Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

W związku z prowadzonym zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1945R Jaszczew – Jedlicze”, polegającym na wykonaniu nawierzchni jezdni, Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa frontu robót oraz użytkowników drogi, w dniu 22 października br. w godz. 8.00 – 19.00 będzie wprowadzone okresowo zamknięcie odcinka drogi powiatowej nr 1945R od skrzyżowania z drogą krajową 28 w m. Jaszczew na długości 1350 mb w kierunku Jedlicza. Roboty będą prowadzone w przypadku sprzyjających warunków pogodowych. Miejsca prowadzonych robót zostaną odpowiednio oznakowane. Ponadto odbywać się będzie kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników. Przepraszamy  za  planowane  ograniczenia  w  ruchu.

W dniu 18 października br. starosta krośnieński Jan Juszczak, wicestarosta Adolf Kasprzyk i skarbnik powiatu Krystyna Kasza, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie”.
Wartość całkowita projektu złożonego przez Powiat Krośnieński w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia wynosi 680 191 zł. Dotacja pozyskana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 578 162 zł, pozostała część środków pochodzi z budżetu powiatu.

W Zespole Szkół w Iwoniczu, 16 października, spotkali się przedstawiciele władz Powiatu Krośnieńskiego, gminy Iwonicz – Zdrój, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele i młodzież, aby dokonać sportowego podsumowania roku szkolnego 2017/2018.
- Jako Szkolny Związek Sportowy zrealizowaliśmy cały kalendarz imprez sportowych. Możliwe to było dzięki środkom ze Starostwa Powiatowego w Krośnie – podkreślił wiceprezes SZS Tomasz Staroń. Łącznie odbyło się około 50 zawodów, w których uczestniczyło blisko 2000 dzieci i młodzieży.

Dzień Edukacji to czas podziękowań, gratulacji i życzeń składanych wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty. Z tej okazji Starosta Krośnieński Jan Juszczak nagrodził nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2018/2019 oraz wręczył stypendia wyróżniającym się uczniom.
Powiatowe obchody święta nauczycieli odbyły się tradycyjnie w Zespole Szkół w Iwoniczu, a rozpoczęły polonezem, polskim tańcem narodowym w wykonaniu uczniów tej szkoły. W ten sposób organizatorzy chcieli nawiązać do 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
W podziękowaniu za codzienny trud, wysiłek i poświęcenie Starosta przyznaje nagrody nauczycielom i pedagogom. W tym roku uhonorowano 11  osób ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński. Listy gratulacyjne i kwiaty nagrodzonym wręczali starosta Jan Juszczak i wicestarosta Adolf Kasprzyk.
Święto Edukacji jest również doskonałą okazją, by wyróżnić najlepszych uczniów, którzy wykazują się wysokimi wynikami w nauce, na olimpiadach, konkursach lub osiągnięciami sportowymi. Stypendia mają motywować młodych ludzi do rozwijania swoich pasji i uzdolnień. Podczas uroczystości stypendia otrzymało 69 uczniów za rok szkolny 2017/2018 (II semestr).  Listy gratulacyjne młodzieży wręczał wicestarosta Adolf Kasprzyk.
Podsumowując uroczystość starosta Jan Juszczak z uznaniem i wdzięcznością mówił o pracy nauczycieli – W dniu dzisiejszym chcemy zauważyć  spośród szerokiego grona nauczycielskiego, te osoby które w sposób szczególny w minionym okresie zasłużyły się na tym trudnym polu edukacyjnym i wychowawczym. Na ręce Państwa zostały złożone listy gratulacyjne. Ale tak naprawdę poprzez Was kierujemy te słowa, jako samorząd Powiatu Krośnieńskiego, do wszystkich pracowników oświaty, gdyż jest to niełatwe pole, nie tylko  pracy, ale i zaangażowania oraz poświęcenia. Bo co do tego jestem przekonany , że zrobicie wszystko, aby to młode pokolenie wychować jak najlepiej, przekazać wiedzę w najszerszym zakresie. Za tę pracę chylę czoła i składam podziękowania. Gratuluję również młodzieży tutaj obecnej wyróżnionej stypendiami w różnym zakresie – za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, ale i sukcesy zawodowe. Dziękuję Wam za to, bo każda Wasza działalność, za którą kryją się sukcesy, to również radość dla nas. My jako samorząd chcemy się z Wami radować, chcemy uczestniczyć w tych sukcesach i dlatego staramy się od wielu lat, aby w naszych szkołach stwarzać warunki do zdobywania wiedzy, praktycznej nauki zawodu i myślę, że jest to zauważalne. Tylko w tym roku blisko 1,5 mln zł zostało zainwestowanych w nasze obiekty szkolne. Życzę Wam abyście się stali siewcami wiedzy, bo „Kto sieje wiedzę – zdobywa sławę” , a kto „Sieje myśl- zbiera mądrość” i tego Wam życzę.
Słowa podziękowania i gratulacji przekazał także burmistrz gminy Iwonicz – Zdrój Witold Kocaj.
Spotkanie uświetnił montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Iwoniczu oraz występ Aliny Duszczyńskiej.
Nagrodzeni nauczyciele: Matylda Drzymała (LO w Jedliczu); Marta Fejkiel (ZSGH w Iwoniczu- Zdroju); Konrad Guzik (ZS w Iwoniczu); Piotr Jakubowicz (ZS przy OSiW  OHP w Iwoniczu); Urszula Jurczyk – Czekańska (PPP w Miejscu Piastowym); Agnieszka Kasprzyk – Sowa (ZSGH w Iwoniczu – Zdroju); Mariusz Kielar (ZS w Jedliczu); Katarzyna Kotowska (PPP Nr1 w Krośnie);Dorota Kubit (ZS w Jedliczu); Tomasz Staroń (ZS w Iwoniczu); Małgorzata Szurkiewicz (DWD w Rymanowie Zdroju).
Podczas uroczystości starosta przekazał także gratulacje nieobecnym, dyrektorowi ZS w Iwoniczu Leszkowi Zajdlowi i dyrektorowi ZSGH w Iwoniczu – Zdroju Janowi Barsznicy, którzy uhonorowani zostali medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Galeria zawiera 11 zdjęć, które ilustrują sytuację opisaną w tekście.

Na podstawie uchwały Nr XVIII/132/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów dnia 8 października 2018 r. Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zatwierdził zaopiniowaną przez komisję stypendialną wysokość środków przeznaczonych na stypendia. Szczegółowa informacja o podziale środków przekazana została do podległych szkół.
Łącznie przyznano 69 stypendiów rozdysponowując kwotę 30.290 zł.

Radni Powiatu Krośnieńskiego spotkali się na ostatniej, XLIV sesji, która odbyła się 15 października br. Obrady rozpoczęły się od wręczenia podziękowań dla jednostek OSP z terenu powiatu za zabezpieczanie trasy przejazdu II etapu XXIX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. Statuetki wręczali Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, przewodniczący ZR Podkarpacie NSZZ „Solidarność” oraz Wojciech Jarząb, zastępca przewodniczącego ZR „Podkarpacie” NSZZ „Solidarność”.

W związku zakończeniem inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin polegająca na budowie mostu w ciągu ww. drogi wraz z dojazdami w m. Zręcin”, Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż od dnia 19 października 2018 r.  nastąpi udostępnienie dla ruchu drogi powiatowej nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin (ul. Kościelna) w Zręcinie.

W dniu 15 października 2018 roku o godz. 11.00 odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego /”Elwit”, ul. Zręcińska, Krosno/

Porządek obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:  

„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać”
(M. Twain)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty pragniemy złożyć wyrazy najwyższego szacunku za Waszą pracę i poświęcenie.
Edukacja to nie tylko przekazywanie wiedzy, to również kształtowanie postaw, uczenie mądrego patrzenia na świat, uwrażliwianie na piękno i na drugiego człowieka.
W tym szczególnym dniu życzymy Państwu dużo zdrowia, wytrwałości i satysfakcji oraz dalszych sukcesów w wychowywaniu i nauczaniu młodego pokolenia.

kwiaty

Starosta Krośnieński i Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

W związku z prowadzoną inwestycją pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polańska” Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa frontu robót oraz użytkowników drogi, planowane są odcinkowe zamknięcia dróg na czas układania warstw bitumicznych: w dniach:

  • dn.15.10.2018r na drodze powiatowej Nr 1911R Iwla-Polany-Huta Polańska w miejscowości Chyrowa od godz. 8-18
  • dn.16.10.2018r na drodze powiatowej Nr 1911R Iwla-Polany-Huta Polańska w miejscowości Chyrowa od godz. 8-18

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner