Etap powiatowy poprzedziły testy przeprowadzone w szkołach i zwycięzcy tych zmagań zostali zakwalifikowani do dalszej rywalizacji. Do Jedlicza przyjechali najlepsi.
W trakcie etapu powiatowego konkursu uczniowie pisemnie odpowiadali na 28 pytań.
Zwycięzcy zaimponowali jury swoją ogromną wiedzą.
Miejsce I – Natalia Stanek - Zespół Szkół Nr 5 w Krośnie;
Miejsce II – Julia Wietecha - Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu;
Miejsce III – Beata Miś - Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich z Iwonicza Zdroju;
Wyróżnienia:
Jakub Lidwin - Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu;
Katarzyna Różowicz - Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich z Iwonicza Zdroju;
Jakub Krówka - Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu;
Patrycja Twaróg - Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich z Iwonicza Zdroju
Wszyscy laureaci wraz z gratulacjami otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Starostę Krośnieńskiego - Jana Juszczaka, oraz Przewodniczącego Rady Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” – Oddział w Krośnie i jednocześnie przewodniczącego jury konkursu – Krzysztofa Sterkowca.
Po teście wszyscy oglądnęli wystawę oraz film przedstawiający historię internowania Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Komańczy„Jako w niebie, taki i w Komańczy”. Ten fabularyzowany dokument w reżyserii Macieja Wójcika na podstawie scenariusza Marcina Ziobro zrealizowany przez Bogdana Miszczaka, właściciela Telewizji Obiektyw z Krosna wywarł duże wrażenie na widzach.

Galeria zawiera 8 zdjęć, które ilustrują sytuację opisaną w tekście.

Historią warto się interesować, a gdy jeszcze tym zainteresowaniom towarzyszy talent plastyczny, to sukces jest w zasięgu ręki. Takich zdolnych uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu jest sporo.

Powiat Krośnieński już od 2010 roku organizuje  obchody rocznicowe zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, by oddać hołd ofiarom tych tragicznych wydarzeń i zachować je w pamięci.

Tegoroczne uroczystości odbyły się 12 kwietnia pod pomnikiem Ofiar Katynia i tablicą smoleńską przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Krośnie z udziałem zaproszonych gości m.in.: wicewojewody podkarpackiego Lucyny Podhalicz, przedstawicieli parlamentarzystów:  senator RP Alicji Zając, posłów Piotra Babinetza i Stanisława Piotrowicza  oraz radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Borcza, przedstawicieli Rady Powiatu Krośnieńskiego z przewodniczącym Kazimierzem Gładyszem i Zarządu Powiatu Krośnieńskiego ze starostą Janem Juszczakiem, władz miasta Krosna na czele z prezydentem Piotrem Przytockim, radnych, wójtów, burmistrzów, księży, służb mundurowych, członków Związku Sybiraków, Armii Krajowej, Związku Kombatantów, delegacji NSZZ „Solidarność” Regionu Podkarpacie, dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz krewnych zamordowanych w Katyniu i młodzieży szkolnej.

Modlitwę w intencji ofiar odmówili ks. Archiprezbiter Jan Bielec, prałaci ks. Kazimierz Kaczor i ks. Edward Sznaj.

Wprowadzeniem do obchodów był referat okolicznościowy wygłoszony przez dr. historii Zygmunta Pelczara, prezesa Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rymanowie. – Pośród tych polskich obowiązków, które nie powinny zostać wypłukane ze świadomości zbiorowej, jedną z najważniejszych jest prawda o polskim doświadczeniu na Wschodzie. (…) Historia zatacza koła. Po raz drugi katyńska ziemia upomniała się o polską krew 10 kwietnia 2010 roku. Kolejny raz elita polskiego państwa, która w naszym imieniu leciała do Katynia, zginęła w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Dzisiaj oddajemy hołd, tym którzy własnym życiem przypieczętowali miłość do Ojczyzny. Niech pamięć o wielkich  czynach Polaków, ich heroizmie i poświęceniu będzie dla nas najlepszym przykładem, jednocząc nasze wysiłki w budowaniu narodowej jedności.

Następnie głos zabrała  wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, która odczytała list od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, skierowany do organizatorów i uczestników uroczystości. – Katyń to symbol, symbol bestialstwa dokonanego na polskim narodzie. Symbol strzału w tył głowy i haniebnej próby zatarcia mordu. Zbrodnia katyńska to jedna z najtragiczniejszych kart w naszej historii. Pamiętamy i będziemy pamiętać o krwi naszych rodaków, którzy za polskość i wierność Ojczyźnie zapłacili najwyższą cenę. Chcemy czcić bestialsko zamordowanych, Polacy nigdy o nich nie zapomną.

Dla uczczenia ofiar Katynia odczytany został Katyński Apel Pamięci, a kompania honorowa V Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla oddała salwę honorową.

Powiatowe uroczystości to także pamięć i wspominanie ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. W ciszy i zadumie wysłuchano raz jeszcze nazwisk tych, którzy zginęli w drodze na uroczystości 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Powiatowe obchody były okazją do wręczenia medalu „Pro Patria”. Medal ten otrzymał członek Zarządu Krośnieńskiego Koła Związku Sybiraków oraz członek Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Krośnie Adam Kozłowski, który aktywnie działa w Związku Sybiraków od 1989 roku. Medal wręczyli wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz i starosta krośnieński Jan Juszczak. Medal przyznawany jest przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie dla uhonorowania pamięci osób fizycznych i prawnych, szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny.

Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia składania wiązanek kwiatów i zniczy przez poszczególne delegacje  w hołdzie pomordowanym i tragicznie zmarłym.

Na zakończenie uroczystości starosta Jan Juszczak, dziękując wszystkim za przybycie i udział w tym ważnym wydarzeniu, przypominał, iż samorząd Powiatu Krośnieńskiego już od ośmiu lat zarówno indywidualnie jak i zbiorowo daje dowód pamięci organizując rocznicowe obchody. – Od 29 kwietnia 2010 roku, tutaj na tym placu i już pod tym pomnikiem wspominaliśmy i przywoływaliśmy tych z Katynia i niestety również tych ze Smoleńska. Zarówno w wystąpieniu prelegenta, jak i Apelu Katyńskim przewijało się jedno słowo „Pamięć”. Bez pamięci nie zbudujemy wielkiego, trwałego i mocnego państwa polskiego. Nie zbudujemy mocnych więzi międzyludzkich, więzi narodowych. Dziękuję Państwu, że przez te osiem lat byliśmy razem. I wierzę w to, że ten rok gdzie zostało wspomniane, że tą uroczystością rozpoczynamy świętowanie odzyskania niepodległości przyczyni się do tego, że będziemy budować naszą wspaniałą przyszłość. Bo wolność, to nie tylko jest coś co się otrzymuje. Jak św. Jan Paweł II przypomina „wolność jest nie tylko dana, ale zadana”. Wierzę, że ten rok jest szczególny dla naszego narodu, 100 lecie odzyskania niepodległości będzie dobrą okazją do tego, abyśmy budowali dziś, ale też i przyszłość, nie zapominając o tych, którzy oddali życie w „dołach nieludzkiej ziemi”. Dziękując za obecność, proszę nieśmy  pamięć, a nade wszystko miłość do swojej Ojczyzny w swoich sercach i przekazujmy ją następnym pokoleniom – podkreślił starosta.

Uroczystości towarzyszyła Orkiestra Dęta z Iskrzyni pod kierunkiem Wiesława Wojnara, poczty sztandarowe oraz laureatki Powiatowego Konkursu Poezji Sybirackiej, Dominika Góra, Ewelina Słota i Aleksandra Zwiercan. Po raz kolejny w uroczystości wzięła udział młodzież z klasy mundurowej Zespołu Szkół w Iwoniczu oraz z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Rymanowa.

 

Galeria zdjęć z obchodów rocznicowych.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego, która odbyła się 6.04 w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym radni negatywnie zaopiniowali zmianę granic powiatu krośnieńskiego polegającą na włączeniu części terenów położonych w powiecie krośnieńskim w gminie Krościenko Wyżne i w gminie Miejsce Piastowe do terytorium Gminy Miasto Krosno.

Podczas ostatniej sesji , która odbyła się 6.04 radni wysłuchali obszernych sprawozdań z działalności za rok 2017 Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego (SPPR) w Krośnie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej (SPZOS) w Krośnie, Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) wraz z planem działania na rok 2018.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie Mienia Powiatu
i Skarbu Państwa
(Sprzedaż nieruchomości)

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

Rejestracja pojazdów

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz Powiat 02 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner