Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

W związku z prowadzonym zadaniem pn. „Remont drogi powiatowej nr 1951R Chlebna - Łubno Szlacheckie w km 0 + 000 - 2 + 130” polegającym na wykonaniu nawierzchni jezdni (warstwa wiążąca), Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa frontu robót oraz użytkowników drogi, w dniu od 21 sierpnia br. w godzinach 7.00 - 20.00 będzie wprowadzone okresowo zamknięcie odcinka drogi powiatowej nr 1951R.

Projekt jest skierowany do kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamierzających aktywnie powrócić na rynek pracy. Projekt przewiduje m.in. sześciomiesięczne staże zawodowe. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenach wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.

W pierwszą niedzielę sierpnia (6.08) na stadionach w Korczynie i Komborni rozegrano XIX Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Krośnieńskiego.
O najwyższe trofeum rywalizowało dziewięć drużyny reprezentujących gminy powiatu Krośnieńskiego: LKS Nafta Splast Jedlicze, LKS Jasiołka Jaśliska, LKS Polonia Kopytowa, LKS Iskra Iskrzynia, GLKS Karpaty Klimkówka, GKS Zamczysko Odrzykoń, LUKS Partyzant Mal Bud 1 Targowiska, LKS Lubatówka, LKS Zorza Łęki Dukielskie.
Spotkanie oficjalnie otworzył wicestarosta Adolf Kasprzyk witając zawodników, trenerów oraz kibiców i przybyłych gości życząc dobrych wyników, sportowej rywalizacji i dziękując za przybycie w tak słoneczny dzień.
Drużyny podzielono na trzy grupy. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”, a ich zwycięscy spotkali się w finale. Każdy mecz trwał 2 x 15 minut. Do gier finałowych awansowały drużyny: LKS Lubatówka, LUKS Partyzant Mal Bud 1 Targowiska i LKS Zorza Łęki Dukielskie. Mecze finałowe rozgrywane były również w systemie „każdy z każdym”.

 

I miejsce

I m. LUKS Partyzant Mal Bud 1 Targowiska

II miejsce

II m. LKS Lubatówka

III miejsce

III m. LKS Zorza Łęki Dukielskie

Ostatecznie zwyciężyła drużyna z Targowisk. Drugie miejsce zajęli piłkarze z Lubatówki, natomiast Łęki Dukielskie uplasowały się na pozycji trzeciej.
Zwycięzcy otrzymali puchary, nagrody rzeczowe(stroje piłkarskie, polary, koszulki i piłki) i dyplomy, które wręczali starosta Jan Juszczak, wicestarosta Adolf Kasprzyk, urzędujący członek Zarządu Powiatu Aleksander Mercik, radny powiatu Marian Pelczar, wójt gminy Korczyna Jan Zych, prezes OZPN w Krośnie Wojciech Sokołowski, przewodniczący Wydziału Gier Mieczysław Kilar.
Zamykając turniej starosta Jan Juszczak podziękował zawodnikom za przyjęcie zaproszenia. – Już sam fakt udziału w turnieju świadczy, że jesteście liderami w swoich gminach. W większości były tutaj drużyny, które zwyciężyły w rozgrywkach o Puchar Wójta czy Burmistrza. Dziękuję za Waszą obecność, za rywalizację i, że wytrwaliście do końca. Życzę na dalszej drodze piłkarskiej sukcesów, a jeśli będą porażki to trzeba je zostawić za sobą i iść do przodu. Tego Wam życzę i do zobaczenia za rok, na jubileuszowym turnieju.
Mecze sędziowali: Paweł Pitak, Łukasz Karkoszka, Maciej Wołek, Sławomir Kielar, Piotr Prajsnar, Krzysztof Wojnar, Wiesław Pyzia.
Starostwo Powiatowe w Krośnie dziękuje OZPN w Krośnie za oddelegowanie sędziów do turnieju oraz SPPR w Krośnie za opiekę medyczną.

 Protokół z XIX Turnieju o Puchar Starosty

Według prognozy IMGW, do 5 sierpnia br. na terenie większości kraju występować będą upały (do 37 0C na południu). Ostrzeżenia 3. stopnia obowiązują dla województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Zgromadzenie Księży Michalitów i Sióstr Michalitek oraz Towarzystwo Powściągliwość i Praca w Miejscu Piastowym serdecznie zapraszają:

Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczyna akcję zbierania tekstyliów do specjalnie oznaczonych pojemników. W związku z tym zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie przy realizacji naszej akcji poprzez wskazanie możliwości nieodpłatnej lokalizacji celem ustawienia we wskazanych miejscach pojemników z logo PCK.

Więcej informacji w załączniku

W tym roku przypada 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, jednego z najbardziej doniosłych i brzemiennego w skutkach wydarzenia w najnowszej historii Polski.
1 sierpnia, w świadomości historycznej narodu, jest synonimem bohaterstwa i poświęcenia dla Ojczyzny.

logo eu

Zgodnie z planem zakończono prace przy budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu. Inwestycja realizowana była przez Powiat Krośnieński w ramach projektu pn.”Rozwój infrastruktury dydaktycznej w ZS im. Armii Krajowej w Jedliczu poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie Mienia Powiatu
i Skarbu Państwa
(Sprzedaż nieruchomości)

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

Rejestracja pojazdów

systemkolejkowy

Zarezerwuj termin

 

Podgląd stanu kolejki:

stankolejki.powiat.krosno.pl

 

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz Powiat 3 2017

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner